Rozwiązane ćwiczenia - Notatki - Makroekonomia I - Część 8, Notatki'z Makroekonomia. Warsaw School of Economics
Henryka
Henryka24 marca 2013

Rozwiązane ćwiczenia - Notatki - Makroekonomia I - Część 8, Notatki'z Makroekonomia. Warsaw School of Economics

PDF (161 KB)
1 strona
332Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiają zagadnienia z makroekonomi: rozwiązane ćwiczenia. Część 8.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument
Pytania z Mikro I

1

ZESTAW PYTAŃ Z MAKROEKONOMII I.

Budżet państwa (kategorie podstawowe). Pytania do samodzielnej pracy.

1. Przy założeniu, że wydatki rządowe G=500, stopa podatkowa brutto 45,0 Y

T h , zaś

transfery publiczne B wynoszą 300, oblicz, przy jakim poziomie dochodu deficyt

budżetowy nie przekroczy wartości 5% PKB.

2. Podaj rozróżnienie budżetu strukturalnego i rzeczywistego.

3. Przedstaw krótkookresowe i długookresowe konsekwencje deficytu i nadwyżki budżetowej.

4. Na podstawie dostępnej informacji statystycznej prześledź kształtowanie się sytuacji budżetu państwa w Polsce w ostatnich 10 latach. Jakie wydatki dominują? Co było

głównym źródłem finansowania wydatków? Jak byś scharakteryzował politykę w tym

okresie: jako restrykcyjną czy ekspansywną?

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument