Pojęcie i istota budżetu państwa - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Cracow University of Economics
rycerz
rycerz8 marca 2013

Pojęcie i istota budżetu państwa - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Cracow University of Economics

PDF (144 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów publicznych: pojęcie i istota budżetu państwa; cechy budżetu państwa.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

17.Pojęcie i istota budżetu państwa.

BUDŻET PAŃSTWA to plan finansowy uchwalony na okres jednego roku

kalendarzowego przez Sejm w formie ustawy budżetowej, zawierający ustawowo określone źródła dochodów i rodzaj wydatków państwa,

opracowany w terminach i na warunkach określonych w ustawie przez

Radę Ministrów i wykonywany pod jej kierunkiem.

CECHY BUDŻETU PAŃSTWA 1.budżet państwa jest funduszem scentralizowanych zasobów pieniężnych gromadzonych i dzielonych przez państwo w związku z realizacją zadań (f-

cji państwa)

2.gromadzenie środków budżetowych odbywa się z reguły w sposób

przymusowy 3.budżet pełni szczególną rolę w państwie

4.procesy gromadzenia i dzielenia dochodów za pomocą budżetu implikują

(określają) zasady ustrojowo-konstytucyjne

5.procesy gromadzenia i dzielenia przez państwo dochodów w budżecie zawsze mają charakter nie tylko ekonomiczny ale i społeczny

6.dochody budżetowe powstają na skutek definitywnego (ostatecznego

przejęcia przez państwo od różnych podmiotów, są bezzwrotne

7.budżet państwa dotyczy działalności organów i podmiotów państwa w

przyszłości, stąd też zawsze jest planem dochodów i wydatków państwa na z góry określony czas

8.budżet jako fundusz musi cechować specjalizacja, polegająca na

nadaniu rygorów prawnych wydatkom budżetowym

9.budżet państwa tworzą strumienie dochodów i strumienie wydatków 10.strumieniowy charakter budżetu oznacza z reguły konieczność

egzekwowania należnych w danym okresie dochodów, jak również obliguje

do wydatkowania środków budżetowych przed upływem okresu

budżetowego.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument