Techniczna teoria przeplywu,zadanie - Notatki - Termodynamika, Notatki'z Termodynamika. Maria Curie-Sklodowska University in Lublin
spartacus_80
spartacus_8015 kwietnia 2013

Techniczna teoria przeplywu,zadanie - Notatki - Termodynamika, Notatki'z Termodynamika. Maria Curie-Sklodowska University in Lublin

XLS (27 KB)
5 strona
717Liczba odwiedzin
Opis
Inżynieria: notatki z termodynamiki przedstawiające zadania z technicznej teorii przypływu.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 5

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

Techniczna teoria przepływu

N – liczba liter w nazwisku i – liczba liter w imieniu

Pompa przetłacza wodę w ilości Q=0,01m3/s przez przewód o średnicy d=60mm do zbiornika o nadciśnieniu PN=0,1 MPa.

Obliczyć minimalną moc silnika niezbędnego do napędu pompy, jeżeli współczynnik lepkości kinematycznej wody ν= 0,01 cm2/s a sprawność pompy η = 0,72.

Sporządzić wykres piezometryczny i energetyczny dla przewodu. Obliczenia wykonać dla następujących wymiarów liniowych w metrach : l1 = i + 2 ; l2 = N + i ; l3 = 2N ; h1 = i ; h2 = 2i ; h3 = N + 5 ; h4 = i – 1.

Współczynniki strat miejscowych: ξs = 5 ; ξk = 0,3 ; ξd = 1 .

Q 0,01 m^3/s Liczba liter w nazwisku d 0,06 m 5 Pn 100000 Pa Liczba liter w imieniu

0,000001 m^2/s 5 eta η 0,72 l1 7 L= Długosc całkowita l2 10 52 l3 10 h1 5 h2 10 h3 10 h4 4 ξs 5 ξk 0,3

1 ϱ 1000 kg/m^3 g 9,81 m/s^2

ni ν

ξd

1.Prędkość przepływu w instalacji V=(4*Q)/(π*d^2) 3,54 [m/s] 2.Liczba rynoldsa w instalacji

212280,00 [-] Według tej liczby mamy przepływ turbulentny 3.Współczynnik strat (oporów liniowych) obliczamy ze wzoru Blejsjusa λ=0,3164/(Re^(1/4)) 0,0147403978 [-]

12,54 [m] 5.Wysokośc podnoszenia pompy Hz Hz=h2+h3+h4+(Pn/ϱ*g)+(v^2/2g)*(1+ξs+3*ξk+ξd+(λ*L/d)) 47,38 [m] 6.Minimalna moc silnika pompy

6,45 [kW]

I a=v^2/2g 0,63755291 [m] II 3,187764552 [m] III h1+h2+a*λ*(h1+h2)/d) 17,34944589 [m] III' a*λ*(h1+h2)/d 2,349445886 [m] IV 0,191265873 [m] V a*λ(l1/d) 1,09640808 [m] VI a*λ(l2/d) 1,566297257 [m] VII 0,191265873 [m] VIII h3+a*λ*(h3/d) 11,56629726 [m] VIII' a*λ*(h3/d) 1,566297257 [m] IX 0,191265873 [m] X a*λ*(l3/d) 1,566297257 [m] XI 0,63755291 [m]

14,19367992 [m] 39,83123283 [m]

Re=(V*d)/ν

4.Suma strat w przepływie Σhs Σhs=((v^2)/(2*g))*(ξs+3ξk+ξd+λ*(L/d))

N min=(ϱ*g*Q*Hz)/(1000*η)

ξs*a

a*ξk

a*ξk

a*ξk

a*ξd

Δ1 h4+(Pn/(ϱ*g)) Δ2 h1+h2+h3+Δ1+a

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument