Zgromadzenia i partie - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Zgromadzenia i partie - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (90 KB)
1 strona
658Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego dotyczące zgromadzeń i partii.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Partia nie może posiadać jednostek organizacyjnych w zakładzie pracy. Likwidacja partii:

- samorozwiązanie – w trybie określonym w statucie postanowienie sądu o wykreśleniu wpisu partii z ewidencji a) Zgromadzenia. Każdy może korzystać z pokojowego zgromadzania się, co najmniej 15 osób w celu

wspólnych obrad lub wyrażania stanowiska. Każde zgromadzenie powinno mieć

przewodniczącego. Wszystkie zgromadzenia publiczne mogą być organizowane beż

żadnego zezwolenia władz. Wyjątek, gdy właściwa władza wyda zakaz urządzenia

zgromadzenia. Konkretny powód – dlaczego zakazuje się, przyczyny, faktyczne

zagrożenia. Zakaz wydaje wójt, burmistrz, prezydent, etc. Istnieje możliwość odwołania

się od takiej decyzji.

Przepisy ustawy nie dotyczą zgromadzeń: a) organizowanych przez organy pań lub samorządu terytorialnego, b) odbywanych w ramach działalności kościołów, c) związanych z wyborami władz pań i samorządowych. Organizatorami zgromadzeń mogą

być osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne, inne organizacje, a także grupy osób. Zgromadzeniem publicznym jest zgromadzenie organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nie określonych imiennie osób. Funkcje nadzorcze dotyczące zgromadzeń należą do gminy. Zorganizowanie zgromadzenia publicznego wymaga uprzedniego zawiadomienia organu gminy właściwego ze wzg na miejsce zgromadzenia. Zawiadomienie to organ powinien otrzymać nie później niż trzy dni, a najwcześniej 30 dni przed datą. Organ gminy ma obowiązek zakazać odbycia zgromadzenia jeżeli: 1) jego cel lub odbycie sprzeciwiają się ustawie lub naruszają przepisy ustaw karnych, 2) odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach. Od decyzji zakazującej przysługuje odwołanie do wojewody. Zgromadzenie publiczne powinno mieć swojego przewodniczącego, który nie tylko odpowiada za sprawny przebieg zgromadzenia. Rozwiązanie zgromadzenia przez przedstawiciela organu gminy może mieć miejsce wówczas, gdy jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu

albo mieniu, albo gdy narusza przepisy ustawy bądź przepisy ustaw karnych.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument