Paramety ekspoatacji opon - Notatki - Zarządzanie jakością, Notatki'z Zarządzanie jakością. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k12 kwietnia 2013

Paramety ekspoatacji opon - Notatki - Zarządzanie jakością, Notatki'z Zarządzanie jakością. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

DOC (101 KB)
9 strona
543Liczba odwiedzin
Opis
Zarządzanie: notatki z zakresu zarządzania jakością odnoszące się do pięciu metod określających parametry ekspoatacji opon.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 9
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument

Problem, który przedstawię za pomocą pięciu metod dotyczyć będzie parametrów eksploatacji wpływających ujemnie na opony.

Oto metody, które posłużą mi do przedstawienia danego zagadnienia:

1. Diagram przyczynowo-skutkowy ISHIKAWY

2. Diagram PARETO-LORENZA

3. Analiza FMEA

4. Diagram pokrewieństwa

5. Diagram relacji

Diagram przyczynowo-skutkowy ISHIKAWY

Przeciążenia 30% Ciśnienie 20% Obręcze 10%

jazda na zakrętach z nieprawidłowe niedobór dużą prędkością 7% ułożenie ładunku ciśnienia w przewożonego 11% nadmiar oponie 10% wąskie ciśnienia w obręcze 5% oponie 10% niskie kołnierze jazda po dużych zamontowanie na boczne obręczy 5% nierównościach i koła bliźniacze opon krawężnikach 8% o nierównej średnicy 4% nieodpowiednia eksploatacja opon niska nieodpowiedni najazd na krawężnik wilgotność dobór pod małym kątem powietrza 3% materiałów 5% i zbyt dużą wysoka prędkością 6% temperatura nieprawidłowy wjechanie w zbyt rodzaj powietrza 4% układ włókien dużą dziurę na nawierzchni 8% opasania 5% jezdni 9%

Otoczenie 15% Produkcja 10% Uszkodzenia mechaniczne 15%

Jak widzimy na diagramie ISHIKAWY zostały przedstawione przyczyny, które powodują złe eksploatowanie opon.

Poszczególne przyczyny dają w sumie 100%

1. Przeciążenie 30% • nieprawidłowe ułożenie ładunku przewożonego 11% • jazda po dużych nierównościach i krawężnikach 8% • jazda na zakrętach z dużą prędkością 7% • zamontowanie na koła bliźniacze opon o nierównej średnicy 4%

2. Ciśnienie 20% • nadmiar ciśnienia w oponie 10% • niedobór ciśnienia w oponie 10%

3. Obręcze 10% • niskie kołnierze boczne obręczy 5% • wąskie obręcze 5%

4. Otoczenie 15% • rodzaj nawierzchni 8% • wysoka temperatura powietrza 4% • niska wilgotność powietrza 3%

5. Produkcja 10% • nieodpowiedni dobór materiałów 5% • nieprawidłowy układ włókien opasania 5%

6. Uszkodzenia mechaniczne 15% • wjechanie w zbyt dużą dziurę na jezdni 9% • najazd na krawężnik pod małym kątem i zbyt dużą prędkością 6%

Analiza PORETO-LORENZA

Rodzaj przyczyn z procentowym odzwierciedleniem liczby częstotliwości ich występowania przedstawia się następująco:

P1 - nieprawidłowe ułożenie ładunku przewożonego 11% P2 - jazda po dużych nierównościach i krawężnikach 8% P3 - jazda na zakrętach z dużą prędkością 7% P4 - zamontowanie na koła bliźniacze opon o nierównej średnicy 4% P5 - nadmiar ciśnienia w oponie 10% P6 - niedobór ciśnienia w oponie 10% P7 - niskie kołnierze boczne obręczy 5% P8 - wąskie obręcze 5% P9 - rodzaj nawierzchni 8% P10 - wysoka temperatura powietrza 4% P11 - niska wilgotność powietrza 3% P12 - nieodpowiedni dobór materiałów 5% P13 - nieprawidłowy układ włókien opasania 5% P14 - wjechanie w zbyt dużą dziurę na jezdni 9% P15 - najazd na krawężnik pod małym kątem i zbyt dużą prędkością 6%

Porządkowe przedstawienie przyczyn od najczęściej występujących:

P1 - nieprawidłowe ułożenie ładunku przewożonego 11% P5 - nadmiar ciśnienia w oponie 10% P6 - niedobór ciśnienia w oponie 10% P14 - wjechanie w zbyt dużą dziurę na jezdni 9% P2 - jazda po dużych nierównościach i krawężnikach 8% P9 - rodzaj nawierzchni 8% P3 - jazda na zakrętach z dużą prędkością 7% P15 - najazd na krawężnik pod małym kątem i zbyt dużą prędkością 6% P7 - niskie kołnierze boczne obręczy 5% P8 - wąskie obręcze 5% P12 - nieodpowiedni dobór materiałów 5% P13 - nieprawidłowy układ włókien opasania 5% P4 - zamontowanie na koła bliźniacze opon o nierównej średnicy 4% P10 - wysoka temperatura powietrza 4% P11 - niska wilgotność powietrza 3%

Symbol przyczyn

y

Nazwa przyczyny

Procentowy udział

przyczyny

Skumulowany udział przyczyny

P1 nieprawidłowe ułożenie ładunku przewożonego

11% 11%

P5 nadmiar ciśnienia w oponie 10% 21% P6 niedobór ciśnienia w oponie 10% 31% P14 wjechanie w zbyt dużą dziurę na

jezdni 9% 40%

P2 jazda po dużych nierównościach i krawężnikach

8% 48%

P9 rodzaj nawierzchni 8% 56% P3 jazda na zakrętach z dużą

prędkością 7% 63%

P15 najazd na krawężnik pod małym kątem i zbyt dużą prędkością

6% 69%

P7 niskie kołnierze boczne obręczy 5% 74% P8 wąskie obręcze 5% 79% P12 nieodpowiedni dobór

materiałów 5% 84%

P13 nieprawidłowy układ włókien opasania

5% 89%

P4 zamontowanie na koła bliźniacze opon o nierównej średnicy

4% 93%

P10 wysoka temperatura powietrza 4% 97% P11 niska wilgotność powietrza 3% 100%

Przedstawione dane posłużą do wygenerowania wykresu przedstawiającego zależność pomiędzy przyczyną, a ich występowaniem.

Z wykresu wynika, że 20% przyczyn powoduje 31% skutków pozostałe 80% przyczyn odpowiada za 69% skutków.

Ponadto można stwierdzić, że za 31% wszystkich przyczyn występujących odpowiadają trzy przyczyny.

W badanym okresie głównymi przyczynami odpowiadającymi za eksploatację opon są:

• P1 - nieprawidłowe ułożenie ładunku • P5 - nadmiar ciśnienia w oponie • P6 - niedobór ciśnienia w oponie

Analiza FMEA

Elemen t,

część

Wada Skutki wady Przyczyna wady

LPW (P)

LP O

(D)

LP Z

(S)

LP R

(C)

Działania naprawcze

opona ciśnienie szybsze zużycie opony

P6-niedobór ciśnienia w oponie

8 1 5 40 do pompowanie ciśnienia w oponie

opona nieprawidłowa produkcja opony

po napompowaniu występuje wybrzuszenie po obu stronach opony

P13- nieprawidłowy układ włókien opasania

2 7 6 102 wymiana opony

opona przeciążenie samochodu

zła przyczepność P1-nieprawidłowe ułożenie ładunku przewożonego

6 1 8 48 zmienić ułożenie ładunku przewożonego

opona uszkodzenie mechaniczne

przecięcie opony P15-najazd na krawężnik pod małym kątem i zbyt dużą prędkością

4 1 6 24 wulkanizacja opony lub jej wymiana

Liczby LPW, LPO, LPZ ustaliłam na podstawie własnych doświadczeń związanych z obsługą i dokonywaniem napraw.

Najwyższe wartości LPR przypadły dla przyczyny P13 nieprawidłowy układ włókien opasania.

Diagram pokrewieństwa

Pytanie: Czym należy się kierować przy wyborze opon ? Odpowiedzi:

• rodzajem opony, • ceną, • jakością, • marką firmy, • rodzajem bieżnika, • przyczepnością opony, • drogą hamowania opony, • odprowadzaniem wody, • poziomem hałasu i wibracji, • stabilnością, • przeznaczeniem opony.

Koszt

• cena

Produkt

• rodzaj opony • rodzaj bieżnika • przyczepność opony • droga hamowania opony • odprowadzanie wody • poziom hałasu i wibracji • stabilność • przeznaczenia opony

Firma

• marka firmy • jakość

Diagram relacji

Czym należy się kierować przy wyborze opon ?

Koszt Produkt Firma Cena rodzaj opony przeznaczenie opony jakość marka rodzaj bieżnika przyczepność opony droga hamowania opony odprowadzanie wody poziom hałasu i wibracji stabilność

9

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument