Analizy kluczowych czynników sukcesu - Notatki - Zarządzanie przedsiębiorstwem, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Lódz
czarna_magia
czarna_magia13 marca 2013

Analizy kluczowych czynników sukcesu - Notatki - Zarządzanie przedsiębiorstwem, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Lódz

PDF (133 KB)
2 strony
662Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem: analizy kluczowych czynników sukcesu; benchmarking.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Analizy KLUCZOWYCH CZYNNIKOW SUKCESU (KCS)

- pun. wyj. jest reg. 20:80 (20% czynników decyduje o 80% wyników)

- iden. umiejęt. mających strategiczne znaczenie w sektorze

- zbadanie ich stanu w danej firmie - zapewnienie by firma wyróżniała się posiadaniem umiejętności

kluczowych

- lider w sektorze - dysponuje KCS w największym stopniu

- ustalenie, jakich czynniki są pożądane w danym sektorze i staramy się zagwarantować sobie te czynniki sukcesu

- ustalamy, jakimi czynnikami dysponuje lider

BENCHMARKING - (od benchmark - punkt wysokościowy) - systematyczna metoda mierzenia i porównania sposobów działania firmy

w stosunku do liderów (best in the chess)

BENCHMARKING -strategiczny - porównanie wskaźników z liderem z branży - proceduralny - porównanie z najlepszymi własnych procedur

- marketingowy - p. opinii nabywców o wyborach (własnych i

konkurentów)

EFEKTY BENCHMARKINGU: - twórcza adaptacja najlepszych wzorów

- większa efektywność działania

Analiza SWOT - wzmacniać silne strony wykorzystując szanse i

jednocześnie eliminując słabe strony omijając zagrożenia.

Identyfikacja wszystkich silnych stron firmy - zestawienie wszystkich atutów firmy

- uwzględnienie wszystkich ważnych zarobków

- wyodrębnienie atutów, które wyróżniają firmę - w. a. które są niezbędne dla utrzymania konkurencyjności

- określenie nowych sposobów wykorzystania silnych stron firmy

Identyfikacja wszystkich słabych stron firmy -określenie słabych stron firmy, ograniczających sprawność jej

funkcjonowania - pomijanie zdarzeń wyjątkowych o jednorazowych

- ustalenie przyczyn problemów

- określenie prawdopodobieństwa ich ponownego pojawienia się

Analiza szans stojących przed firmą - identyfikacja wszelkich możliwości zwiększenia przez firmę przychodów

zysków i zarobków.

- wprowadzanie możliwości wykorzystanie szans

docsity.com

Analiza zagrożeń

- identyfikacja zagrożeń dla realizacji celów firmy

- wskazanie zagrożeń, którym firma może się przeciwstawić lub, których

może uniknąć - opracowanie zarysu planu działań

- określenie zagrożeń, których nie da się uniknąć

- planowanie działań ograniczających straty

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument