Przyczyny  tego stanu rzeczy - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk
lord_of_dogtown
lord_of_dogtown11 marca 2013

Przyczyny tego stanu rzeczy - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk

PDF (174 KB)
1 strona
463Liczba odwiedzin
Opis
Notatki obejmują tematy z zakresu stosunków międzynarodowych: przyczyny tego stanu rzeczy; usługi, definicja i klasyfikacja.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Przyczyny tego stanu rzeczy: - PKB w pierwszych latach 90-tych spadał - W Polsce spadł o 18% - W Europie Środkowej zmniejszył się o 20 % - Produkcja malała więc malał eksport - Byłe tereny ZSRR – około 50% - Zmieniała się też struktura towarów

To co dominuje w strukturze eksportu i importu to to co dominuje w strukturze produkcji. Jeśli w strukturze krajów wysoko rozwiniętych dominuje przemysł i szeroko rozumiane usługi to w eksporcie muszą dominować produkty i usługi z tych dwóch dziedzin. W światowym eksporcie dominują te dwie grupy. W 1993 roku udział tej grupy towarowej wynosi 73 % a surowców i towarów rolniczych – 24 %. Towary przetworzone dominują w eksporcie światowym. Usługi – to świadczenie społecznie użytecznych czynności nie związanych bezpośrednio z wytwarzaniem dóbr rzeczowych. Usługi odgrywają coraz większą rolę jako składnik wymiany międzynarodowej sprzyjający jednocześnie rozwojowi wymiany międzynarodowej i napływowi zagranicznych inwestycji. Klasyfikacja usług na potrzeby HZ różni się podejściem do usług świadczonych przez czynniki produkcji ( kapitał i praca ). Istota usług sprawia że wiele z nich jest konsumowanych w miejscu produkcji i nie mogą być one przedmiotem obrotu międzynarodowego. Teorie handlu międzynarodowego. Teza: Handel międzynarodowy jest zjawiskiem korzystnym.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument