Żywienie w czasie choroby nowotworowej - Notatki - Technologia żywności , Notatki'z Technologia Industrialna. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k11 kwietnia 2013

Żywienie w czasie choroby nowotworowej - Notatki - Technologia żywności , Notatki'z Technologia Industrialna. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

DOCX (2 MB)
3 strony
715Liczba odwiedzin
Opis
Zarządzanie: notatki z technologi żywności odnoszące się do żywienia w czasie choroby nowotworowej.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA

IM. KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA

W MYSŁOWICACH

Nazwisko i imię studenta Pięta Lucyna

Kierunek Zdrowie Publiczne

Specjalność Dietetyka Nr albumu 11807

Semestr VI

Grupa ćwiczeniowa IV

Przedmiot Dietetyka w medycynie klinicznej

Opiekun przedmiotu: dr n. med. Henryk JASKÓLECKI

Temat referatu: „Żywienie w czasie choroby nowotworowej.”

Nowotwór - grupa chorób, w których komórki organizmu dzielą się w sposób

niekontrolowany przez organizm, a nowo powstałe komórki nowotworowe nie różnicują się

w typowe komórki tkanki. Utrata kontroli nad podziałami jest związana z mutacjami genów

kodujących białka uczestniczące w cyklu komórkowym: protoonkogenami i antyonkogenami.

Mutacje te powodują, że komórka wcale lub niewłaściwie reaguje na sygnały z organizmu.

Powstanie nowotworu złośliwego wymaga kilku mutacji, stąd długi, ale najczęściej

bezobjawowy okres rozwoju choroby. U osób z rodzinną skłonnością do nowotworów część

tych mutacji jest dziedziczona. Badania epidemiologiczne wskazują, że najistotniejszym czynnikiem powodującym

zagrożeniem chorobą nowotworową jest złe odżywianie. Światowa Organizacja Zdrowia

podaje, że rocznie z powodu raka umiera 7,5 miliona ludzi, co stanowi 12,5% populacji na

świecie. Komitet Ekspertów WHO, podsumowując stan wiedzy o epidemiologii nowotworów

2

złośliwych, stwierdził, że znaczna ich część jest wynikiem stylu życia i działania środowiska.

Za występowanie około 30% wszystkich raków na świecie odpowiedzialne są czynniki

dietetyczne. Od wielu lat w Polsce obserwuje się szybki wzrost zachorowań na nowotwory.

Według Krajowego Rejestru Nowotworów w 2000 r. zachorowało na nowotwory 120 000

osób i prawie 84 600 zmarło z tego powodu - nowotwory stanowią w Polsce drugą przyczynę

zgonów.

2

2

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument