Teoria przewagi względnej w kosztach - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk
lord_of_dogtown
lord_of_dogtown11 marca 2013

Teoria przewagi względnej w kosztach - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk

PDF (211 KB)
2 strony
717Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z zakresu stosunków międzynarodowych: kontynuuje teorię ekonomiczną opartą na czynniku pracy jako najważniejszym czynniku ekonomicznym. Przejął całkowicie model jakim posługiwał się A. Smith czy...
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Teoria przewagi względnej w kosztach – D.Ricardo , Torens - inaczej komparatywnych.

Jest to kontynuacja nurtu myślowego zapoczątkowanego przez A.Smitha jako klasyka współczesnej myśli. Kontynuuje teorię ekonomiczną opartą na czynniku pracy jako najważniejszym czynniku ekonomicznym. Przejął całkowicie model jakim posługiwał się A. Smith czyli 2 kraje, 2 produkty i dominujący czynnik pracy. Przyjął koncepcję konfrontacji gospodarki otwartej i zamkniętej. Abstrahował również od kosztów przemieszczenia siły roboczej z jednej dziedziny do innej dziedziny jako również w skali międzynarodowej. Przyjął również wymianę towar za towar- wymiana barterowa. Posługiwał się również modelem statycznym. Należy pamiętać że A.Smith konfrontował kraje zbliżone pod względem ekonomicznym- każdy kraj miał określoną przewagę w jakiejś dziedzinie. D. Ricardo wprowadził nowum takiego typu że konfrontował kraje które miały totalną przewagę nad innymi. Mamy tu do czynienia z krajami wysoko rozwiniętymi i słabo rozwiniętymi. A.Smith stwierdziłby że taka wymiana jest nie racjonalna bo racjonalna jest wtedy gdy dany kraj ma przewagę tylko w jednej dziedzinie a w drugiej dziedzinie ustępuje innemu. USA Brazylia koszt jednostkowy koszt jednostkowy komputery 6szt/1 godz. 10 min 1szt/1 godz. 60 min kawa 4 t/ 1 godz. 15 min 3 t / 1 godz. 20 min Wymiana 1 komputer USA = 1,5 t kawy Brazylijskiej USA mają przewagę w obu produktach. Jak skłonić USA żeby zachciał wymienić komputery za kawę? Dowodzenie w ramach gospodarki zamkniętej. Istnieje jednak wolny rynek w danym kraju i producenci kawy chcą kupować komputery a producenci komputerów chcą pić kawę. Istnieje więc wymiana na tym rynku – komputery za kawę. Stosuje się ekwiwalentną wymianę czyli 6 komputerów za 4 t kawy ale nie sprzedaje się całego wyrobu bo części potrzebujemy na swoje potrzeby. Pytanie – ile kawy kosztuje na rynku USA 1 komputer? 4 / 6 = 0,7 a na rynku Brazylijskim 3 / 1 = 3 Rozumowanie. USA na własnym rynku za 1 komputer dostanie 0,7 t kawy a od Brazylii może dostać 1,5 t kawy za 1 komputer. Brazylia na własnym rynku za 1 komputer musi dać 3 t kawy a w USA może dać 1,5 t kawy. USA i Brazylia zyskują na wymianie. Ricardo udowodnił wzajemne korzyści- Amerykanie zarobili 8 t kawy a Brazylia zapłaciła za 1 komputer tylko 1,5 tony kawy USA rezygnuje z produkcji kawy a Brazylia z produkcji komputerów. Wyzwala się 1 godzina pracy. USA przeznacza ją na produkcję 6 nowych komputerów a Brazylia na 3 t kawy. Ricardo wprowadził teorię kosztów względnych. USA Brazylia koszt jednostkowy koszt jednostkowy komputery 10 min. 60 min. kawa 15 min. 20 min. Wielkości względne różnią się od wielkości absolutnych. Względne powstają z dzielenia jednej wielkości absolutnej przez inną. Jak się ma koszt absolutny jednego komputera do kosztu absolutnego 1 tony kawy. Relacja komputery / kawa USA 10 / 15 < Brazylia 60 / 20 Większy ułamek to 60/20 a to znaczy że koszt względny komputera brazylijskiego względem 1 tony kawy jest kosztem wysokim a w USA kosztem niskim.

docsity.com

USA ma przewagę nad Brazylią bo ma mniejszy koszt bo zminimalizowali koszt komputera względem kosztu kawy. Mają względną przewagę nad Brazylią w komputerach. Relacja kawa / komputery USA 15 / 10 = 3/2 > Brazylia 20 / 30 = 2 / 3 Brazylia ma względną przewagę nad USA w produkcji kawy. Widzimy że w tym modelu jest absolutna przewaga USA w produkcji towarów nad Brazylią ale jeśli wprowadzimy kategorię kosztów względnych to widzimy że USA ma przewagę tylko w produkcji komputerów. Podsumowanie .

- jeden z krajów musi mieć przewagę nad partnerem w obu dziedzinach - przewaga w obu produktach nie może być jednakowa – w jednym większą w drugim minimalną

W literaturze jeszcze inaczej interpretuje się to zjawisko. Występuje pojęcie produkcji bezpośredniej – ( gospodarka zamknięta ) każdy z krajów wywarza dla siebie oba produkty.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument