Zarządzanie strategiczne - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
bart_ender
bart_ender12 marca 2013

Zarządzanie strategiczne - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (88 KB)
1 strona
725Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: wartości zarządzania strategicznego; otwartość, orientacja na przyszłość.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Zarządzanie strategiczne opiera się na pewnych wartościach. Jest to otwartość. Strona A

Podkreślanie również z tego, że wzajemne zaufanie jest znacznie więcej warte dla wyników i klimatu

społecznego niż nawet najbardziej sprawne systemy organizacyjne. Następną wartością jest

kompleksowość. Kompleksowość przede wszystkim polega na tym, że powinniśmy się skoncentrować

na rozwiązywaniu problemów, a nie pełnieniu funkcji. To jest bardzo ważna rzecz. Czyli istotą

zarządzania jest rozwiązywanie problemów skuteczności działania a nie tylko pełnienie funkcji.

Przykład: pytam się studenta czy umie, a on odpowiada, że się uczył. Jeśli mówimy o firmie, o

działaniu organizacji, to nie chodzi o to, żeby ona pełniła funkcję i realizowała określone działania, ale

o to aby rozwiązywała problemy, aby osiągała określone cele.

Konieczne jest traktowanie organizacji jako części elementu otoczenia. Musimy zwrócić baczną

uwagę na bezpośrednie relacje organizacji z otoczeniem. Zresztą mówimy o organizacji, że jest

systemem otoczenia, ale to zachowanie się otoczenia, szanse i zagrożenia, które pojawiają się w

otoczeniu, determinują sukces bądź klęskę organizacji. Organizacja musi to odpowiednio wykorzystać

bądź temu przeciwdziałać. Od tego jak zachowuje się otoczenie zależy w dużym stopniu sukces

organizacji. Bardzo ważną rzeczą w przypadku kompleksowości jest uwzględnienie w zarządzaniu

człowieka, czyli dla sprawności działania, dla rozwoju organizacji równie ważne jest osiąganie efektów

ekonomicznych jak i rozwój ludzi, rozwój pracowników. W nowoczesnym zarządzaniu ciągle podkreśla

się znaczenie człowieka.

Orientacja na przyszłość.

Bardzo ważna cecha, ponieważ zarządzanie strategiczne opiera się na wizji, na obrazie przyszłości

nawet bardzo dalekiej. My mamy ten obraz tworzony dokąd zmierzamy. To jest pytanie na które

musimy odpowiedzieć i staramy się dążyć do doprowadzenia organizacji do takiego stanu do jak

zamierzaliśmy. Rozwiązując aktualne problemy powinniśmy mieć na uwadze skutki tych problemów

(myślenie przyczynowo-skutkowe). Ale rozwiązując bieżące problemy musimy zwracać uwagę na

skutki przyszłości (co się pojawi w wyniku rozwiązania tych problemów). Następnym elementem

charakteryzującym tę wartość orientacji na przyszłość jest również stałe nastawienie na rozwój,

postęp. Konieczne jest uświadomienie, że postęp, rozwój w organizacji jest znacznie ważniejszy niż

tylko i wyłącznie jej przetrwanie.

Kreatywność.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument