Teoria grup strategicznych - Notatki - Zagadnienia zarządzania strategicznego, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. University of Bielsko-Biala
niebieski
niebieski11 marca 2013

Teoria grup strategicznych - Notatki - Zagadnienia zarządzania strategicznego, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. University of Bielsko-Biala

PDF (466 KB)
7 strona
1Liczba pobrań
746Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające zagadnienia z zarządzania strategicznego: grupa strategiczna to zbiór firm stosujących podobną strategię działania. Grupy strategiczne w ramach branży tworzą firmy mające podobne aktywa i dlatego reali...
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 7
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument

Pytanie 13 Teoria grup strategicznych - podejście nominalistyczne, teoretyczne i praktyczne.

Definicja grupy, typowe kryteria wyróżnienia grupy, powody kształtowania się grup. Proszę przeprowadzić analizę grup strategicznych muzeów warszawskich i zaproponować na tej podstawie innowacyjną strategię dla Muzeum Narodowego lub Muzeum Historycznego miasta Warszawy.

Grupa strategiczna - zbiór firm stosujących podobną strategię działania.

Grupy strategiczne w ramach branży tworzą firmy mające podobne aktywa i dlatego realizują podobne strategie.

Intensywność konkurowania w ramach grupy jest silniejsza niż w ramach

branży.

Kluczową kategorią w analizie grup strategicznych jest bariera mobilności. Wynikają one z tego, że stosowanie przez firmę określonej

strategii specjalizuje jej działanie oraz ogranicza elastyczność reakcji i

zmiany, utrudniając w ten sposób przejście do innej grupy strategicznej.

Utrudniają one zarówno firmom już istniejącym jak i nowo wchodzącym.

Punktem wyjścia do określenia grup strategicznych w branży jest

zdfiniowanie :

- istotnych zmiennych strategicznych, które różnicują firmy w danym sektorze/branży

- zbioru istotnych konkurentów

Kolejnym krokiem jest zgrupowanie konkurentów wokół wartości

strategicznych zmiennych.

Metody klasyfikacji grup w ramach sektora (podejścia do

klsyfikacji)

nominalistyczne - zakłada, że grup strategicznych w ogóle nie ma w

praktyce i jest to konstrukt teoretyczny (wymyślony) obserwatorów.

teoretyczne - opiera się na założeniu, iż są pewne aprioryczne zmienne strategiczne różnicujące firmy w sektorze, i wychodzi od klasycznej

definicji Hunta, która stwierdza, że grupa strategiczna jest to zbiór firm

mających podobne aktywa i dlatego realizujących podobne strategie.

Zakłada ona, że aby wyjaśnić zróżnicowanie firm w sektorze i ich podział na względnie odrębne skupiska, trzeba wskazać najbardziej istotne

zmienne (wielkość firmy, rentowność, technologię) i następnie według nich

docsity.com

dokonać podziału firm na grupy strategiczne. Podstawowym problemem

tej metody jest to, że trzeba apriorycznie przyjąć hierarchię istotnych

zmiennych i na jej podstawie podzielić firmy w sektorze grupy. Może

okazać się, że dobraliśmy błędne zmienne i zaproponowane grupy są tylko sztucznym konstruktem, efektem naszych założeń.

praktyczne - metoda empiryczna unika błędów i ułomności podejścia

teoretycznego, odsłaniając zmienne, które jednocześnie mają charakter strategiczny i szczególne znaczenie dla danego sektora. Budowa grup

strategicznych na podstawie badań empirycznych może mieć dwojaki

charakter :

- analiza statystyczna możliwych taksonomii (metoda czynnikowa lub zbiorów)

- jakościowe badania historii rozwoju danego sektora (badania „podłużne”,

czyli analizujące zmianę w czasie), które ujawniają bogactwo przyczyn

odmiennych strategii firm, jak i ewolucję przewag strategicznych.

Jak powstają grupy strategiczne ?

1. W momencie powstania branży panuje ogromna niepewność odnośnie

preferencji konsumentów, segmentów, optymalnych technologii, wielkości firmy. Dlatego różne firmy dokonują wyborów różnych strategii

początkowych, uznając inne zmienne decydujące o sukcesie.

- stopień specjalizacji

- typ marketingu - pozycja kosztowa i cenowa

- tłoczenie lub ssanie w kanałach dystrybucji

- jakość wyrobu

- stopień integracji pionowej - zakres systemu obsługi

- typ współpracy z dostawcami

2. Menedżerowie firm mają różne cele, wartości i nastawienia co prowadzi

do tworzenia odmiennych strategii.

3. Trudności i przełomy w otoczeniu (np. nowe technologie, kryzys naftowy, nowi konkurenci) lub nowa era w cyklu życia branży, prowadzą

firmy do strategicznych inwestycji (materialnych i niematerialnych), które

zwiększają różnorodność firm w ramach branży.

4. Firmy należące do różnych grup strategicznych mogą mieć kompletnie inne możliwości eksploatacyjne szans pojawiających się w otoczeniu - w

rezultacie relatywna zyskowność firm w różnych grupach zmienia się w

czasie.

Znaczenie analityczne map grup strategicznych.

 Jasne określenie strategicznych zmiennych definiujących bariery

mobilności w danym sektorze [Dlaczego ze sobą nie konkurują, stopień zintegrowania, reputacja- silna bariera, zasięg terytorialny,

produktowy].

docsity.com

 Jasne określenie grup ważnych i marginalnych, kto ma największe

znaczenie na wzrost.

 Jasne zdefiniowanie opcji strategicznych na poziomie grupy

- stworzenie nowej grupy (Swatch) - przeniesienie się do lepszej grupy (Lexus)

- wzmocnienie własnej grupy strategicznej

 Jasne określenie tendencji do ruchów grup w ramach sektora oraz

pomiędzy grupami - pomoc w prognozowaniu siły rywalizacji i potencjalnych reakcji sektora, grup i firm

docsity.com

Przykład :

Analiza grup strategicznych za względu na:

 Zasoby: a) materialne , np. powierzchnia, ilość i rozlokowanie sal b)

niematerialne: położenie, renoma, kontakty z prywatnymi kolekcjonerami i zagranicznymi muzeami  wpływa to na atrakcyjność

wystaw

 Typ odwiedzających

Zasoby

Niewielkie znaczne

Geologiczne, Kolejnictwa –1

Literatury, Teatralne –2 Etnograficzne, Narodowe -5

Chopina, Historyczne m. st.

Warszawy -3

Łazienki, Zamek Królewski, –6

Kolumna:

Typ odwiedzających: hobbyści

turyści

Analiza barier mobilności: Silniejszą barierę stanowią zasoby (zwłaszcza w krótkim okresie), na typ odbiorców można łatwiej wpływać, choć nie zawsze np. muzeum geologiczne.

Określenie grup ważnych, dominujących i marginalnych: dom pod względem liczby odwiedzających i dynamiki wzrostu ich są muzea z grupy

6, marginalną zaś stanowią grupy 1 i ew 2 ze względu na silną

specjalizację oferty

Możliwości przesunięć w ramach grup: Przesunięcia w prawo w krótkim czasie są niemożliwe, jedynie rywalizacja pomiędzy „kolumnami” o zwiększenie liczby turystów, ale jedynie w wyniku silnej promocji. Grupa

6 może się starać o pozyskanie „hobbystów”, chociaż i tak dominującą grupę stanowić będą turyści (te muzea są wizytówką Warszawy). Największe „pole do popisu” ma Muzeum Narodowe, ponieważ obsługuje po trochu każdą z grup. Strategia innowacyjna mogłaby zakładać:  Uczynienie z tego muzeum przybytku kultury w którym należy bywać (jak w

Filharmonii), skierować ofertę do snobów itp.  Warunkiem jest organizacja prestiżowych wystaw i ekspozycji czasowych o szerokim

zakresie tematycznym  Odpowiednia promocja wizerunku muzeum oraz wystaw  Możliwość wykorzystania posiadanych zasobów i kontaktów

Opracowanie gr 3

Analiza grup strategicznych muzeów warszawskich

docsity.com

W Warszawie mamy 29 muzeów i 25 galerii. Sytuację będziemy rozpatrywać z punktu widzenia Muzeum Narodowego (MZ). Jak zsumujemy te liczby to wyjdzie nam, że jest 58 konkurentów. Jest to liczba przerażająca dla kogoś kto nie był w żadnym z tych

przybytków od kilku lat. Jednak biedni studenci muszą chodzić tam w celu zapoznania się z ofertą wszystkich tych jednostek. Wyróżnić je można ze względu na:

1. wielkość zbiorów i możliwość ich ekspozycji (mała – duża)

2. atrakcyjność wystaw (mała – duża) 3. klientelę

4. lokalizację

5. częstotliwość zmiany wystaw

Dwa pierwsze punkty uznaję za najważniejsze. Z tego wynika kto jest

głównym konkurentem MN:

1. Muzeum historyczne m. st. Warszawy

2. Łazienki Królewskie 3. Muzeum techniki

4. Zamek Królewski

5. Centrum Sztuki Współczesnej

6. Galeria Domu Artysty Plastyka

7. Zachęta

Liczbą 0 oznaczymy MN, proszę nie wyciągać z tego żadnych wniosków

Atrakcyjnoś

ć

wystaw

Wielkość zbiorów i możliwość ich

ekspozycji

0, 4

5, 7

2

1, 3

docsity.com

Grupa 5,7 – mają swoją stała klientelę, jednak wielkość zbiorów nie

pozwala na rozszerzenie tej grupy poza wielbicieli sztuki w czystej postaci,

nadrabiają bardzo interesującymi wystawami, pozwalają osiągnąć

katharsis Grupa 2 – są wprawdzie atrakcyjne jako cały kompleks i można tam

spędzać bardzo interesująco czas na świeżym powietrzu, ale pamiętajmy o

klimacie jaki u nas (dni słonecznych w roku mamy około 92, przez resztę

roku jest pochmurno, a trzeba jeszcze pamiętać o opadach też u nas popularnych), mają też mało atrakcji, które można zmieniać

Grupa 1, 3 – obydwa ośrodki posiadają bogate zbiory i mogłyby stać się

w jakimś stopniu zagrożeniem dla pozycji MZ, ale sposób wykorzystani

owych zbiorów nie jest do końca dopracowany. Są tam robione wprawdzie różne atrakcyjne dla maluchów zabawy, ale dla starszych już nie (np.

strzelanie z moździerza, albo możliwość przymierzenia mundurów itp.)

Grupa 0, 4 – mamy tu MN i Zamek Królewski, zbiory można zaliczyć do

dużych, ale szwankuje jednak ich prezentacja. Są wprawdzie organizowane różne wystawy, niektóre nawet ciekawe, ale są to niestety

rzadkie występy (np. mistrzowie niderlandzcy, Skarby królowej

Hatszepsut). Jednak na co dzień to nie ma tam atrakcji

A teraz wnioski: 1. MN ma bogate zbiory jednak nie ma pieniędzy na zmiany swoich

wystaw – finansowanie zewnętrzne (ostatnie wystawy finansowała np.

Rzeczpospolita, Nokia)

2. Bardziej odważne sposoby uatrakcyjniania wystaw – zastosowanie środków technicznych tak jak to robią np. w Centrum Sztuki

Współczesnej

3. Próba zmiany wizerunku na miejsce, które ludziom się opłaca

odwiedzać, ponieważ można tam oprócz dobrej zabawy spotkać osoby wpływowe – zmiana kawiarni na coś bardziej odpowiedniego do takich

spotkań

4. Bardziej odważne reklamowanie się w mediach warszawskich, jak to

robi np. Muzeum techniki w WOT

5. Przejęcie części klienteli Centrum Sztuki Współczesnej poprzez udostępnienie jakimś młodszym artystom niewielkiej sali na

prezentacje swoich dzieł.

Przykład z poprzedniego roku:

Analiza grup strategicznych warszawskich klubów nocnych (dyskotek).

docsity.com

Typ Tango, Mariott,

klientów Labirynt, Loch, Arena

Ground Zero,

Barbados

Tam-Tam, Piekarnia, Blue Velvet

Stodoła, Proxima, Park Planet Music, Planeta,

Hades, Riviera Remont Trend,

Cena

Typ klientów - młodzież dorośli

Cena - wysoka niska

Grupa 1 - niskie ceny wejścia, dominuje tanie piwo (polskie marki),

muzyka rockowa (młodzieżowt pop do wyskakania), klienci to młodzież w

wieku licealnym i wczesno studenckim. Wystrój wnętrza nieciekawy, duża

powierzchnia. Parking nie potrzebny (bliski przystanek). Grupa 2 - cena średnia, lokal dla młodzieży przechadzających się w

lanych spodniach z wąsem i radiem, dziewczęta i mężczyźni o

niewyroboinych gustach, dominuje piwo i wódka, muzyka techno i dużo

laserów - DRESY, studenciakom wstęp wzbroniony. Konieczny parking. Grupa 3 - średnie ceny uciekające w górę, dominuje piwo (ale z rurką),

drinki różnej maści (błękity i róże), muzyka nowoczesna - acid jazz,

techno, drum’n’bass (jest różnie), zróżnicowanie wiekowe 21-30 lat,

zdarzają się faceci w garniturach, pracownicy firm reklamowych

snobujących się na awangardę intelektualną. Najciekawszy wystrój wnętrza. Parking wskazany

Grupa 4 - ekskluzywne kluby z dużą kasą i lekkimi drinkami, panie w

strojach wieczorowych, panowie nie wchodzą bez marynarek. Wiek sięga

nawet pięćdziesiątki. Obowiązkowy parking lub postój taksówek. Jest też coś do zjedzenia.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument