Scenariusz od przyszłości do teraźniejszości - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
bart_ender
bart_ender12 marca 2013

Scenariusz od przyszłości do teraźniejszości - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (84 KB)
1 strona
594Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: scenariusz od przyszłości do teraźniejszości umożliwia nam określenie jakie zdarzenia mogą zaistnieć w przyszłości, czy będą stanowiły dla nas szansę czy zagrożenie;...
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Scenariusz od przyszłości do teraźniejszości (mapa przyszłości). Umożliwia nam określenie

jakie zdarzenia mogą zaistnieć w przyszłości, czy będą stanowiły dla nas szansę czy zagrożenie, czy

potrafimy się zachować w określonej sytuacji czy nie. Jeśli dojdziemy do wniosku że jakieś zdarzenia

prawdopodobnie się pojawią to musimy zrobić wszystko żeby sobie poradzić w tej nowej sytuacji. Jest

to kwestia odpowiednich zasobów i umiejętności organizacji, odpowiedniego przygotowania się

organizacji na działania w tej nowej sytuacji.

Scenariusz od teraźniejszości do przyszłości. Jest to najczęściej stosowana kategoria scenariuszy. W tym scenariuszu należy określić kontekst decyzyjny, czyli dla jakich przygotowujemy ten scenariusz, czego ta decyzja ma dotyczyć. To już nam w pewnym stopniu ogranicza i wyznacza ramy scenariusza, ba nie robimy scenariusza dla wszystkich i dla wszystkiego ale dla konkretnej firmy i dla konkretnych decyzji np. czy budować nowy zakład, czy wprowadzać nową technologię. Jeśli uruchamiamy nową produkcję co wiąże się z dużymi kosztami, bo jest to kwestia nowej technologii, maszyn, urządzeń, budynku czy nowych kwalifikacji pracowników to musimy określić co będzie stanowiło podstawę. W tych scenariuszach cała rzecz polega na tym że w momencie kiedy ustalimy kontekst decyzyjny, możemy sobie określić czynniki zwane siłami napędowymi, które mają bezpośredni wpływ na naszą decyzję.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument