Elementy wizji strategicznych - Notatki - Zagadnienia zarządzania strategicznego, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. University of Bielsko-Biala
niebieski
niebieski11 marca 2013

Elementy wizji strategicznych - Notatki - Zagadnienia zarządzania strategicznego, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. University of Bielsko-Biala

PDF (118 KB)
2 strony
670Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zarządzania strategicznego: elementy wizji strategicznych; luka (statystyczna, dynamiczna)
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Elementy wizji strategicznych:

- opis środowiska biznesu w szczególności zmiany prowadzące do powstawania

nowych pomysłów

- definicja biznesu jaki chcemy prowadzić (obszary rynkowe jakie firma chce

obsługiwać)

- opis wyróżniających się kompetencji istniejących w firmie już obecnie jak te które

są możliwe do osiągnięcia

- zrozumienie konieczności tworzenia się kompetencji wyróżniających firmę

(powinny być trwałe)

- zrozumienie prawdopodobnej drogi od miejsca które przedsiębiorstwo zajmuje

obecnie do miejsca jakie chciałoby zająć dzięki kompetencji

Tworząc wizję firma musi położyć nacisk na uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej.

Cztery pytania tworzenia wizji przyszłości:

1. Jaką pozycję zajmuje obecnie przedsiębiorstwo i jakie są jego możliwości

rozwojowe?

2. Jaką pozycję chciało by zająć przedsiębiorstwo i jakie cele chce osiągnąć w okresie

strategicznym?

3. Co obecnie utrudnia i co w przyszłości może utrudniać osiągnięcie pozycji

chcianej?

4. Co powinno i musi uczynić przedsiębiorstwo aby przejść z obecnej pozycji na

pozycję pożądaną?

Luka – odchylenie między stanem rzeczywistym a stanem pożądanym przedsiębiorstwa.

Luka statyczna – wszystko stabilne bez tendencji do zmian (różnica między stanami).

Jeżeli uwzględnimy zmiany mamy do czynienia z luką dynamiczną.

Model statyczny i dynamiczny opierają się na dwóch zasadach:

1. zmiany w otoczeniu są przewidywalne

2. opracowaną strategię jest w stanie manewrować swoją działalnością aby osiągnąć

cel

Nie potrafimy przewidzieć w jakim kierunku zmiany nastąpią. Pomiędzy

przedsiębiorstwem i otoczeniem istnieją pewne związki – otoczenie wpływa na

przedsiębiorstwo i na odwrót.

docsity.com

Efekt synergiczny – należy uwzględnić oddziaływanie zewnętrzne na f.

Strategie powinno się traktować jako instrument optymalizacji zachowań. Ważne jest dążenie do zespolenia czynników zewnętrznych z wewnętrznymi.

czynniki infrastrukturalne czynniki globalne

czynniki Potencjał czynniki organizacyjne firmy

ekonomiczne

czynniki czynniki technologiczne polity polityczne

czynniki czynniki czynniki kulturowe prawne ekologiczne Można wyróżnić:

- strategie ofensywne

- strategie defensywne

misja

strategiczna

struktura

systemu

filozoficzna

kultura

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument