Kierunek klasyczny - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k11 marca 2013

Kierunek klasyczny - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

PDF (144 KB)
2 strony
4Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zarządzania: kierunek klasyczny w teorii zarządzania można podzielić na 2 nurty: nurt naukowego zarządzania i nurt administracyjny, zwany uniwersalistycznym.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

19. Kierunek klasyczny(nurt przemysłowy) w teorii organizacji i

zarządzania. Kierunek klasyczny w teorii zarządzania można podzielić na 2 nurty: nurt

naukowego zarządzania i nurt administracyjny, zwany

uniwersalistycznym. Te dwa nurty łączą założenia: dążenie do

specjalizacji, założenie, że świat jest zdeterminowany oraz podobne spojrzenie na pracownika.

Nurt naukowego zarządzania – do niego należą:Chatelier, Taylor,

Adamiecki, Gilbrethowie, Ford, Emerson, Gantt,za jego twórcę uznaje się

Taylora, wg którego naukowe zarządzanie opierało się na 4 zasadach: 1. zasadzie naukowego opracowania każdego elementu pracy ludzkiej

w miejsce metod zdroworozsądkowych typu „mniej więcej”

2. zasadzie naukowego doboru oraz stopniowego szkolenia i

doskonalenia pracowników

3. zasadzie współpracy kierownictwa i robotników w celu realizacji zasad naukowego zarządzania

4. zasadzie prawie równego podziału pracy i odpowiedzialności między

kierowników i robotników

Frank i Lilian Gilbrethowie – kontynuatorzy Taylora, opracowali metody

badania przebiegu i czasu trwania ruchów roboczych oraz ich graficznej

prezentacji.

Popularyzatorem naukowego zarządzania był także Le Chantelier – on wprowadził cykl zorganizowanego działania, który składał się z 5

etepów:

1. wybór celu, który mamy osiągnąć (Zdaniem Chateliera cel powinien

być jedyny, ścisły, ograniczony i użytecny).

2. zbadanie środków i warunków, które są potrzebne do osiągniecia tego celu

3. przygotowanie srodków i warunków uznanych za potrzebne

4. wykonanie stosownie do powiziętego planu

5. kontrola otrzymanych wyników

Henry Gantt – współpracownik Taylora, rozgłos zyskał opracowując

wykresy zawansowanych robót, pozwalających porównać faktyczny i

planowany przebieg prac. Jego wykresy uwzględniały w planowaniu produkcji czas trwania poszczególnych czynności objętych zadaniem

planowym. Wprowadził premiowy system płac – robotnicy otrzymywali

premię za wykonanie pracy zgodnie z kartą i w przewidzianym czasie, w

razie przedłużenia czasu tylko niska dniówkę. Efekty tego systemu to: wzrost wydajności pracy, zwiększył inicjatywę i aktywność robotników,

zmniejszył liczbę awarii maszyn i przerw w ciągu pracy.

docsity.com

Harrington Emerson – autor systemu zarządzania przez cele oraz

opracował 12 zasad wydajności: wyraźne określenie celu, zdrowy

rozsądek, kompetentna rada, dyscyplina, sprawiedliwe postępowanie, wiarygodna sprawozdawczość, rozkład zajęć, normy i taryfy,

znormalizowane warunki, znormowane operacje, pisemne instrukcje

przestrzegania norm, nagrody za wydajność.

Henry Ford – przemysłowiec, twórca Ford Motor Company, jako pierwszy

wprowadził taśmę produkcyjną (montażową), stosował wszystkie zasady

tayloryzmu i realizował produkcję masową. Jako pierwszy wprowadził 5-

dolarową dniówkę i 8-godzinny dzień pracy – to pozwoliło mu przyjąć najlepszych robotników i mógł wyciskać z nich maksymalną wydajność.

Podsumowanie naukowego zarządzania:

1. Podstawowy problem to niska indywidualna wydajność pracy. 2. Przyczyny niskiej wydajności:

a) indywidualne skłonności i nawyki

b) braki techniczne

c) niewłaściwe metody pracy

d) nieracjonalna organizacja stanowisk pracy e) brak jasnych reguł postępowania

f) brak symetrii „władza – odpowiedzialność”

g) zaniżone normy pracy

h) braki w koordynacji i kontroli 3. Rozwiązywane problemy:

a) podwyższenie racjonalności działań na stanowiskach pracy

b) wykorzystanie specjalizacji i ekonomicznych efektów produkcji

wielkoseryjnej c) zwiększenie skuteczności koordynacji i kontroli

4. Sposoby rozwiązywania problemów to wypracowanie zasad działania

opartych na obserwacjach i badaniach praktyki przemysłowej.

5. Rozpatrywane czynniki:

a) charakter pracy b) specjalizacja

c) zakres władzy i odpowiedzialności

d) normy wydajności

e) współczynniki rzeczowe i fizjologiczne, określajace wydajność jednostkową.

6. Baza teoretyczna: nauki inżynierskie, fizjologia, ekonomia.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument