Kredyt refinansowy - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz
kociak
kociak6 marca 2013

Kredyt refinansowy - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz

PDF (86 KB)
1 strona
752Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące zagadnień z zakresu finansów publicznych: kredyt refinansowy; kredyt redyskontowy, dyskonto, kredyt lombardowy.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Kredyt refinansowy – zasilanie banków komercyjnych w banku centralnym. Kredyt redyskontowy – (weksle, funkcja płatnicza, kredytowa) Dyskonto – zakup weksla (od prawidłowego właściciela) zależy od okresu od momentu wykupienia weksla – odsetki od kredytu redyskontowego (udzielany bankom komercyjnym przez bank centralny na wykup weksli). Im odsetki kredytu redyskontowego większe banki komercyjne będą miały mniej pieniędzy w obiegu . Kredyt lombardowy – bank centralny udziela bankom komercyjnym uzupełnienia braku płynności wypłat. Kredyt ten jest uzależniony od kapitału własnego banku komercyjnego , udzielony pod papiery wartościowe skarbu państwa, NBP, weksli, papierów wartościowych o krótkim terminie wykupu.

Ustrój RP ustalają ustawy regulujące: - ustawa o finansach publicznych - ustawa o NBP - ustawa o dochodach i wydatkach jednostek terytorium samorządowego - ustawy podatkowe - ustawy dotyczące ubezpieczeń - ustawy dotyczące skarbu państwa - ustawy dotyczące przedsiębiorstw państwowych - ustawy dotyczące stosunków dewizowych

Nie wszystkie wpływy pobierane przez organy państwowe na rachunek budżetu są dochodami. Przychody budżetu wpływy do budżetu o charakterze zwrotnym, które finansują deficyt budżetu.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument