Grupa etniczna i etnograficzna - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin
olly_87
olly_878 marca 2013

Grupa etniczna i etnograficzna - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin

PDF (111 KB)
2 strony
553Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z dziedziny makrosocjologii: grupa etniczna i etnograficzna; definicje.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Grupa etniczna i etnograficzna

Grupa etnograficzna jest wyróżniana na podstawie odrębnych,

obiektywnych cech kulturowych; czasami istniej świadomość tej

odrębności wśród jej członków.

Grupa etnograficzna to zespół ludzi zamieszkujących określone

terytorium geograficzne i wyróżniających się od sąsiadów pewnymi

cechami kulturowymi, posiadających poczucie swej przynależności

grupowej opartej na świadomości własnych odrębności kulturowych.

Na pograniczach grupa etnograficzna może występować między

wspólnotami etnicznymi, ale w ramach całości polietnicznych.

Grupa etniczna – społeczność, której tożsamość kulturowa związana

jest najczęściej z określonym terytorium etnicznym. Można o niej

mówić, gdy:

- jest zespół cech tworzących dopiero warunki formowania się

narodu

- cechy te tworzą świadomość i doprowadzają do powstania narodu - silne zespolenie historycznych losów, uwarunkowań

geograficznych i ekologicznych powoduje zrodzenie się wspólnej

tożsamości kulturowej pod wpływem wspólnoty świadomości jej

organizacyjnego wyrazu (np.: państwo)

- nie jest to w pełni grupa (bo nie zawsze istnieje poczucie przynależności), ani kategoria społeczna (nie zawsze wspólne

pochodzenie i kultura, ale tylko przekonanie o takiej wspólnocie)

Podział grup etnicznych na:

a) pierwotne – które po przeniesieniu z jednego społeczeństwa do

drugiego chcą nadal funkcjonować w społeczeństwie jako zamknięte

ugrupowania, umiejące zaspokoić podstawowe potrzeby swoich

członków b) wtórne – ich członkowie częściowo uczestniczą bezpośrednio w

społeczeństwie przyjmujących np.: w kwestiach ekonomicznych, a

docsity.com

częściowo pośrednio, przez grupę etniczną (np.: kwestie

towarzyskie)

Grupy etniczne to np.: imigranci, koloniści, narody żyjące we własnym

państwie, narody żyjące na własnym terytorium narodowym, ale w

obrębie obcych państw. Grupa etniczna może być narodem albo

narodowością.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument