Polisa - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw
pasozyt
pasozyt11 marca 2013

Polisa - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw

PDF (82 KB)
1 strona
463Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem: polisa to nie jest umowa ubezpieczenia, jest to dokument potwierdzający zawarcie umowy.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Polisa - to nie jest umowa ubezpieczenia, jest to dokument

potwierdzający zawarcie umowy.

Zawiera:

- dane Zakładu Ubezpieczeń - dane ubezpieczającego

- dane ubezpieczonego

- określenie przedmiotu ubezpieczenia

- określenie sumy ubezpieczenia - miejsce ubezpieczenia

- system ubezpieczenia

- okres ubezpieczenia, na jaki zawarta jest umowa

- wysokość składki oraz sposób jej płatności - wskazania dotyczące ogólnych warunków ubezpieczenia, które mają

zastosowanie do danej umowy

- podpisy obu stron

Zakład Ubezpieczeń, który doręcz polisę jest zobowiązany do doręczenia

również ogólnych warunków ubezpieczenia.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument