Ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny – UFG - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw
pasozyt
pasozyt11 marca 2013

Ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny – UFG - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw

PDF (138 KB)
2 strony
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem: ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny; funkcja ubezpieczeń gospodarczych.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY – UFG:

- realizowany jest w dwóch celach

np. przy OC – jedna osoba nie zapłaciła; przy wypadku musi zapłacić

karę administracyjną, ale także musi zwrócić kwotę wypłaconą przez UFG osobie

poszkodowanej.

RU – Rzecznik ubezpieczonych

PIU – Polska Izba Ubezpieczeń, reprezentuje ZU

DZUb – Działalność ubezpieczeniowa

- bezpośrednia - pośrednia – reasekuracja (ZU umawia się z ZR i część składki

zwraca do ZR)

FUNKCJA UBEZPIECZEŃ GOSPODARCZYCH począwszy od lat 70:

1. Funkcja ochrony ubezpieczeniowej

2. Funkcja kompensacyjna

3. Funkcja prewencyjna 4. Funkcja lokacyjna

5. Funkcja inwestycyjna

6. Funkcja kontrolna

7. Funkcja redystrybucyjna 8. Funkcja wychowawcza

FUNKCJA UBEZPIECZEŃ GOSPODARCZYCH w najnowszym literaturowym ujęciu:

1. Funkcja ochrony ubezpieczeniowej

- stała gotowość ZU do wypłacania odszkodowania

- funkcja ta zależy od spełnionych zasad:

Zasady Ubezpieczeń Gospodarczych – określają wymagania jakie stawiane są świadczonym usługom ubezpieczeniowym:

1).zasada realności (pewności) – jest gwarancja, że zostanie

wypłacone odszkodowanie

jest to gwarancja prawna i ekonomiczna. 2).zasada pełności odnosi się do ubezpieczeń majątkowych

-strata majątku – DAMNUM EMERGENS

-strata zysku – LUCRUM CESANS

3).zasada powszechności 4).zasada szybkości realizacji świadczenia bądź odszkodowania

2.Funkcja prewencyjna

3.Funkcja akumulacji kapitałowej

docsity.com

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument