Ubezpieczenie społeczne - Notatki - Polityka społeczna, Notatki'z Polityka społeczna
Kuba2013
Kuba201310 czerwca 2013

Ubezpieczenie społeczne - Notatki - Polityka społeczna, Notatki'z Polityka społeczna

RTF (34 KB)
1 strona
412Liczba odwiedzin
Opis
Polityka: notatki z zakresu polityki społecznej dotyczące ubezpieczenia społecznego.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Ubezpieczenie społeczne

Ubezpieczenia społeczne- świadczenie jest świadczeniem wzajemnym za odprowadzanie przez nas składki. Rozwiązania amerykańskie tego nie przewidywały. Te dwa dokumenty stanowiły źródło idei zabezpieczenia społecznego- rozkwit po II WŚ. Z czym się wiąże ten rozkwit 1. Samo obywatelstwo jest kryterium ubiegania się o świadczenia społeczne- dotychczas od dwóch czynników- od wkładu pracy- wkładu i sytuacji materialnej Wprowadza nowe świadczenia. Program Beveridge'a rozszerzanie na wszystkich obywateli i rozszerzenie przedmiotowe- rodzaje świadczeń. 2. Konwencja MOP- Konwencja 102 1952- o minimalnych normach zabezpieczenia społecznego- ważna bo: wprowadza minimalne normy zabezpieczenia społecznego czyli określa warunki świadczeń, wprowadza katalog ryzyk zabezpieczenia społecznego- wiążą się z sytuacjami uwarunkowanymi społecznie lub biologicznie wedle których jednostka traci możliwość zarobku- choroba lub bezroboscie. I przyporządkowano do nich świadczenia. Po trzecie zapisano w preambule, że obowiązek tworzenia systemów zabezp. Społecznego spoczywa na pracodawcach , pracownikach oraz na PAŃSTWIE.. RYZYKA- Choroba- przykładowo zasiłek chorobowy, pokrycie kosztów leczenia., UTRATA PRACY- zasiłek dla bezrobotnych. Emerytura- starość, Wypadek przy pracy- świadczenia. Macierzyństwo- zasiłki, Inwalidztwo, śmierć jedynego żywiciela rodziny.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument