Koncepcja powiatu samorządowego - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Lady_Pank
Lady_Pank30 czerwca 2013

Koncepcja powiatu samorządowego - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (116 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego przedstawiające koncepcję powiatu samorządowego.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

1

POWIAT - STRUKTURA ORGANIZACYJNA

KONCEPCJA POWIATU SAMORZĄDOWEGO

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym powiat - lokalna wspólnota samorządowa oraz odpowiednie terytorium 1. Osobowość prawna:

- osobowość publiczno i prywatno prawna (jak gmina) 2. Typy powiatów: powiat ziemski (graniczące ze sobą gminy) i powiat grodzki (miasto na gr, powiatu) 3. Zadania powiatu:

- mają charakter ponadgminny - zakres zadań i funkcje powiatu mają charakter uzupełniający i wyrównawczy w stosunku do funkcji gminy - powiat nie ma żadnych uprawnień kierowniczych czy nadzorczych w stosunku do gminy - zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin

4. Elementy definiujące powiat: - wspólnota samorządowa - mieszkańcy powiatu z mocy prawa - odpowiednie kryterium:

- obejmuje całe obszary graniczących ze sobą gmin albo cały obszar miasta na prawach powiatu - przy tworzeniu, łączeniu, podziale, znoszeniu powiatów i ustaleniu ich granic należy dążyć do tego, aby powiat obejmował obszar możliwie jednorodny ze względu na układ osadniczy i przestrzenny oraz więzi społeczne, gospodarcze, zapewniające

zdolność wykonywania zadań publicznych - Rada Ministrów o drodze rozporządzenia tworzy, łączy, dzieli, znosi powiaty, po zasięgnięciu opinii zainteresowanych rad gmin od powiatów i sejmików województw.

FORMY DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ

- władzami powiatu są mieszkańcy powiatu podejmujący rozstrzygnięcia - w głosowaniu powszechnym - poprzez wybory i referendum (demokracja

bezpośrednia) - lub za pośrednictwem organów powiatu demokracja przedstawicielska)

I Wybory - w drodze wyborów bezpośrednich powoływana jest jedynie rada powiatu - wybory do rad powiatu są: powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym - prawo wyborcze: ukończone 18 lat i stałe zamieszkanie w powiecie - o wyborze radnego powiatowego rozstrzyga liczba ważnie oddanych głosów na poszczególne listy kandydatów II Referendum powiatu obligatoryjne fakultatywne a) odwoływanie rady powiatu przed a) każda sprawa z zakresu właściwości upływem kadencji powiatu

- referendum przeprowadza się na wniosek rady powiatu lub co najmniej 10% uprawnionych do głosowania - uznanie referendum za różne - przynajmniej 30% uprawnionych brało udział w głosowaniu

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument