Funkcje finansów publicznych - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Cracow University of Economics
rycerz
rycerz8 marca 2013

Funkcje finansów publicznych - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Cracow University of Economics

PDF (100 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów publicznych: definicje funkcji.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

10.Funkcje finansów publicznych.

1.f-cja redystrybucyjna polega na korygowaniu pierwotnego podziału dochodu

narodowego ukształtowanego pod wpływem działania mechanizmu rynkowego. Jest ona

bezpośrednio związana f-cją alokacyjną, bo alokacja zasobów wymaga zgromadzenia

dochodów, którymi państwo mogłoby dysponować realizując swoje podstawowe f-cje. W

tym celu musi wykorzystując atrybuty władzy podejmować decyzje wymuszające wtórny

podział dochodów społeczeństwa na rzecz tworzenia fund. publ., które służą finansowaniu

wydatków sektora publ, i innych wydatków państwa.

2.f-cja alokacyjna polega na tym, że za pomocą środków publ. można

zmieniać (alokować) rozmieszczenie czynników wytwórczych (dobra inwestycyjne, kapitału, pracy itp.)

3.f-cja stabilizacyjna związana z realizacją koncepcji Keysa, który uważał,

że oprócz mechanizmu rynkowego elementem współdziałającym na

funkcjonowanie gospodarki powinna być również polityka państwa, po to, aby nie dopuszczać do powstania kryzysu nadprodukcji, do inflacji,

bezrobocia, deficytu.

4.f-cja fiskalna- ma na celu zaspokoić popyt państwa na pieniądze. popyt

państwa na pieniądze jest popytem bieżącym- popytem związanym z

finansowaniem niedoboru a zaspokajanie popytu związane jest udzieleniem państwu pożyczek (obligacje, bony skarbowe).

5.f-cja kontrolna- system kontroli: monitoruje, sprawdza i kontroluje

sprawność rozdysponowania śr. pieniężnych z pkt widzenia celów, które

będą służyły społeczeństwu 6.f-cja motywacyjna- za pomocą środków publicznych stwarzać

motywację do tworzenia miejsc pracy, eksportu, kredyty preferencyjne,

likwidowanie barier celnych.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument