Rodzaje międzynarodowej specjalizacji produkcji - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk
lord_of_dogtown
lord_of_dogtown11 marca 2013

Rodzaje międzynarodowej specjalizacji produkcji - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk

PDF (160 KB)
1 strona
603Liczba odwiedzin
Opis
Notatki obejmują tematy z zakresu stosunków międzynarodowych: rodzaje międzynarodowej specjalizacji produkcji; międzynarodowa kooperacja produkcji, specyficzne cechy kooperacji.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Rodzaje międzynarodowej specjalizacji produkcji: - specjalizacja wg gotowych wyrobów - specjalizacja wg zespołów i podzespołów - specjalizacja wg faz procesów technologicznych - specjalizacja statyczna – pod uwagę bierze się istniejące w momencie podejmowania decyzji co do

przyszłych kierunków produkcji warunki gospodarowania danego kraju ( za podstawę wyboru tej specjalizacji przyjmuje się przewidywane warunki produkcji i współpracy z zagranicą uwzględniające realne możliwości dostosowawcze gospodarki.

- specjalizacja dynamiczna – opiera się na specyficznych odmianach specjalizacji produkcji gdzie podstawą są powiązania kooperacyjne ( tj. etap podziału pracy )

Międzynarodowa kooperacja produkcji – są to więzi produkcyjno handlowe między przedsiębiorstwami różnych krajów które uczestniczą w wytwarzaniu dóbr finalnych w celu wytworzenia wspólnymi siłami doskonałego produktu finalnego. Pojęcie kooperacji wiąże się ze specjalizacją wg zespołów, podzespołów i faz procesów technologicznych. Dobro finalne rozdziela się na małe cząstki i wtedy powstaje doskonały produkt finalny. Dominują więzi o charakterze produkcyjnym, technologicznym, inżynieryjnym. Ważne są stałe dobre kontakty między przedsiębiorstwami. Obok kooperantów, dostawców występują również montownie. Specyficzne cechy kooperacji:

- kooperacja jest umocowana prawnie ( kontrakt prawnie usankcjonowany ) - więzi kooperacyjne mają długoterminowy charakter - obejmuje nie tylko więzi produkcyjne i technologiczne ale również sferę badań naukowych ,

laboratoryjnych - rozwija się w dziedzinach samochodowych, okrętowych, samolotowych, techniki kosmicznej - może być wielostronna, dwustronna , jedno produktowa, wielo produktowa, wewnątrz gałęziowa,

międzygałęziowa

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument