Kto najczęściej jest kapitałem intelektualnym - Notatki - Zarządzanie przedsiębiorstwem, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Lódz
czarna_magia
czarna_magia13 marca 2013

Kto najczęściej jest kapitałem intelektualnym - Notatki - Zarządzanie przedsiębiorstwem, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Lódz

PDF (117 KB)
2 strony
716Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zarządzania przedsiębiorstwem: kto najczęściej jest kapitałem intelektualnym?
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Kto najczęściej jest kapitałem intelektualnym?

Najczęściej są to:

1. konstruktorzy,

2. technolodzy, 3. architekci,

4. projektanci,

5. wynalazcy,

6. racjonalizatorzy, których działalność daje przedsiębiorstwu wymierne korzyści.

Korzyści te wyrażają się:

1. skróceniem cyklu produkcyjnego,

2. zmniejszeniem strat, 3. obniżeniem kosztu wytworzenia,

4. wypracowaniem nowych norm jakościowych ograniczających koszty

braków i reklamacji.

Natomiast w obszarze działalności organizacyjnej można wyróżnić dwa

rodzaje kapitału intelektualnego - aktywność jednego jest skierowana do

wewnątrz firmy a drugiego na rynek.

Aktywność skierowana do wewnątrz firmy to działalność ludzi skierowana na:

1. usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez nowoczesne

struktury organizacyjne,

2. podnoszenie poziomu zarządzania i jego jakości. Ludzie ci umieją we właściwym czasie dostrzec pojawiające się zagrożenia,

czy też mankamenty w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i szybko im

przeciwdziałać. Wprowadzają nowe procedury, metody i techniki, i tak

budują tożsamość i kulturę przedsiębiorstwa.

Aktywność skierowana na rynek – ludzie ci posiadają umiejętności

zdobywania i utrzymywania kolejnego klienta. Jest to najważniejsze dla

firmy, bo pozwala na obniżenie kosztów reklamy (która jest bardzo

droga), kosztów marketingu bezpośredniego, promocji, badania rynku przez profesjonalne firmy, co jest bardzo kosztowne i nie zawsze przynosi

dobre efekty.

Ten związek firmy z klientem umożliwia uniknięcie badań ankietowych,

sondaży (także bardzo kosztownych).

Trzeci aspekt: umiejętność pozyskania stałego klienta i włączenie go do

współpracy z firmą, co jest ważnym źródłem sygnałów z zewnątrz o

nowych potrzebach produktowych, technologicznych czy też serwisowych. Lojalny kooperant, dostawca może być źródłem informacji o nowych

środkach produkcji, nowych technologiach lub materiałach.

Stąd też umiejętność pozyskiwania klienta jest bardzo cenionym kapitałem

intelektualnym, który przejawia się w konkretnych wynikach finansowych przedsiębiorstwa.

docsity.com

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument