Geometryczna teoria liczb - Ćwiczenia - Matematyka dyskretna, Notatki'z Matematyka dyskretna. University of Bialystok
panna_ania
panna_ania15 marca 2013

Geometryczna teoria liczb - Ćwiczenia - Matematyka dyskretna, Notatki'z Matematyka dyskretna. University of Bialystok

PDF (58 KB)
1 strona
661Liczba odwiedzin
Opis
Notatki obejmują tematy z zakresu matematyki dyskretnej: geometryczna teoria liczb.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Matematyka dyskretna

Lista 12

Zadanie 1. Przedstaw za pomocą macierzy incydencji graf G = 〈V,E〉 w którym

V = 1, 2, 3, 4 i E = {{1, 2}, {2, 3}, {3, 4}, {1, 3}, {2, 4}}.

Narysuj ten graf

Zadanie 2. Czy graf (nieskierowany) o 7 wierzchołkach, w którym suma stopni wierzchoł- ków wynosi 30 może być niespójny?

Zadanie 3. Czy graf G = 〈V,E〉 w którym

V = 1, 2, 3, 4, 5, 6 i E = {{1, 4}, {1, 5}, {1, 6}, {2, 4}, {2, 5}, {2, 6}, {3, 5}, {3, 6}}

jest planarny?

Zadanie 4. Sprawdź bez rysowania grafu, czy w grafie o macierzy sąsiedztwa

0 1 1 1 0 1

1 0 1 1 1 0

1 1 0 1 1 1

1 1 1 0 1 1

0 1 1 1 0 1

1 0 1 1 1 0

istnieje droga lub cykl Eulera?

Zadanie 5. Czy w grafie K17,17 istnieje cykl Hamiltona? Jeśli tak to ile wynosi długość tego cyklu?

Zadanie 6. Udowodnij, że drzewo jest grafem dwudzielnym.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument