Pojęcie decyzji - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k11 marca 2013

Pojęcie decyzji - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

PDF (133 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zarządzania: podejmowanie decyzji to proces poleający na zbieraniu i przetwarzaniu informacji o przyszłym działaniu; typy, charakterystyka decyzji.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

36. Decyzja – pojęcie, typy, charakterystyka.

Decyzja – to wszelki świadomy efekt dokonanego przez decydenta

wyboru jednego z rozpoznawalnych i uznanych za możliwe wariantów przyszłego działania. Typy decyzji to:

1) podział według roli w procesie zarządzania:

- decyzje strategiczne – to decyzje kluczowe dla

funkcjonowania całej organizacji, podejmowane są na najwyższym szczeblu.

- decyzje taktyczne i operacyjne – to decyzje o sposobie i

środkach realizacji strategii, podejmowane są na niższych

szczeblach hierarchii organizacyjnej. Decyzja jest tym bardziej strategiczna im dłuższego horyzontu

czasowego dotyczy, im silniej opiera się na danych zewnętrznych

względem organizacji, im więcej danych ma charakter

jakościowy, im więcej czynników (zmiennych decyzyjnych) musimy uwzględnić, im więcej funkcji organoizacyjnych

obejmuje, z im większą wiąże się niepewnością, im trudniej

odwracalne są jej skutki.

2) podział według stopnia ryzyka:

- decyzje w warunkach pewności – wiążą się ze znajomością wszystkich możliwych skutków poszczególnych alternatyw i

pewnością ich występowania.

- decyzje w warunkach ryzyka – podejmując je znamy

możliwe skutki i potrafimy określić prawdopodobieństwo ich zajścia.

- decyzje w warunkach niepewności – podejmując je nie

znamy wszystkich możliwych skutków poszczególnych

wariantów, a większości z nich nie potrafimy przypisać prawdopodobieństwa.

Decyzje podejmowane w warunkach pewności to takie, w

przypadku których znamy znamy wszystkie skutki

poszczególnych możliwych wariantów, jesteśmy pewni ich

zajścia. Decyzje w warunkach ryzyka podejmowane są gdy: znamy możliwe skutki i nie potrafimy określić

prawdopodobieństwo ich zajścia.

Decyzje podejmowane w warunkach niepewności sa wtedy, gdy

nie znamy wszystkich możliwych skutków, a w przypadku znanych nie potrafimy określić prawdopodobieństwa ich zajścia.

W takich sytuacjach posługujemy się matematyczną teorią gier,

uruchamiamy tez gry społeczne.

3) podział według stopnia programowalności - decyzje programowalne (administracyjne, rutynowe) – są

one rozwiązaniem problemów o pełnej strukturzenp. Komputer

może podejmować decyzje bez ingerencji człowieka.

- decyzje nieprogramowalne (menedżerskie) – są rozwiązaniem problemów o niepełnej strukturze, nie mają

swojego precedensu w przeszłości

docsity.com

4) podział według stopnia innowacyjności:

- decyzje rutynowe – podejmowane na postawie reguł i

przepisów.

- decyzje adaptacyjne – adaptują doświadczenia do nowych warunków.

- decyzje innowacyjne – podejmując je nie mamy możliwości

korzystania z doświadczeń.

- decyzje represywne – sa one podejmowane na podstawie powrotu do dawnych rozwiązań, cofając się w czasie.

Podejmowanie decyzji to proces poleający na zbieraniu i przetwarzaniu

informacji o przyszłym działaniu.

Aby podjąć decyzję należy określić możliwe warianty działania (alternatywy), możliwe skutki realizacji każdego wariantu,

prawdopodobieństwo wystąpienia każdego ze skutków, ważność każdego

skutku ze względu na cele, kryteria, preferencje oraz wybrać najlepszy

spośród rozpatrywanych wariantów. Podejmując decyzje wybieramy coś i jednocześnie rezygnujemy z czegoś

innego. Rodzi to napięcie (ból) zwane podecyzyjnym dysonansem.

Napięcie to jest zwykle redukowane dzięki działaniu podświadomych

mechanizmów „słodkiej cytryny” i „kwaśnych winogron”.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument