Wygasanie umowy ubezpieczenia - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw
pasozyt
pasozyt11 marca 2013

Wygasanie umowy ubezpieczenia - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw

PDF (104 KB)
1 strona
653Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem: wygasanie lub rozwiązanie umowy ubezpieczenia, zobowiązania ubezpieczonego / ubezpieczającego.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Wygasanie umowy ubezpieczenia - wygasa w dwóch przypadkach: 1. Koniec okresu ubezpieczenia.

2. Wyczerpanie sumy ubezpieczenia lub dwa inne przypadki :

- ustanie ryzyka, zagrożenia

- gdy przedmiot ubezpieczenia zmienia właściciela lub przestaje istnieć

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia:

- przez odstąpienie od umowy – ma do tego prawo ubezpieczający w

ciągu 30 dni od daty jej zawarcia jeśli jest osobą fizyczną lub w ciągu

7 dni jeśli jest osobą prawną. Może też odstąpić ZU gdy ulegną zmianie okoliczności związane

z ryzykiem

(ryzyko wzrasta).

Mogą też odstąpić obie strony po zajściu zdarzenia losowego powodującego

wypłatę odszkodowania.

Odpowiedzialność ZU występuje tylko wtedy kiedy ubezpieczający opłaca terminowo składkę ubezpieczeniową.

Zobowiązania ubezpieczonego, ubezpieczającego:

1. Opłacanie składki. 2. Podanie informacji niezbędnych do oceny ryzyka.

3. Udzielenie informacji o zmianie ryzyka, a także w przypadku zajścia

szkody:

- podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia ich rozmiarów

- umożliwienie ZU oszacowanie wielkości szkody i przyczyn jej powstania

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument