Zespół - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k12 marca 2013

Zespół - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

PDF (84 KB)
1 strona
376Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zarządzania: zespół to grupa pracowników występująca jako jednostka często nadzorowana tylko w niewielkim stopniu lub wcale, której zadaniem jest wykonywanie funkcji organizacyj...
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

31. Zespół – pojęcie, charakterystyka, wykorzystanie we współczesnych

organizacjach.

Zespół – to grupa pracowników występująca jako jednostka często

nadzorowana tylko w niewielkim stopniu lub wcale, której zadaniem jest wykonywanie funkcji organizacyjnych. Musi stanowić grupę ludzi

kompetentnych, kreatywnych, umiejących pracować zespołowo i

interdyscyplinarnie, zdolnych przedkładać interesy całości nad własne.

Pracownicy zespołu zintegrowanego pomagają sobie w wykonywaniu zadań.

Pierwsze formy zespołów stanowiły samodzielne grupy robocze i kółka

jakości. Obecnie mówi się czasami o zespołach samokierujących się,

międzyfunkcjonalnych lub wysokich osiągnięć. Sutułowane sa one na ogół w pionach technicznych lub rozwojowych.

Organizacje tworzą zespoły z różnych powodów. Przekazują szeszą

odpowiedzialność za wykonanie zadań robotnikom, którzy faktycznie te

zadania wykonują. Przekazują robotnikom również władzę, dając im więcej władzy formalnej i swobody podejmowania decyzji. Zespoły

pozwalają organizacji wykorzystać wiedzę i motywację zatrudnionych w

niej pracowników. Ponadto umożliwiaja organizacji ograniczenie

biurokracji oraz wspieranie elastyczności i odpowiedzialności.

W procesie zarządzania projektem powoływane są zespoły projektowe, które tworzone są w fazie inicjacji projektu, a rozwiązywane po

zakończeniu działania i przekazaniu produktu swojej firmie lub

zleceniodawcy zewnętrznemu.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument