Kredyt lombardowy - Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. University of Lódz
kociak
kociak6 marca 2013

Kredyt lombardowy - Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. University of Lódz

PDF (134 KB)
1 strona
558Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające zagadnienia z zakresu finansów: kredyt lombardowy jest udzielany bankom komercyjnym na bardzo krótkie terminy pod zastaw papierów wartościowych, Bank Centralny.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Kredyt lombardowy – jest udzielany bankom komercyjnym na bardzo krótkie terminy pod zastaw papierów wartościowych, z tej formy kredytu banki komercyjne korzystają w celu przezwyciężenia krótkookresowych braków płynności albo operacji otwartego rynku są dla nich nieopłacalne. Papiery wartościowe:

- bony skarbowe - obligacje (wiarygodne)

Kredyt lombardowy może zostać udzielony do wysokości 80% wartości nominalnej papieru wartościowego. Korzystanie z tej formy powinno być sporadyczne, ponieważ image banku zostaje zachwiany, a to z tego powodu iż staje pod obserwacje, ponieważ musi mieć stałe braki płynności. Wysokość stopy to 17%,a dla redyskontowego 15,5%, przy czym redyskontowe są to operacje jednokierunkowe, bez możliwości odzyskania

dobrych weksli. Przykład: L = 17% podzielone przez 365 dni udzielane góra na 5dni, R = 15,5% min 15 dni 17 / 365 * 3 dni 0,14 % 15,5 / 365 * 15dni 0,64%

Bank Centralny (BC) zmniejszył stopę rezerw obowiązkowych z tego względu iż pieniądz oddawany nie był oprocentowany, a w przypadku kiedy bank komercyjny (BK) miał problemy i musiał płacić np. klientom odsetki to był problem. W momencie zmniejszenia tych stóp na rynek wypłynęło by zbyt dużo gotówki dlatego BC wprowadził obligacje, których najwcześniejszy wykup nastąpi w roku 2005 (obligacje od 6 – do 10 lat). Każda obligacja jest na kwotę 5 mln , część dostała się w ręce BK odpowiednio dla banków a pozostała została podzielona na równe wartościowo obligacje. Efekt – realnie pozostają warte obligacje przez cały czas tyle samo, a to z tego względu, że są oprocentowane tak aby wyrównać stopę inflacji Obligacje BC:

- zamienne za pieniądz, wyemitowane na potrzebę BC - imienne, bez możliwości zbycia

- nie mogą być przedmiotem na rynku wtórnym - nie mogą być przedmiotem zastawu - nie mogą być obciążone

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument