Rzecznik Praw Obywatelskich - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Rzecznik Praw Obywatelskich - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (95 KB)
1 strona
423Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego przedstawiające rzecznika praw obywatelskich.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Rzecznik Praw Obywatelskich korzysta z podobnych uprawnień w postępowaniu administracyjnym jak prokurator działający na prawach strony , nie przysługuje mu jedynie prawo prawo sprzeciwu .

Organ administracji prowadzący postępowanie nie może odmówić prokuratorowi i

rzecznikowi praw obywatelskich prawa wszczęcia postępowania bądź przystąpienia do tego postępowania w każdym jego stadium .

Inaczej jeszcze kształtują się prawa organizacji społecznej występującej na

prawach strony , bowiem organizacja społeczna może korzystać w pełni praw przysługujących stronie tylko wtedy ,gdy na jej żądanie organ postanowieniem rozstrzygnie o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu tej organizacji do udziału w

postępowaniu .

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument