Tablica Sympleks - Notatki - Badania operacyjne, Notatki'z Badania Operacyjne. University of Szczecin
Osholom
Osholom5 marca 2013

Tablica Sympleks - Notatki - Badania operacyjne, Notatki'z Badania Operacyjne. University of Szczecin

PDF (264 KB)
1 strona
2Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące badań operacyjnych: Tablica Sympleks; metoda Sympleks, właściwości.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Tablica Sympleks

Dla ułatwienia obliczeń, metoda Sympleks bazuje na tablicy sympleks. Oto jej wygląd:

i\j 0 1 2 ... n

Baza <c1> <c2> ... <cn>

(MIN) cB P0 P1 P2 ... Pn

1 <P1 B> <c1

B> <x1 B> <x1,1> <x1,n>

... ... ... ... ... ... ...

m <Pm B> <cm

B> <xm B> <xm,1> <xm,n>

Wskaźniki optymalno

ści

z0 z1-c1 z2-c2 ... zn-cn

Właściwości tablicy sympleks:  w komórce z0 znajduje się aktualna wartość funkcji celu. Można ją obliczyć ze

wzoru z0= c Tx= c xi i

i

n

 1

. Ponieważ zmienne niebazowe mają wartość równą 0,

wartość z można obliczyć z prostszego wzoru: z= c xi B

i B

i

m

 1

, czyli mnożąc dwie

kolumny w tablicy sympleks - cB i P0  w kolumnie P0 znajdują się wartości zmiennych bazowych. Pozostałe zmienne

mają wartość 0.

 w tablicy sympleks wskaźniki optymalności (zj-cj) (gdzie z c xj i B

i j

i

m

 

 , 1

) odpowiadają

zmniejszeniu wartości funkcji celu przez zwiększenie wartości zmiennej xj o jednostkę. Zmienne bazowe mają zawsze wskaźnik optymalności równy 0.

Przykład cd. :

Baza cB P0 -1 -4 0 0

(MIN) P1 P2 P3 P4

P3 0 x1 B=b1 =1

1 1 1 0

P4 0 x2 B=b2 =3

4 2 0 1

Wskaźniki Optymalnoś

ci

z0=0 1 4 0 0

1)

numery

wektorów

bazowyc

h 2)

współczynniki

przy

zmiennych

bazowych

w funkcji celu

3)

wartość

funkcji

celu 4)

wartości

zmiennyc

h

bazowyc

h

5)

wskaźniki

optymalnoś

ci

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument