Marketing turystyki - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka
Grzegorz
Grzegorz29 maja 2013

Marketing turystyki - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka

RTF (37 KB)
1 strona
518Liczba odwiedzin
Opis
Geografia: notatki z zakresu turystyki dotyczące marketingu turystyki; marketing-mix.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Marketing turystyki

Niebezpieczeństwo obniżek cen pułapki niskiej jakośći, niskiego udziału rynku płytkiej kieszeni czyniki zmiejszające wrażliwość cenową efekty:wartości unikatowej, trudnego porównania globalnych wydatków,końcowego porzytku, podzielnych wydatków,utopionych pieniedzy, relacji ceny do jakości,zapasów Strategie cen skimming, penetracja rynku,ceny konkurencyjnej,rynkowej i nieopłacalnej zróznicowania wg.segmentów Komplementarność-wszystkie elem. stanowią jednolity zbiór Substytucyjność-poszczególne elem. Można do pewnego stopnia zastapic innymi Reklama-bezosobowa płatna i adresowana do masowego odbioru forma przekazywania informacji rynkowych Sprzedaż osobista-prezentowanie oferty przedsieb.i aktywizowanie sprzedaży za pomoc ą bezpośrednich kontak.interpersonal.z nabywcami Promocja dodatkowa-zespół srodków zwiększających stopień atrakcyjności produktu dla nabywców i podwyższający ich skłoność do zakupu Public relations i publicity-propaganda marketingowa kompleks działań mających na celu pozyskanie zrozumienia i zaufania opinni publicznej wobec przedsiębiorstwa i stworzenie atrakcyjnego wizerunku firmy. cechy sprzedaży osobistej: konfrontacja,utrzymanie znajomosci,odpowiedź. cechy promocji sprzedaży komunikacja-zwykledostarcza info o produkcie bodźce-mają wartość dla konsumenta zaproszenie-zachęcenie do natychmistowej komunikacji Marketing-sztuka kształtowania i zaspokajania potrzeb klienta z zyskiem oczekują poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadających wartość produktów Cena wartość produktu wyrażona w pieniądzach bądź w jego ekwiwalencie; pomimo zwiększonej roli czynników pozacenowych w nowoczesnych procesach marketingowych, cena pozostaje krytycznym czynnikiem na szczególnie trudnych rynkach charakter 4P-market mix produkt-cena-dystrybucja-promocja 5P-market mix- poszerzony o personel źródła potrzeby:brak produktu,info o New produkt,ujawnienie New potrzeb,nowe możliwości finans. Zmiana oczekiwan produktu Piramida masłowa-Samorealizacja Uznania-szacunek,osiagniecie Przynależnośći-miłość czułość Bezpieczeństwa-pewność stałość Fizjologiczne-głód,pragnienie Cyklproduktu-wprowadzenie,wzrost,dojrzałość,spadek Produkty-ograniczona długość życia W róznych fazach wzrost lub spadek Sprzedaz przez fazy kazda stwarza inne szanse

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument