Cechy doskonałych organizacji - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k11 marca 2013

Cechy doskonałych organizacji - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

PDF (113 KB)
1 strona
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zarządzania: na podstawie formuły 7S Peters i Waterman sformułowali 8 cech najbardziej efektywnych, doskonałych organizacji.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

15. Cechy doskonałych organizacji.

Na podstawie formuły 7S Peters i Waterman sformułowali 8 cech

najbardziej efektywnych, doskonałych organizacji:

1) Obsesja działania – polega na stałym wymuszniu szybkiej analizy pojawiających się problemów, bezzwłocznym formułowaniu

odpowiedzi na nie i wdrażaniu wybranych rozwiązań. Z obsesją

działania wiąże się propagowanie zarządzania przez chodzenie.

Polega ono na bezpośrednim kontakcie naczelnej kadry menedżerskiej z pozostałymi uczestnikami organizacji, z tym co

dzieje się w firmie, na trzymaniu ręki na pulsie.

2) Bloki i bezpośredni kontakt z klienktem – wiąże się z dążeniem

do maksymalizacji zadowolenia odbiorcy z wyrobu lub usługi dzięki wsłuchaniu się w opinie użytkowników. Hasło „blisko klienkta” muszą

mieć na uwadze wszystkie przedsiębiorstwa, a w szczególności te

największe.

3) Autonomia i przedsiębiorczość – polega na stworzeniu warunków samodzielnego działania jednostkom i zespołom zdolnym do

inicjatywy. Oznacza to połączenie atutów małej i dużej organizacji.

4) Wydajność i efketywność poprzez ludzi – oznacza uznanie kadry

za najważniejszy podsystem każdej organizacji. Podstawowym

problemem powinno być: co zrobić, by pracownikowi zależało na jak najlepszym produkcie.

5) Koncentracja na wartościach – to przywiązywanie ogromnej wagi

do do realizacji przez wszystkich uczestników organizacji jej

podstawowych ideałów, misji, celów, jej specyficznej filozofii działania. Wyrażają się one na złotych zasadach np. dla McDonalda

to jakość, szybkość, czystość, cena i atrakcyjność.

6) Działanie wg zasady „trzymaj się tego co umiesz robić

najlepiej” – pozwala optymalnie wykorzystać specyficzne umiejętności i doświadczenia firmy, chroni przed zgubnymi skutkami

nadmiernej dywersyfikacji. Jest to jednak strategia głównie dla firm

o specjalistycznej przewadze nad innymi, takich, które wytwarzają

unikatowy produkt, wykorzystują oryginalne technologie, są łatwo

rozpoznawalne w otoczeniu. 7) Niewielki sztab o prostej strukturze – zarządy najlepszych firm

„odchudzają się”, są sytuacje, w których mniej niż 100-osobowy

zarząd kieruje firmą o obrotach wielu dziesiątków miliardów rocznie.

8) Współwystępowanie w jednej strukturze luźnych i sztywnych form organizacyjnych – jedne sfery są wysoko scentralizowane,

inne są zdecentralizowane, inne są zdecentralizowane.

Rygorystyczne określone wartości, wspólne dla całej organizacji, są

realizowane w strukturze podlegającej ciągłej ewolucji, pozostawiającej wiele miejsca na improwizację i działanie doraźne.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument