Planowanie strategiczne - Notatki - Zarządzanie kadrami, Notatki'z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Rzeszów University
kfiotek
kfiotek13 marca 2013

Planowanie strategiczne - Notatki - Zarządzanie kadrami, Notatki'z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Rzeszów University

PDF (153 KB)
3 strony
641Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania kadrami: planowanie strategiczne; strategia personalna.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

PLANOWANIE STRATEGICZNE

Strategia personalna - określa jacy ludzie będą potrzebni w

przedsiębiorstwie w przyszłości i co trzeba zrobić, by uzyskać przewagę

konkurencyjną - jakie inwestycje będą niezbędne.

Plan. strateg. zajmuje się w PL niewiele firm, w krajach zachodnich

stosuje się tam gdzie jest kłopot z zatrudnieniem.

!!!planowanie to jest w praktyce bardzo często niedoceniane (bo daje

efekt za okr. czas)!!!

MISJA - jawna część strategii, z nią zapoznają się wszyscy

STRATEGIA OGÓLNA - szersza i bardziej chroniona, tu są zawarte sposoby

realizacji misji

Jeśli znamy strategię i misję to opracowujemy strategie szczegółowe

(funkcjonalne)

ETAPY BUDOWANIA STRATEGII PERSONALNEJ

1. analiza i ocena sytuacji wyjściowej

2. sformułowanie założeń strategii

3. opracowanie strategii pers.

4. ustalenie wymiaru finansowego strategii pers.

5. plan wdrożenia strategii

6. monitoring przebiegu realizacji strategii

7. ewentualna modyfikacja strategii (gdy zajdzie taka potrzeba)

ad. 1. analiza i ocena sytuacji wyjściowej

Analiza SWOT

S -pozytywne nast. do zmian W -slabe kwalifikacje pers.

Strategia marketingu Strategia personalna Strategia zaopatrzenia ........

STRATEGIA OGOLNA

MISJA

docsity.com

-dobra polityka pers.

-bardzo dobrze wykszt. personel

-dobry system motywacyjny

-kondycja ekonom-fin.

-nieoperatywne kierownictwo

-brak polit. pers.

-brak motywacji

O -rynek pracy pracodawcy

-dobre lokalne zaplecze

absolwentów

-niski poziom płac w regionie

-pozytywny wizerunek firmy

T -migracje

-konkurencja płacowa innych

-trudności w znalezieniu

kandydatów

-negatywne opinie o firmie

-niski poziom kształcenia w

regionie

ad. 2. sformułowanie założeń strategii

A. określenie celu strategii personalnej (wynika z misji - cele ogólne i

szczegółowe)

B. ustalenie kluczowych obszarów strategii personalnej (takie, które w

przyszłości będą odgrywać rolę - pewne jedn. org., procesy w firmie,

konkretne funkcje (personalne)) - należy tu zapewnić optymalne

zasoby ludzkie

ad. 3. opracowanie strategii pers.

A. opracowanie strategii wejścia (rekrutacja i selekcja +

wprowadzenie do pracy + marketing personalny) - powinna

obejmować efektywność:

1. finansową (wyniki mierzone wskaźnikami)

2. rynkową (stopień zasp. potrzeb Klientów - udział w rynku,

zadowolenie itp.)

3. rozwojową (tempo rozwoju firmy)

4. operacyjną (zwiększenie wydajności, zmniejszenie kosztów,

redukcja błędów itp.)

B. opracowanie strategii utrzymania i rozwoju

docsity.com

-kształcenie, dokształcanie, przemieszczenia wewn, integracja,

wynagradzanie, style kierowania, warunki pracy

Wzrost kapitału intelektualnego to:

1.pracowniczy kapitał (wiedza przyczynia się do rozwoju firmy)

2.strukturalny kapitał (wiedza przetwarza się na formuły

postępowania)

3.rynkowy kapitał (więzi firmy z Klientami - marka)

C. opracowanie strategii wyjścia

-redukcja personelu, planowe zwalnianie, leasing pracowniczy,

wymiana pracowników

ad. 4. ustalenie wymiaru finansowego strategii pers. - kosztów-korzyści

koszty ustalić łatwo; korzyści możny tylko oszacować

ad. 5. plan wdrożenia strategii

konkretne zadania do realizacji, terminy, osoby odpowiedzialne,

psychologiczne przygotowanie pracowników

ad. 6. monitoring przebiegu realizacji strategii

ad. 7. ewentualna modyfikacja strategii (gdy zajdzie taka potrzeba)

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument