Korzyści oferowane przez Internet - Notatki - Zarządzanie przedsiębiorstwem, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Lódz
czarna_magia
czarna_magia13 marca 2013

Korzyści oferowane przez Internet - Notatki - Zarządzanie przedsiębiorstwem, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Lódz

PDF (136 KB)
2 strony
554Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zarządzania przedsiębiorstwem: korzyści oferowane przez Internet; e-gospodarka.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Korzyści oferowane przez INTERNET:

- informacja

- wybór

- wygoda - indywidualizacja

- oszczędność

- zaufanie

E-gospodarka - wirtualna arena umożliwiająca: - prowadzenie działalności

- przeprowadzenie transakcji

-tworzenie i wymierzanie wartości

- nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów PLANOWANIE:

- jest podstawową funkcją org. nie może istnieć org. bez planowania.

Funkcje ZARZADZANIA:

- planowanie- określanie kierunku działań - organizowanie - pozyskanie elem. Które wystąpiły w planowaniu oraz

uporządkowanie ich w określoną kolejność?

- motywowanie - skłania ludzi do określonych działań

- kontrolowanie - pełnienie kontroli nad realizowaniem postanowionych

celów. FORMALNA STRUKTURA ORGANIZACJI:

- zespół reguł postępowanie, działania w org.

KULTURA organizacji:

normy, które nie są narzucone regułami, przepisami. Są to zasady, reguły postęp. wypracowane przez ludzi pracujących w org.

CELE organizacji:

- stanowią wskazówkę dla pracowników, nadają jednolity kierunek działań

- sprzyjają dobremu planowaniu - mogą być źródłem motywacji dla prac.

- stanowią skuteczny mechanizm oceny i korzyści.

CELE - Klasyfikacja wg.:

- czasu (podstawowe, pośrednie)

- herarchi (całej org., partykularne0 - znaczenia (główny, uboczny)

CELE organizacji - Hierarchia:

1. Przetrwanie i rozwój 2. Zrównoważone funkcjonowanie

3. Maksymalizacja zysku (org. rynkowe) = maksymalizacja budżetu (non

profit)

4. Wytwarzanie społeczne użytecznych dóbr i usług. 5. Realizacja konkretnych zamierzeń.

Rodzaje PLANÓW:

- strategiczny - określa zasady alokacji zasobów. składa się z (domeny działania, strategicznej przewagi, celów strategicznych, funkcjonalnych

programów działania)

docsity.com

- taktyczny - ukierunkowany na osiągniecie celów taktycznych

- operacyjny - rozpisuje (1 i 2 ) na bardziej szczegółowy

a) jednorazowy - dla realizacji konkretnych celów działań

b) ciągły - trwale obowiązujący opracowany dla działań regularnie się powtarz.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument