Plan produkcji - Notatki - Badania operacyjne, Notatki'z Badania Operacyjne. Poznan University of Economics
Helena_84
Helena_8415 kwietnia 2013

Plan produkcji - Notatki - Badania operacyjne, Notatki'z Badania Operacyjne. Poznan University of Economics

XLS (30 KB)
3 strony
681Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z zakresu badań operacyjnych dotyczące optymalnego planu produkcji.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Przykład 1. solver Zagadnienie optymalnego planu produkcji. Załóżmy, że dane dotyczące produkcji pewnego przedsiębiorstwa Zużycie surowca Zapas produkującego wyroby A i B są Surowce na 1 szt. wyrobu surowca następujące: w tablice podano jednoskowe A B nakłady surowców na produkcję wyrobów, 2 1 1000 zapasy surowców oraz ceny wyrobów. 3 3 2400 Ile jednostek każdego wyrobu 1,5 0 600 należy produkować, aby osiągnąć Cena 30 największy zysk? 20

funkcja celu:30x1+20x2=max

2 1 1000 1000 3 3 2400 2400

1,5 0 600 300

x* 200 600

komcelu: 18000

S1 S2 S3 c1 c2

Przykład 1. Metoda geometryczna. Zagadnienie optymalnego planu produkcji. Załóżmy, że dane dotyczące produkcji pewnego przedsiębiorstwa Zużycie surowca Zapas 2. produkującego wyroby A i B są Surowce na 1 szt. wyrobu surowca Prosta (1) Prosta (2) Prosta (3) następujące: w tablice podano jednoskowe A B nakłady surowców na produkcję wyrobów, 2 1 1000 zapasy surowców oraz ceny wyrobów. 3 3 2400 0 1000 0 800 400 600 Ile jednostek każdego wyrobu 1,5 0 600 500 0 800 0 400 0 należy produkować, aby osiągnąć Cena 30 największy zysk? 20 4. 1. Sformułować zadanie programowania Rozwiązanie: Izokwanta 5. liniowego. 1. Zadanie programowania liniowego: Funkcia celu osiąga wartość największą

w punkcie przecięcia prostych (1) a (2). przecięcia prostych (1), (2), (3) 0 750 L*

500 0 2 1 1000 200 18000 3. Sporządzić wykresy prostych (1), (2), 3 3 2400 600 (3) i okreslić zbiór rozwiązań dopuszczalnych

4. Sporządzić wykres izokwanty 6. 3. zadania programowania liniowego:

200 7. 5. Znależć wierzchołek w którym funkcia celu 600 Wartości L* fukcji celu osiąga wartość największą, tzn. wierzchołek w którym funkcia celu jest styczną do 8. L*= 18000 zbioru rozwiązań dopuszczalnych. Izokwanta

w którym funkcia celu osiąga wartość największą. 7. Obliczyć wartości L* fukcji celu 0 900

600 0 8. Sporządzić wykres funkcji celu, przechodzącej 200 600 przez werzchołek, który jest optymalnym

2x1+x2=1000 3x1+3x2=2400 1,5x1=600 S1 x1 x2 x1 x2 x1 x2 S2 S3 c1 c2

30x1+20x2=Z0 2. Znależć współrzędne (x1;x2) pukktów L(x)=30x1+20x2=max x1 x2

(1) 2x1+x2<=1000 A12 b12 x*1, x*2 z osią OX1 oraz osią OX2 (2) 3x1+3x2<=2400

(3) 1,5x1<=600 (4) x1>=0

(5) x2>=0 Optymalne rozwiązanie (x*1, x*2) 30x1+20x2=Z0

dla wartości: Z0=15000. x*1= x*2=

w punkcie (x*1, x*2):

6. Znależć współrzędne (x*1, x*2) wierzchołku 30x1+20x2=L* x1 x2

w punkcie (x*1, x*2). 0 100200300400500600700800900 0

200

400

600

800

1000

1200

Pr(1) Pr(2) Pr(3) Izokw. L*

A B C D E F G H I J K L M N O P 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10

11

12 13 14 15 16 17

18

19

20

21

22

23 24 25 26 27 28 29 30

rozwiązaniem zadania liniowego. A B C D E F G H I J K L M N O P

31

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument