Typy zmiennych w delphi - Notatki - Programowanie, Notatki'z Informatyka. Szczecin University of Technology
Norbert_88
Norbert_8812 kwietnia 2013

Typy zmiennych w delphi - Notatki - Programowanie, Notatki'z Informatyka. Szczecin University of Technology

DOC (23 KB)
1 strona
862Liczba odwiedzin
Opis
Informatyka: notatki z zakresu programowania dotyczące typy zmiennych w delphi.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Typy zmiennych w Delphi

Zmienne to dane, które mogą przyjmować wartości w ramach typu przypisanego lub określonego dla tych zmiennych. Mogą przyjmować wartość liczbową, tekstową lub booleanowską (prawda, fałsz). W Delphi pod zmienną można także przypisać komponenty

Typy zmiennych arytmetycznych: • Typy całkowitoliczbowe:

• Shortint -128..127 • Smallint -32768..32767 • Integer -2147483648..2147483647 • Longint -2147483648..2147483647 • Cardinal 0..4294967295 • Int64 -263..263-1 • Byte 0..255 • Word 0..65535 • Longword 0..4294967295

• Typy rzeczywiste: • Real48 2,9 x 10-39..1,7 x 1038 • Single 1,5 x 10-45..1,7 x 1038 • Doule 5,0 x 10-324..1,7 x 10308 • Extended 3,6 x 10-4951..1,1 x 104932 • Comp -263+1..263-1

Wartości tekstowe: PChar jest to tablica znaków, w każdej chwili możemy odwołać się do dowolnego znaku. String jest to typ przechowujący tekst nie przekraczający 255 znaków (od Delphi 2 można rozszerzyć tę wielkość) AnsiString ten typ pojawił się w Delphi 2, jest o wiele lepszy od String, gdyż długość łańcucha jest praktycznie nieograniczona.

Pamiętaj, że zmienne deklaruje się po słowie var (variable – zmienna), a przed begin. Natomiast stałe po słowie const (constant – stała) np.: var Zmienna:integer; Zmiennadruga:integer; Zmiennatrzecia:integer; begin Zmienna:=10; Zmiennadruga:=5; Zmiennatrzecia:=zmienna+zmiennadruga; Showmessage(inttostr(zmiennatrzecia)); //konwertacja ze zmiennej liczbowej na znakową (integer na string) Więcej o konwertacji w: „Konwertacje w Delphi” Bogusz

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument