Urządzenia sygnalizacyjne - Notatki - Ergonomia, Notatki'z Ergonomia. Warsaw School of Economics
Irena85
Irena8524 marca 2013

Urządzenia sygnalizacyjne - Notatki - Ergonomia, Notatki'z Ergonomia. Warsaw School of Economics

PDF (648 KB)
11 strona
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
100%on 1 votesLiczba głosów
Opis
W notatkach wyeksponowane zostają zagadnienia z ergonomii: urządzenia sygnalizacyjne.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 11

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 11 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 11 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 11 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 11 pages

Pobierz dokument

Pole pracy sterowniczej

Pole widzenia urządzeń sygnalizacyjnych

docsity.com

Rodzaje urządzeń sygnalizacyjnych

Wg kryterium złożoności informacji zawartej w sygnale wyróżniamy:

docsity.com

Wskaźniki wychyłowe

Wymagania ergonomiczne :

 Wielkość i kształt tarczy  Podziałka  Kształt i wielkość cyfr i liter  Długość wskazówek i ich odległość od tarczy

Wielkość tarczy

Zasada ergonomiczna Średnica tarczy ≥ 2,5 cm

Uwarunkowania:  odległość obserwacji  liczba działek ( jaką musi zawierać skala tarczy ze

względu na jej funkcję)

Podziałka

Podstawowe wymagania ergonomiczne czytelności podziałki:

docsity.com

 grubość i odstęp między kreskami podziałki  zróżnicowanie długości kresek oznaczających

określone interwały  moduł dziesiętny  kąt obserwacji  oświetlenie  kontrast kresek podziałki i tła

Kształt oraz wielkość cyfr i liter

Według E.J. Grandjean’a:

h = 0,005 L h - wysokość liter i cyfr [mm] L - odległość od oczu [mm]

Ponadto,  Szerokość litery lub cyfry - 2/3 wysokości  Grubość linii - 1/6 wysokości  Odległość między dwiema liniami - 1/5 wysokości  Odległość między słowami i literami - 2/3 wysokości

Wskazówka:

docsity.com

Wskaźniki cyfrowe (liczniki) Rodzaje: liczniki elektroniczne, liczniki z ruchomym

bębnem  Zalety:  uniwersalność  niewielkie wymiary  możliwość dodatkowej sygnalizacji stanów krytycznych

za pomocą migotania  wielkość cyfr > od cyfr na tarczach, możliwość

odczytywania wskazań nawet z odległości 10 – 20 m  Wady:  ograniczona przydatność do sygnalizowania procesów

czy zjawisk o zbyt dużej szybkości zmian

Punkty normalne - punkty określone przez położenie wskazówki, odpowiadające normalnemu stanowi kontrolowanego procesu.

Punkty normalne we wskaźnikach umieszczonych:  w rzędzie obok siebie - położenie godziny 900  w kolumnie jeden nad drugim - położenie godziny 1200

PODSTAWOWE CECHY URZĄDZEŃ STEROWNICZYCH

Urządzenia sterownicze powinny spełniać trzy podstawowe warunki : być dostępne rozpoznawalne operatywne, czyli łatwe do manipulowania

docsity.com

Dostępność urządzeń sterowniczych Zależy od: ich względnego rozmieszczenia w stosunku do innych

przedmiotów i urządzeń, ich rozmieszczenia w przestrzeni roboczej

Zbiór punktów w przestrzeni na które pracownik musi oddziaływać w czasie pracy, nazywamy jego polem działania albo przestrzenią roboczą.

Rozpoznawalność urządzeń sterowniczych

Wzrokowa rozpoznawalność zależy od tych samych czynników, od których zależy rozpoznawalność wszelkich sygnałów.

( cechy rozpoznawalne dotykiem – ważne przy “ruchach ślepych” )

Operatywność urządzeń sterowniczych

Zależy od : struktury czasowej czynności, zgodności struktury z funkcją oporu

docsity.com

Struktura czasowa czynności: sukcesywna – operacje wykonywane są kolejno jedna

po drugiej. równoczesna - operacje wykonywane są

równocześnie ( urządzenie mniej operatywne , problem koordynacji motorycznej )

Zgodność struktury urządzenia z jego funkcją Np. kierunek ruchu steru odpowiada kierunkowi ruchu pojazdu

Opór urządzenia sterowniczego

Opór średni ------ proces sterowania najsprawniejszy

Opór nadmierny ---- pogarsza szybkość i dokładność sterowania (powstanie objawów zmęczenia dynamicznego)

Opór zbyt mały ----- pogarsza szybkość i dokładność sterowania, urządzenie staje się nadmiernie podatne na niezamierzone i niekontrolowane ruchy operatora ( powstawanie zmęczenia spowodowanego statycznym wysiłkiem mięśni ).

Rozróżnialność Rozmieszczenie przestrzenne US  uwzględnienie danych antropometrycznych

(maksymalne i normalne zasięgi kończyn człowieka o 5 – centylowej charakterystyce wymiarowej)

docsity.com

 zbyt bliskie umiejscowienie US utrudnia manipulowanie (w pionie odległość min. 12,5 cm, w poziomie min. 20 cm)

 duża liczba US – zróżnicowanie wielkości i kształtów uchwytów lub ujednolicenie ich położeń zerowych

 różnica między gałką większą i mniejszą – nie mniejsza niż 20%

 dostosowanie kształtów uchwytów do anatomicznych kształtów dłoni

Rozróżnialność US

Dostępność US

 Usytuowanie uchwytu wewnątrz przestrzeni ograniczonej funkcjonalnym zasięgiem kończyn człowieka

docsity.com

 Uchwyty najczęściej używanych US powinny być usytuowane wewnątrz strefy wokół stawu łokciowego ( przy normalnym położeniu kończyny) określonej promieniem wynoszącym 30 cm dla kobiet i 35 cm dla mężczyzn

 Zasięg ten może być modyfikowany przez dopuszczalne ruchy łokcia w granicach 5 cm

Maksymalne uniesienie łokcia nie powinno przekraczać 8 cm

Bezpieczeństwo działania US (wybrane przykłady)  Umieszczenie US w specjalnym zagłębieniu  Otoczenie specjalną barierą  Oddalenie US od siebie lub rozmieszczenie ich zgodnie

z kolejnością użycia  Przykrywy nad elementami manipulacyjnymi  Mechaniczna blokada w poszczególnych położeniach

elementów manipulacyjnych

Rodzaje urządzeń sterowniczych US  Przyciski ręczne  Przyciski nożne  Przełączniki obrotowe (strzałkowe, gałkowe)  Wyłączniki uchylne  Gałki obrotowe  Dźwignie (drążki)  Korby  Kierownice (koła sterowe)  Pedały

docsity.com

ZASADY ROZMIESZCZANIA WSKAŹNIKÓW I ELEMENTÓW STEROWNICZYCH

1. ZASADA SPEŁNIANEJ FUNKCJI

Polega na grupowaniu razem wskaźników lub elementów sterowniczych spełniających podobną funkcję.

2. ZASADA WAŻNOŚCI

Grupowanie w zależności od tego, w jakim stopniu warunkują one realizację zadania.

3. ZASADA OPTYMALNEGO ROZMIESZCZENIA

Znalezienie dla każdego elementu optymalnego miejsca z punktu widzenia ich zastosowania ( wygody, dokładności, szybkości, potrzebnej siły itp. )

4. ZASADA KOLEJNOŚCI UŻYCIA

Przestrzenne ulokowanie elementów według odpowiadającej kolejności wykorzystania.

5. ZASADA CZĘSTOŚCI UŻYCIA

Rozmieszczenie elementów według częstości użycia, po uprzednim określeniu tej częstości.

docsity.com

METODY USTALANIA POTRZEBNYCH INFORMACJI

Wykonywanie zdjęć filmowych,

Wykorzystanie kamery punktowej,

Bezpośrednia obserwacja,

Zbieranie opinii.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 11 pages

Pobierz dokument