Manager - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
bart_ender
bart_ender12 marca 2013

Manager - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (116 KB)
2 strony
424Liczba odwiedzin
Opis
Manager jest to osoba która realizuje funkcję zarządzania w organizacji, managerowie muszą podejmować ryzyko.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Manager jest to osoba która realizuje funkcję zarządzania w organizacji) Jeśli mówimy o działaniu

managera musimy zwrócić uwagę na to, że managerowie muszą podejmować ryzyko. Zarządzanie

organizacją wiąże się stale i nie ustająco z koniecznością podejmowania ryzyka. Możemy mówić o

pewnej przestrzeni ryzykownych zachowań managera. Mówimy o sytuacji ryzykownej wtedy, kiedy

nie jesteśmy w stanie przewidzieć jakie będą efekty naszego działania, kiedy pojawia się niepewność

w ocenie przyszłości. Jeśli mówimy o działaniu strategicznym to musimy być świadomi tego, że to

działanie strategiczne powoduje jednocześnie konieczność znalezienia się w różnych sytuacjach,

przewidywania tego jak będzie wyglądała sytuacja w przyszłości. Mówiąc o ryzyku managera mamy

strefę całkowitej pewności, ryzyka dopuszczalnego, hazardu. Manager zarządzając organizacją musi

liczyć się z tym, że odpowiada za siebie i za innych członków organizacji. W związku z tym nie może

sobie pozwolić na podejmowanie zbyt daleko posuniętego ryzyka, ryzyka zagrażającego

funkcjonowaniu i działaniu organizacji, innych członków tej organizacji.

Mamy strefę całkowitej pewności to są tzw. sytuacje sprawnościowe, mamy tutaj pełną wiedzę o

zależnościach przyczynowo – skutkowych. W zasadzie nie ma możliwości działania w strefie

całkowitej pewności. Są managerowie którzy bardzo chętnie starają się działać w strefie pewności,

starają się minimalizować ryzyko, ale oni bardzo często charakteryzują się nadmierną ostrożnością, co

w konsekwencji powoduje utratę szans i niejednokrotnie koncentrują się na zabezpieczeniach.

Managerowie, którzy chcą działać w strefie całkowitej pewności, są to managerowie, którzy bardzo

wolno podejmują decyzję. Każda decyzja musi być przemyślana, przeanalizowana, dokładnie

zbadana. Ten bardzo długi proces podejmowania decyzji powoduje w konsekwencji to iż

niejednokrotnie managerowie ci nie są w stanie podjąć decyzji. Oni bardzo często tracą szanse, które

są w otoczeniu, bo inni te szanse wykorzystają, ale niejednokrotnie zdarza się że managerowie którzy

mają takie podejście do rzeczywistości starają się zabezpieczyć przed odpowiedzialnością i przed

skutkami i przed skutkami swoich decyzji. W związku z tym starają się mieć jakieś podkładki,

ekspertyzy żeby w sytuacji kiedy decyzja będzie złą mogli powiedzieć, że oni dobrze chcieli ale ktoś

im tak doradził. Zupełnie na przeciwnym biegunie są sytuacje losowe tzn. strefa hazardu. Strefa

hazardu jest również niewskazana dla managera, ponieważ jest to wykorzystywanie wszystkich szans,

stworzenie schematu wpływu, kryteria zmiany celu działania. Managerowie działający w strefie

hazardu, nadmiernego ryzyka wykorzystują szanse, okazje. Bardzo często zmieniają cel swojego

działania, szukają możliwości najlepszego podjęcia decyzji. To jest ta grupa managerów o których się

potocznie mówi „raz na wozie, raz pod wozem”, ale jeśli mają dobrą intuicję do podejmowania decyzji

zupełnie przyzwoicie radzą. Mamy sytuacje mieszane, strefa ryzyka dopuszczalnego, wiedza o planie

działania, zależności, decyzje, strategie. To jest strefa w której powinni działać managerowie

i ona jest tak na pograniczu strefy całkowitej pewności i strefy hazardu. Managerowie muszą

prowadzić analizy, muszą badać, ale nie robić tego zbyt długo. Muszą znacznie szybciej podejmować

decyzje, ale te decyzje nie powinny być decyzjami o charakterze hazardowym , powinny być

przygotowywane. Konieczne jest badanie, analizowanie, wchodzenie głębiej w zagadnienia których

dotyczy decyzja. Amerykanie prowadzili badania managerów, analizowali skuteczność i jakość decyzji

podejmowanych przez tychże managerów. Przebadali ponad 2000 tysiące managerów z różnych firm,

przy czym wszyscy managerowie mieli ponad 40 lat. Jest to o tyle istotne że byli to ludzie, którzy już

mają pewne życiowe

i biznesowe doświadczenie. Można stwierdzić, że ludzie którzy się nie sprawdzili w biznesie, jako

managerowie, przestali tymi managerami być. Okazało się, że część tej grupy przygotowywała

decyzje. Jeśli mówimy o procesie decyzyjnym to musimy określić problem decyzyjny, zebrać

informacje dotyczące sytuacji decyzyjnej, musimy przygotować, ocenić warianty decyzji i wybrać

najlepsze. Część managerów podlegających badaniu nie przygotowywała decyzji tylko podejmowała

je intuicyjnie. W grupie managerów przygotowujących decyzje jakość tych decyzji była zbliżona do

siebie, na dość wysokim poziomie. Natomiast w grupie managerów podejmujących decyzje intuicyjnie,

doświadczonych managerów, były decyzje znakomite, znacznie lepsze od decyzji podejmowanych

przez tychże managerów przygotowujących te decyzje, ale były decyzje całkowicie nietrafione, fatalne.

W związku z tym jak się wzięło średnią, przeciętną to one były na tym samym poziomie, ale amplituda

między najlepszymi a najgorszymi w tej drugiej kategorii była ogromna. Wniosek. Managerowie

przygotowujący decyzje działali w tej strefie ryzyka dopuszczalnego. W związku z tym ileś czasu

docsity.com

zajmowało im przygotowanie decyzji, z góry niejako odrzucali decyzje które przypuszczali, że mogą

być nie trafione, ewentualnie nadmiernie ryzykowne i właściwie realizowali tylko to i podejmowali takie

decyzje które były dla nich dopuszczalne, możliwe do zastosowania. Druga grupa tj. managerów

działających intuicyjnie to już było bardziej działanie hazardowe. Jeśli człowiek ma bardzo duże

doświadczenie, intuicję to bardzo często decyzje nieprzygotowane są decyzjami lepszymi, ale takich

ludzi jest bardzo niewiele. W związku z tym jeśli mówimy o podejmowaniu decyzji, zawsze

bezpieczniej jest te decyzje przygotować, zebrać informacje.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument