Test z etyki - Notatki - Etyka, Notatki'z Etyka. University of Lódz
frankie82
frankie825 kwietnia 2013

Test z etyki - Notatki - Etyka, Notatki'z Etyka. University of Lódz

RTF (37 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Historia i filozofia: notatki z etyki przedstawiające testy z etyki.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Test z etyki 1. Zdefiniuj akt wewnętrznie zły: a) Zło tkwi w podmiocie b) Zamierzony przez wolę, jako zły c) Zło tkwi w przedmiocie!!!!! 2. W czym fundamentalnie wola poszukuje uprawomocnienia swoich intencji działania a) W wartościach !!!! b) W sumieniu c) W normach etycznych 3. Od kogo pochodzi: Nie chcę zła, które czynię, chcę dobra, którego nie czynię a) Św. Jan b) Św. Mateusz c) Św. Paweł!!!!! 4. Odpowiedzialność moralna wiąże ze sobą: a) Dobro i zło!!!!! b) Dobro c) Zło 5. Wychowanie ma na celu: a) Rozwój fizyczny b) Całościowy rozwój!!!!! c) Rozwój społeczny 6. Wolność ludzka wyraża się: a) W wyborze dobro zło b) W podejmowaniu decyzji!!!!! c) W odrzuceniu zła 7. Co to jest sumienie: a) Analityczno krytyczny sąd o konkretnym akcie b) Wartościująco imperatywny sąd o konkretnym akcie!!!!! c) Analityczno dedukcyjny sąd o konkretnym akcie 8. Wartości są to sfery, które zawierają pewne: a) Normy b) Dobra!!!!! c) Wzory 9. Zasada hierarchii wartości: a) Jedność osoby wziętej w integralności jej relacji do świata i do drugiego!!!!! b) Potrzeby osoby do okoliczności c) Bóg i podporządkowanie się Jemu

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument