Dystrybuanta, gęstość, wartość oczekiwana, wariancja - Ćwiczenia - Rachunek prawdopodobieństwa, Notatki'z Prawdopodobieństwo. University of Bialystok
panna_ania
panna_ania18 marca 2013

Dystrybuanta, gęstość, wartość oczekiwana, wariancja - Ćwiczenia - Rachunek prawdopodobieństwa, Notatki'z Prawdopodobieństwo. University of Bialystok

PDF (114 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z zakresu rachunku prawdopodobieństwa: dystrybuanta, gęstość, wartość oczekiwana, wariancja.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

ćwiczenia z rachunku prawdopodobieństwa II rok informatyki i ekonometrii

praca domowa 5 - semestr zimowy 2012/2013 20 grudnia 2012

1. Asia i Basia umówiły się między 16:00 a 17:00 w centrum miasta. Niech zmienna losowa X oznacza czas ocze- kiwania osoby, która przyszła pierwsza, na drugą. Wyznaczyć rozkład tej zmiennej losowej. Wskazówka: oblicz dystrybuantę.

2. Niech X ma funkcję gęstości

f(x) = ( 1 2 x+

1 2 )1(−1,1)(x).

Wyznaczyć gęstość zmiennej losowej Y = X2.

3. Jeśli dla zmiennej losowej o rozkładzie Poissona mamy: P (N ≤ 1) = 89P (N = 2), to: A) E(N) = 179 , B) E(N) = 3, C) D

2(N) = 2, D) E(N2) = 3, E) E(N) = 89 .

4. Waga osoby w pewnej grupie osób opisana jest (w kg) rozkładem normalnym N(75,16).

a) Jakie jest prawdopodobieństwo, że losowo wybrana osoba waży więcej niż 83 kg?

b) Jakie jest prawdopodobieństwo, że losowo wybrana osoba waży nie więcej niż 79 kg?

c) Jaka jest frakcja osób mających wagę pomiędzy 71 a 80 kg?

d) Wyznaczyć wartość wagi której nie przekracza 80% badanej grupy.

5. X ma rozkład wykładniczy ze współczynnikiem λ > 0. Znaleźć rozkład zmiennej losowej Y = [X].

6. Obliczyć wartość oczekiwaną i wariancję zmiennej losowej X o rozkładzie geometrycznym z parametrem p.

uwaga:

• za każde zadanie można otrzymać maksymalnie 1 punkt;

• przewidziana jest punktacja: 0,12 lub 1pkt;

• zadania można rozwiązywać w podzespołach dwuosobowych;

termin oddania pracy domowej: 10 stycznia 2013;

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument