Salon fryzjersko - kosmetyczny - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. University of Zielona Góra
Konrad_88
Konrad_883 czerwca 2013

Salon fryzjersko - kosmetyczny - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. University of Zielona Góra

PDF (354 KB)
28 strona
882Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z zakresu mikro e makroekonomii dotyczące projektu otwarcia salonu fryzjersko-kosmetycznego Bella.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 28
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 28 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 28 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 28 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 28 pages
Pobierz dokument

Salon fryzjersko - kosmetyczny

Bella

Wstęp:

Zamiarem moim jest stworzenie salonu fryzjersko-kosmetycznego, któremu

towarzyszyłyby elementy nowatorskie.

Pomysł ten powstał przede wszystkim w wyniku obserwacji otoczenia. Wynika z nich, że

na terenie gdzie chciałbym go zrealizować, nie powstał taki salon piękności, gdzie oprócz

podstawowych zabiegów upiększających, główną ofertą byłoby profesjonalne doradztwo w

zakresie doboru koloru włosów oraz sposobu ich uczesania d la indywidualnych potrzeb i

oczekiwań klientów.

Ponadto w tego typu zakładach poważnym problemem jest długi czas trwania

poszczególnych zabiegów. Aby to w pewnym sensie zniwelować i uprzyjemnić większość

salonów ogranicza się do zaoferowania nie zawsze aktualnej i poczytnej prasy.

Ważnym powodem, który przyczynił się do powstania tego pomysłu są moje własne

spostrzeżenia. Kobiety mieszkające na osiedlu Bartodzieje w Bydgoszczy i w pobliskich

osiedlach, chcąc skorzystać z profesjonalnych, kompleksowych usług tego typu muszą wybierać

salony w centrum miasta. Pomyślałam więc, dlaczego nie otworzyć takiego salonu na osiedlu

Bartodzieje.

Nie chciałabym podważać jakości usług oferowanych na osiedlu Bartodzieje w istniejących już

salonach kosmetycznych i fryzjersk ich, lecz prawie żaden z nich nie poleca kompleksowych

usług, dających oszczędność czasu i pieniędzy.

Firma, którą chciałabym założyć miałaby charakter usługowy. Bardzo duży nacisk

położyłbym na wysoką jakość świadczonych usług i profesjonalnej porady w zakresie doboru

koloru włosów, fryzury i makijażu.

Ogromnie istotnym i pozytywnym elementem tychże usług byłoby aktywne uczestnictwo

klienta w tworzeniu swojego wizerunku. Nie byłby on skazany wyłącznie na własną wyobraźnię

bądź wskazówki wizażystki czy fryzjera.

Dawałoby mu to możliwość na samoocenę zaprezentowanych cech własnego

zewnętrznego wyglądu na ekranie monitora, dokonanie pewnych uwag, korekt przed podjęciem

ostatecznych decyzji związanych np. ze skróceniem długości włosów, zmiany ich koloru itp.

1. Profil prawno - organizacyjny firmy.

Niniejszy plan działalności gospodarczej ma za zadanie przedstawić firmę ―Bella‖ spółka

cywilna, która powstała na podstawie korzystnych wyników z przeprowadzonych badań

marketingowych, świadczących o znacznym zapotrzebowaniu na usługi fryzjerskie.

Zaplanowałem utworzenie salonu fryzjerskiego po dokładnym zapoznaniu się z analizą

konkurencji, ocenie potencjalnych szans i zagrożeń oraz możliwości zaistnienia na rynku.

Firma wyróżniać się będzie szerokim wachlarzem oferowanych usług i będzie dążyć do

zrealizowania misji i podstawowych celów przedstawionych w niniejszym planie.

Planuję zostać właścicielem firmy, której przedmiotem działania nie jest dziedzina oparta na

własnych doświadczeniach, ale wyłącznie zainteresowaniach. Pomimo to zamierzam pogłębić

swą wiedzę w tej branży. Najważniejszym atutem, który pozwala mi na podjęcie decyzji

dotyczącej założenia prywatnego przedsiębiorstwa jest umiejętność radzenia sobie w trudnych

sytuacjach, odporność psychiczna, wiara we własne siły, a także pewność iż posiadam cechy

dobrego organizatora. To wszystko sprawia, iż będę wytrwale dążyć do realizacji wytyczonego

celu przy współpracy z właściwie dobraną i doświadczoną kadra pracowniczą. Osoba , której

powierzę obowiązki kierownika musi spełnić następujące warunki:

- doświadczenie w zawodzie kosmetyczki bądź fryzjerki, posiadająca certyfikaty i

wszelkiego rodzaju zaświadczenia dotyczące osiągniętych umiejętności;

- umiejętność obsługi komputera;

- zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w grupie, poczucie taktu, uprzejmość, cechy

przywódcze.

Firma działa w oparciu o książkę przychodów i rozchodów, prowadzimy pełną księgowość.

Misją naszej firmy jest:

- maksymalizacja zysków,

- świadczenie usług najwyższej jakości,

- wyjście naprzeciw wymaganiom klienta,

- zdobycie uznania w oczach klientów,

- zadowolenie klientów,

- uzyskanie miana lidera na rynku.

Dane Firmy:

- Nazwa: Firma ―Bella‖ Sp. cywilna.

-

- E-mail:

- www:

2. Projektowanie działalności firmy.

2.1.Zaprojektowanie struktury organizacyjnej.

Założycielami salonu ―Bella‖ są dwie osoby:

- – odpowiedzialny za sprawy techniczne, promocje, zaopatrzenie (wykształcenie wyższe -

ukończone studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Marketing).

- – odpowiedzialna za księgowość, oprogramowanie (wykształcenie wyższe - ukończone

studia inżynierskie na kierunku Zarządzanie i Marketing).

Firma będzie zatrudniać dodatkowych pracowników, gdyż jako założyciele uważamy ze 2 osoby

nie wystarczają do prowadzenia takiej działa lności.

Salon fryzjerski otwarty będzie od godziny 9:00 do godziny 21:00 i obsługiwany będzie przez

każdą z osób po 6 godzin dziennie.

Do prawidłowego funkcjonowania firmy należy staranne dobranie swoich wspó łpracowników,

bowiem powodzenie zależy nie tylko od samego planu działania, ale również od osób

zatrudnionych, które będą w stanie ten plan wykonać.

W przypadku mego przedsięwzięcia przewiduję obsadę:

 Dwa stanowiska: wizażystko- kosmetyczka,

 Trzy stanowiska: fryzjer,

 Jedno stanowisko: obsługa kawiarni,

 Jedno stanowisko: sprzątaczka na ½ etatu.

Pozostałe kwestie rozwiążę samodzielnie

Ponieważ bardzo zależy mi na tym, aby oferowane w moim salonie usługi były na

wysokim poziomie, co wiąże się z wysokimi umiejętnościami zatrudnionych przeze mnie

pracowników, wobec tego niezbędnym jest więc przeprowadzenie właściwej rekrutacji.

Poprzedzę ją ogłoszeniem o naborze wykwalifikowanych osób na wymienione stanowiska w

lokalnej prasie i radiu. Następnie zaproszę chętnych na rozmowę kwalifikacyjną, w czasie której

będę chciała zapoznać się z prezentowanymi przez nich kwalifikacjami potwierdzonymi

odpowiednimi dokumentami i referencjami.

Wymagania, które stawiam wobec pracowników to:

 wykształcenie średnie.

 doświadczenie zawodowe: praktyka w innych salonach kosmetycznych bądź

fryzjerskich; dopuszczam również możliwość zatrudnienia absolwentów szkół średnich.

 umiejętności dotyczące obsługi komputera i kasy fiskalnej.

Odnośnie zaś predyspozycji osobistych przyszłych pracowników oczekuję:

 uprzejmości,

 łatwości w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi,

 poczucia taktu,

Kolejnym krokiem z mojej strony będzie analiza wszystkich kandydatów i wybranie tych

najodpowiedniejszych, którym zaproponuję zatrudnienie. Problem wynagrodzenia zamierzam

rozwiązać na zasadzie:

 płaca miesięczna stała w wysokości około 700 zł dla kosmetyczki i fryzjerek,

 premię uzależnioną od ilości wykonanych usług np. 10 zł od każdej,

 dodatkowe świadczenia np. opłacenie szkoleń,

 wynagrodzenie sprzątaczki 350 zł miesięcznie,

 wynagrodzenie obsługi kawiarni: stała płaca miesięczna 700 zł.

Określenie docelowego rynku działania oraz wykreowanie oferty rynkowej na

docelowym rynku działania.

Miejscem działania i rozwoju mojej firmy byłby rynek obejmujący obszar Bartodzieji i

przyległych osiedli. Poprzez ogłoszenia w prasie i radiu lokalnym oraz liczne ulotki reklamowe

będę dążył do zdobycia potencjalnych klientów wśród młodzieży, ale przede wszystkim moja

oferta będzie skierowana do szerokiej rzeszy kobiet bez względu na wiek. Dlatego moimi - jak

sądzę - głównymi klientami będą kobiety ponieważ to one w zasadzie odwiedzają salony

piękności.

Oczywiście dla panów salon mój będzie stał otworem, a to ze względu na różnorodność

mojej oferty.

Muszę zaznaczyć, iż dochody ludności są dość istotnym czynnikiem w rozwoju mojej

działalności, gdyż tego typu usługi z natury zaliczane są do nie najtańszych. Dlatego więc

uważam, że obszar mojej działalności, obejmuje ludność, której dochody są na tyle wysokie aby

mogli oni skorzystać z moich usług.

Na terenie interesującego mnie osiedla i sąsiadujących osiedli mieszka około 150 tysięcy

osób. Jeżeli z mojej oferty korzystałyby przede wszystkim kobiety w różnym wieku oraz

młodzież od 15 do 20 lat, to oznacza że ilość moich potencjalnych klientów można by określić na

poziomie około 15 tysięcy osób. Oczywiście dochody mieszkańców mające zdecydowany wpływ

na ich sytuację rodzinną znacznie zmniejszają ich rzeszę. Należy zauważyć, iż statystyczny

mieszkaniec wydaje na wszelkie usługi kosmetyczne oraz fryzjerskie około 200 złotych rocznie.

To pozwala mi określić wartość tychże wydatków w skali roku, czyli rozmiary potencjalnego

rynku, a mianowicie:

15 tys. osób x 200 zł.= 3 000 000 zł.

Marketing

PRODUKT

Podczas rozpoznania rynku doszedłem do wniosku, że aby uniknąć ostrej konkurencji i

równocześnie zdobyć sobie klientów należy wykorzystać strategię niszy rynkowej. Klienci,

którzy ją tworzą mają wyraźnie wyodrębniony i złożony zbiór potrzeb oraz gotowi są zapłacić

wyższą cenę za produkt- usługę, najlepiej zaspakajające ich potrzeby. Trudno bowiem znaleźć

rynek na produkty, usługi, które wszystkim podobają się trochę, natomiast można dotrzeć do

rynku charakteryzującego się zapotrzebowaniem na produkty, usługi, które tylko niektórym

podobają się bardzo.

PROMOCJA

Planuję przyciągnąć klientów wyższym i bardziej wszechstronnym poziomem usług niż

konkurencyjne zakłady:

 wprowadzając nieznane na tym terenie fryzury komputerowe, profesjonalne porady w

zakresie doboru koloru włosów, fryzury i makijażu;

 angażując i zachęcając klienta do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu swojego

wizerunku;

 urozmaicając czas spędzony w salonie ofertą mini- kawiarni;

 wydłużając godziny otwarcia do potrzeb potencjalnych klientów;

 wprowadzając system abonamentów, tzw. karnetów i 15% zniżek dla stałych klientów;

Chcąc dotrzeć do klientów, którym chciałbym sprzedawać oferowane usługi, zamierzam w

dużym stopniu zainwestować w reklamę bezpośrednią. Polegałaby ona na licznych, odpłatnych

ogłoszeniach zamieszczanych w prasie i radiu lokalnym oraz w formie plakatów na budynkach i

tablicach ogłoszeń. Ponadto chciałbym również rozesłać pocztą oraz poprzez akwizytorów

broszury informujące o otwarciu salonu oraz jego szerokiej ofercie, wraz z krótkimi,

zachęcającymi komentarzami, dotyczącymi szerokiej i kompleksowej gamy usług oraz o licznych

promocjach. Ponieważ planuję otwarcie mego salonu wraz z rozpoczęciem nowego roku

kalendarzowego, a więc niewątpliwie chciałabym zaoferować w nadchodzącym okresie

karnawału każdemu klientowi jedną, wybraną darmową usługę. Mam nadzieję, że to znacznie

ułatwiłoby mi zachęcenie pań do odwiedzenia mojego salonu. Istotnym elementem w

pomyślnym rozpoczęciu mej działalności jest również lokalizacja lokalu. W związku z tym

wybrałam miejsce bardzo atrakcyjne, mieszczące się w pawilonie handlowo-usługowym

„Bartosz‖ w którym znajduje się m.in. kafejka internetowa oraz so larium. Ważnym atutem dla

sukcesu mojej firmy będzie także wystrój wewnętrzny lokalu, jego wyposażenie oraz wygląd

zewnętrzny. W związku z powyższym zaplanowałem, aby wnętrze mego salonu było eleganckie,

nowocześnie wyposażone, ale również przytulne i miłe, w którym klienci czuliby się dobrze, a

atmosfera w nim panująca, zachęcałaby do ponownej wizyty. Odnośnie zewnętrznego wyglądu, z

pewnością muszę zadbać o ciekawy i wymowny szyld, jak również elegancką fasadę budynku, co

budziłoby zainteresowanie wśród potencjalnych klientów.

Wracając jeszcze do promocji i reklamy mego salonu, muszę zaznaczyć, iż niewątpliwie faza

wstępna, polegająca na dotarciu i zachęceniu klientów do pojawienia się w nim jest bardzo

ważna, dlatego poświęciłem jej wcześniej nieco uwagi, ale również nie należy zapominać o

kontynuowaniu tychże działań. Ma to bowiem ogromne znaczenie dla utrzymania nowo

pozyskanych klientów, rozpowszechnianiu mojej oferty i zdobywaniu coraz szerszej rzeszy

kobiet.

CENA

W związku z tym, w dalszym etapie mej działalności planuję część moich środków

finansowych poświęcić reklamie i różnorodnym promocjom. Wiąże się to nierozerwalnie z

cenami oferowanych przez mój salon usług. Zakładam, że będą one od 5 do 10% wyższe niż w

konkurencyjnych gabinetach z uwagi na wyższą jakość świadczonych usług, zapewnioną przez

profesjonalistów.

PLAN BUDŻETU:

[Wartości podano w PLN]

Środki

reklamowe i

promocyjne

MIESIĄCE ROKU KALENDARZOWEGO

0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Ogłoszenia

prasowe

1000 400 300 200 200 200

Ogłoszenia

radio lokalne

500 500 500

Ulotki i

broszury

reklamowe

500 300 200 200 300 200 200

Plakaty 1000

Anonse w

katalogach

banż.

700 300 300

Reklama w

internecie

300 100 100 100

Sponsoring

imprez artyst.

1000 500

Dodatkowe

usługi

500 500 500 200 200 200 200 200 200 300 300

Gadżety 300 200 300 200 300

Łączne

wydatki

4000 1600 1400 1100 400 900 1400 600 500 900 300 700 900

Cennik usług:

A. Usługi fryzjerskie.

a) Męskie

L. pUsługa Cena

1.Strzyżenie9 zł

2.Strzyżenie z myciem10 zł

3.Strzyżenie, mycie, modelowanie 11 zł

4.Modelowanie 5 zł

5.Baleyage25-30

6.Strzyżenie brody 3-5

7.Strzyżenie wąsów2 zł

b) Damskie

L. pUsługaCena

krótkie

Cena

średnie

Cena długie

1.Strzyżenie11 zł12 zł14 zł

2.Strzyżenie z myciem12 zł13 zł15 zł

3.Strzyżenie, mycie, modelowanie 25 zł27 zł30 zł

4.Modelowanie 14 zł18 zł20 zł

5.Modelowanie z myciem15 zł19 zł21 zł

6.Trwała ondulacja38 zł45 zł55-65

7.Baleyage45 zł50-6060-70

8.Farbowanie35 zł40-50 50-60

9.Refleksy20 zł25 zł30 zł

10.Kok-35 zł55 zł

B. Usługi kosmetyczne.

I. MANICURE I PEDICURE:

1. AKRYL - DŁONIE

- Akryl na tipsie cena: 140 zł

- French-akryl na tipsie cena: 150 zł

- Akryl na szablonie cena: 140 zł

- French-akryl na szablonie cena: 160 zł

- Uzupełnianie akrylu cena: 70-90 zł

- Zdjęcie tipsów cena: 60 zł

- Podpiłowanie akrylu cena: 30 zł

- Utwardzenie naturalnych paznokci akrylem cena: 90-110 zł

2. AKRYL - STOPY

- Utwardzenie naturalnego paznokcia akrylem cena: 8-12 zł

- French- utwardzenie naturalnego paznokcia cena: 10-14 zł

- Uzupełnienie cena: 5-8 zł

3. PIELĘGNACJA PAZNOKCI I DŁONI

- Manicure naturalny cena: 25 zł

- Manicure z malowaniem (kolor) cena: 30 zł

- Manicure ślubny cena: 45 zł

- Manicure francuski cena: 40 zł

- Opiłowanie i polerowanie paznokcia cena: 15 zł

- Malowanie paznokci cena: 8-12 zł

- French- malowanie paznokci cena: 20 zł

- Zdobienie paznokcia cena: 1-5 zł

- Manicure z masażem cena: 40 zł

- Peeling dłoni z masażem + maska cena: 25 zł

4. PIELĘGNACJA STÓP

- Pedicure tradycyjny cena: 50-55 zł

- Pedicure + French cena: 60 zł

- Malowanie paznokci cena: 15-20 zł

- French - malowanie paznokci cena: 28 zł

- Zdobienie paznokcia cena: 2-8 zł

- Klamra na wrastający paznokieć cena: 30 zł

II. PRZEKŁUWANIE CIAŁA.

1. Pępek cena: 40 zł

2. Nos cena: 40 zł

3. Przegroda nosowa cena: 60 zł

4. Brew cena: 50 zł

5. Broda cena: 50 zł

6. Język cena: 60 zł

7. Ucho (chrząstki) cena: 40-50 zł

III. ZABIEGI KOSMETYCZNE UZUPEŁNIAJĄCE.

1. Depilacja i woskowanie:

- nogi i bikini cena: 80 zł

- łydki cena: 50 zł

- pachy cena: 35 zł

- bródka cena: 14 zł

- wąsik cena: 14 zł

- boki twarzy cena: 14 zł

- ręce cena: 40 zł

- bikini cena: 38 zł

2. Henna brwi cena: 12 zł

3. Henna rzęs cena: 12 zł

4. Regulacja brwi cena: 8 zł

Regulacja brwi - bezpłatnie przy każdym pełnym zabiegu i półzabiegu.

5. Przekłuwanie uszu cena: 35 zł

6. Makijaż okazjonalny czas i cena indywidualnie

7. Analiza kolorystyczna i stylizacja czas i cena indywidualnie

8. Kamuflaż defektów skóry czas i cena indywidualnie

9. Trwała na rzęsy czas: 45 min, cena: 60 zł

Makijaż wykonujemy na życzenie klientki bezpłatnie na zakończenie każdego pełnego zabiegu.

IV. PEŁNE ZABIEGI KOSMETYCZNE.

czas: 2h, cena: 90-140 zł

1. Zabieg głęboko nawilżający dla cery suchej, odwodnionej.

2. Zabieg oczyszczająco - pielęgnacyjny dla cery tłustej i trądzikowej.

3. Zabieg odżywczo - przeciwzmarszczkowy dla cery dojrzałej.

4. Zabieg obkurczająco - łagodzący dla cery z rozszerzonymi naczynkami.

V. PÓŁZABIEGI KOSMETYCZNE SPECJALNE.

1. Zabieg oczyszczający młodzieżowy czas: 1,5h - 2h, cena: 80-90 zł

2. Zabieg oczyszczająco – nawilżający dla mężczyzn czas: 1,5h, cena: 80-90 zł

VI. PÓŁZABIEGI KOSMETYCZNE REGENERUJĄCE.

czas: 1,5h, cena: 70-90 zł

1. Zabieg głęboko nawilżający dla cery suchej, odwodnionej

2. Zabieg łagodząco - nawilżający dla cery szczególnie wrażliwej

3. Zabieg obkurczajaco - łagodzący dla cery z rozszerzonymi naczynkami

4. Zabieg odżywczo - przeciwzmarszczkowy dla cery dojrzałej

5. Zabieg oczyszczająco - pielęgnacyjny dla cery tłustej i trądzikowej

6. Lift - zabieg silnie stymulujący, poprawiający owal twarzy dla cery dojrzałej i wiotkiej

Przy serii 10 w/w zabiegów 11-ty bezpłatny

Każdy z pełnych zabiegów i półzabiegów może być rozszerzony o maskę z alg.

Etapem, który pozwoli mi zdecydować o podjęciu decyzji związanej z zaistnieniem na

nowym rynku jest dokonanie wstępnej prognozy sprzedaży. Przewidując możliwość sprzedaży na

poziomie 300 tys. zł rocznie mój miesięczny obrót wyniósłby średnio 25 tys. zł. Uwzględniając

zmiany popytu na usługi kosmetyczno - fryzjerskie w zależności od pory roku w pierwszych 12

miesiącach przewiduję następujące wpływy ze sprzedaży:

Kolejny

Miesiąc

Wielkość

popytu

Czynniki

wpływające na popyt

Procent

docelowych

obrotów

Całkowite

obroty

w złotych

STYCZEŃ Słaby Rozruch firmy 50 12 500

LUTY Przeciętny Okres karnawału 80 20 000

MARZEC Przeciętny Umiejętności

pracowników

90 22 500

KWIECIEŃ Przeciętny „ „ 95 23 750

MAJ Przeciętny Promocje 100 25 000

CZERWIEC Przeciętny Reklama firmy 105 26 250

LIPIEC Słaby Okres urlopowy 60 15 000

SIERPIEŃ Słaby „ „ 55 13 750

WRZESIEŃ Słaby Obniżka cen u

konkurentów

65 16 250

PADZIERNIK Przeciętny Umiejętności

pracowników

90 22 500

LISTOPAD Przeciętny Umiejętności

pracowników

100 25 000

GRUDZIEŃ Silny Przedświąteczny okres 110 27 500

Całkowite obroty przedsiębiorstwa w ciągu 2005 roku 250 000

Konkurencja.

Jak wiadomo sukces w życiu zawodowym jak i prywatnym w dużej mierze zależy od

budowania sieci kontaktów. Należy również pamiętać, że zdobywanie kontaktów to jedna

sprawa, a druga to ich utrzymanie.

Znajdując swoje miejsce na rynku, będę dążył do określenia swojej pozycji wśród

istniejącej konkurencji.

Ocena konkurentów. Na rynku obejmującym obszar działalności mojego przedsięwzięcia mój

salon piękności musi stawić czoła wielu miejscowym firmom, oferującym zbliżone usługi,

choć nie identyczne ze względu na brak ich kompleksowości.

Analiza SWOT.

Szanse i zagrożenia w realizacji pomysłu.

Pomimo niezaprzeczalnie silnej konkurencji moja firma ma realne szanse zaistnieć na tym

rynku, zdobywając klientów poprzez fachowość usług, jak i liczne promocje:

 Darmowa kawa,

 Przy kompleksowych usługach zniżka na niektóre usługi,

 Rozdawanie gadżetów w postaci np. kosmetyków itp.

W dalszym etapie działalności będę dążył do utrwalania opinii o profesjonalizmie mojej firmy.

Wśród działań dających podstawy sądzić o szansach mego przedsięwzięcia znajdują się:

1) Wszechstronność usług,

2) Kompleksowość oferowanych świadczeń dająca możliwość obniżenia cen pojedynczych

usług, co doprowadzi do zwiększenia konkurencyjności mojej firmy,

3) Stałe zapotrzebowanie na tego typu usługi,

4) Umiejętne wykorzystanie oprogramowania komputerowego w doborze fryzury i makijażu,

5) Świadczenie usług również u klienta,

6) Uprzyjemnienie czasu oczekiwania i wykonania usługi poprzez zlokalizowanie w tym

samym budynku mini kawiarni,

7) Organizowanie pokazów z wykorzystaniem kosmetyków wiodących firm.

*

Oczywiście jak każde przedsięwzięcie tak i to posiada pewne cechy zagrożenia:

1) Duża konkurencja,

2) Pozyskanie i utrzymanie wysokiej klasy specjalistów,

3) Niestabilność kadry pracowniczej,

4) Trudności w utrzymaniu płynności finansowej.

Silne i słabe strony projektowanej firmy:

Mocne strony :

1) Doświadczenie w kierowaniu firmą i organizacją pracy,

2) Atrakcyjna lokalizacja (centrum ),

3) Własny lokal usługowy,

4) Atrakcyjne (konkurencyjne) ceny,

5) Liczne promocje,

6) Kontakty z dealerami wiodących firm kosmetycznych,

7) Profesjonalna obsługa,

8) Wysoka elastyczność działania.

Słabe strony:

1) Brak dostępu do niskoprocentowych kredytów,

2) Konieczność zatrudnienia profesjonalnej obsługi w początkowej fazie, co znacznie

podwyższy koszty rozwoju działalności,

3) Duże koszty związane z uruchomieniem działalności.

Profil organizacyjno – techniczny.

Właściwy dobór metody działania może bardzo pomóc firmie zwłaszcza, w walce z konkurencją.

Wobec wciąż rozwijającej się techniki i elektroniki nie sposób odizolować się od nowoczesnej

technologii i równocześnie zaspokoić wymagania potencjalnych klientów w sposób

umożliwiający ich zachęcenie do korzystania z naszych usług. Dlatego moim zamiarem jest

nowoczesne wyposażenie salonu, co z pewnością ułatwi mi zaistnienie i utrzymanie się na rynku.

Lokal, w którym zamierzam rozwinąć działalność jest o powierzchni 100 m² z pełną

instalacją wodno- kanalizacyjną, elektryczną i gazową. Ponadto muszę zaznaczyć, że lokal ten

jest moją własnością, niestety jest on usytuowany na gruncie należącym do Urzędu Miasta

Bydgoszczy. W związku z tym jestem zobligowany do płacenia comiesięcznego czynszu

dzierżawnego i rocznego podatku od nieruchomości płaconego w czterech ratach.

Podstawowym sprzętem, w który zamierzam wyposażyć swój salon, to:

 meble tworzące stanowiska fryzjerskie i kosmetyczne,

 łóżko do solarium,

 trzy łóżka do zabiegów kosmetycznych,

 lampy naświetlające,

 urządzenie do nowoczesnej trwałej,

 nożyczki, szczotki, grzebienie, maszynki fryzjerskie, miseczki,

pędzle, rękawice, ręczniki,

 suszarki ręczne i stojące,

 lustra i fotele fryzjerskie,

 umywalki i wyposażenie sanitarne,

 zabudowa i wyposażenie mini kawiarni,

 dwa komputery i oprogramowanie,

 kasa fiskalna i drukarka,

 aparat telefoniczny,

 biurko, fotel, dwie szafy, odzież dla pracowników,

 podstawowe produkty kosmetyczne i fryzjerskie.

Odnośnie zaopatrzenia salonu we wszystkie niezbędne materiały i produkty mogłabym

wymienić wiele firm i hurtowni mających siedzibę na terenie Kujawsko-Pomorskim.

Oczywiście skorzystam z ofert tych firm, które przede wszystkim udzielą tzw. kredytów

kupieckich. Najatrakcyjniejsze oferty handlowe składają m.in. firmy:

1. Dystrybutor produktów firmy L’OREAL.

2. Dystrybutor kosmetyków pielęgnacyjnych i leczniczych firm:

 ORIFLAME,

 WELLA,

 MAYBELLINE,

 VICHY,

 MARGARET ASTOR,

 AVON,

 Oraz innych mniej znanych firm.

Kalendarz organizacyjny

Lp. Poszczególne czynności Termin wykonania

1. Rozpoznanie i analiza rynku 6 miesięcy od V do X

2. Ustalenie strategii marketingowej 1miesiąc - listopad

3. Reklama firmy 1miesiąc - grudzień

4. Rejestracja firmy - zgłoszenie wpisu do ewidencji

działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta w

Bydgoszczy.

* Urząd Statystyczny- nadanie numeru Regon.

*Urząd Skarbowy:

-zgłoszenie obowiązku podatkowego,

-nr identyfikacji podatkowej NIP,

-zgłoszenie podatnika VAT .

*ZUS:

-zgłoszenie jako płatnika,

-zgłoszenie do ubezpieczenia.

1.XI.2004 -zaświadczenie do

14 dni

14.XI.2004 -nadanie numery

do 7dni

21.XI.2004

25.XI.2004

*Zamówienie pieczęci firmowe.

*Założenie konta bankowego.

25.XI.2004 -do3dni

28.XI.2004

5. Zgłoszenie w Państwowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy. XII 2004

6. Zgłoszenie w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w

Bydgoszczy.

XII 2004

7. Dokonanie uzgodnień i zawarcie umów z:

*Zakład Energetyczny w Bydgoszczy.,

*Zakład Telekomunikacji w Bydgoszczy.

*Straż Pożarna w Bydgoszczy.

początek XII 2004

8. Uzyskanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. początek XII 2004

9. Opracowanie listy dostawców sprzętu i wyposażenia,

materiałów i produktów.

początek XII 2004

10. Adaptacja lokalu do działalności. początek XII 2004

11. Dostawa i montaż wyposażenia salonu. II-połowa XII 2004

12. Przeprowadzenie wstępnych rozmów i rekrutacja

pracowników.

II-połowa XII 2004

13. Zawarcie umów z pracownikami. 26.XII.2004 z terminem

rozpoczęcia pracy 2.I.2005

14. Rejestracja pracowników:

*wysłanie na badanie lekarskie,

*przeszkolenie w zakresie BHP,

*angaż,

*zgłoszenie do ZUS.

26.XII.2004

28.XII.2004

2.I.2005

2.I.2005

Profil finansowy firmy.

Kapitał niezbędny do uruchomienia przedsięwzięcia : 186 412 zł

1. Koszty początkowe Wartość [zł]:

 koszty reklamy 4 000

 zakup mebli tworzących stanowiska pracy 10 000

 łóżka do zabiegów kosmetycznych – 3 szt. 6 000

 łóżko do solarium 40 000

 lampy naświetlające – 2 szt. 5 000

 urządzenie do nowoczesnej trwałej 3 000

 suszarki ręczne – 3 szt. 3 000

 suszarki stojące – 2 szt. 6 000

 fotele fryzjerskie – 3 szt. 6 000

 myjnia 3 000

 nożyczki, szczotki, grzebienie, maszynki fryzjerskie,

 miseczki, pędzle, rękawice, ręczniki itp. 4 000

 lustra 3 000

 zabudowa i wyposażenie mini kawiarni 12 000

 komputer i oprogramowanie 6 000

 kasa fiskalna 3 500

 drukarka 1 000

 aparat telefoniczny: baza i trzy słuchawki 800

 wyposażenie pomocnicze 700

 odzież ochronna pracowników 600

 koszty adaptacyjne 10 000

 ubezpieczenie I – rata 700

 opłaty rejestracyjne – ogółem 300

 koncesja 3 000

 materiały i produkty 1 700

Łączne koszty początkowe 133 300

Wartość [zł]:

2. Rezerwa kosztów początkowych - 20% ich wartości 26 660

3. Miesięczne koszty działalności – za 2 miesiące

 zakup materiałów i produktów 6 000

 płace pracowników 10 000

 obowiązkowe ubezpieczenie społeczne pracowników 1 640

 obowiązkowe ubezpieczenie społeczne właściciela 990

 czynsz za dzierżawę gruntu 1 000

 podatek od nieruchomości – kwartalnie 150

 koszty reklamy – pierwszego i drugiego miesiąca 3 000

 media 780

 usługi telekomunikacyjne 365

 zakup materiałów pomocniczych 350

 prowizje i opłaty bankowe 200

 odsetki od kredytu obrotowego 1 710

 podatek za I i II miesiąc (I m-c strata; II m-c 267 zł) 267

Łączne koszty działalności za okres 2 miesięcy 26 452

Obliczony kapitał niezbędny do uruchomienia przedsięwzięcia jest wysoki i w związku z

tym, mimo zainwestowania własnych oszczędności muszę zaciągnąć kredyt w banku na kwotę 70

000 złotych. Po złożeniu niezbędnej dokumentacji bank może udzielić mi kredytu obrotowego na

w/ w kwotę w linii kredytowej na okres dwóch lat, co oznacza, że w tym okresie będę spłacać

miesięczne odsetki od kwoty wykorzystanego kredytu w danym miesiącu. Spłata całości kredytu

będzie wymagalna po upływie dwóch lat. Oprocentowanie kredytu w wysokości 23% w skali

roku.

BILANS:

AKTYWA PASYWA

I.ŚRODKI OBROTOWE

1.Gotówka w kasie

2.Środki na rach. bank.

3.Zapasy materiałów

4.Należności od budżetu

83 153

1 000

62 976

2 500

16 677

I.KAPITAŁY WŁASNE

1.Kapitał podstawowy

194 093

194 093

II.ŚRODKI TRWAŁE

1.Budynek

2.Maszyny i urządzenia

3.Meble i wyposażenie

180 940

90 000

72 240

18 700

II.ZOBOWIĄZANIA

1.Długoterminowe

70 000

70 000

Razem aktywa 264 093 Razem pasywa 264 093

Rachunek zysków i strat:

1. Obrót roczny : 250 000

2. Koszty : 251 087

 Zakupione materiały : 44 500

 Pozostałe koszty działalności :136 327

 Amortyzacja : 28 060

 Zmiana stanu materiałów : - 800

 Koszty początkowe : 43 000

3. Strata wynosi : 1 087

Strata jest wynikiem wysokich kosztów początkowych, niezbędnych do uruchomienia

mego przedsięwzięcia. W wyniku poniesionej straty Urząd Skarbowy ma wobec mojej firmy

zobowiązanie z tytułu nadpłaconych zaliczek na podatek dochodowy w wysokości 16677 zł.

Stopa zwrotu:

Stopa zwrotu - wyrażona w procentach relacja rocznej nadwyżki netto (po opodatkowaniu),

uzyskiwanej z określonego przedsięwzięcia, do wartości poniesionego nominalnego nakładu

inwestycyjnego. Stopa zwrotu informuje o tym, jaka część wyłożonego kapitału zwróci się

inwestorowi w ciągu roku w postaci dochodu. Jest jedną z najprostszych, statycznych metod

porównywania opłacalności różnych przedsięwzięć inwestycyjnych lub różnych wariantów tego

samego przedsięwzięcia.

Stopa zwrotu inwestycji (dane liczbowe w tyś zł)

Pozycja - Rok 2005

Inwestycje 251,087

Zysk netto 141,138

Stopa zwrotu inwestycji % 56,2

Jeżeli miałbym krótko to interpretować, należałoby zwrócić szczegó lną uwagę na rok pierwszy

działalności, stopa zwrotu jest bardzo wysoka, zysk netto w krytycznym roku sięga aż 56,2 %

inwestycji. Jeżeli utrzymywało się to przez dłuższy czas, można by powiedzieć tylko o jednym:

„o sukcesie inwestycji‖. Natomiast w naszym konkretnym przypadku jest to sytuacja normalna.

Firma rozpoczęła działalność z końcem roku 2004, potrzeba ogromnych inwestycji aby sprostać

wymogom sanitarnym i rynkowym. Tak, że firma musi w pierwszych roku inwestować i to

kosztem zysku. Firma dopiero po około półtora roku działalności zacznie odzyskiwać

zainwestowane pieniądze.

W roku nakłady inwestycyjne były bardzo duże (w nakładach inwestycyjnych ujęto wkłady

prywatne co jest bardzo ważne, gdyż przedstawia prawdziwą stopę zwrotu inwestycji), ale

pozwoli to w przyszłości na osiągnięcie korzyści znacznie przewyższających nakłady

inwestycyjne.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 28 pages
Pobierz dokument