Ekonometryczna teoria prognoz - Notatki - Ekonometria, Notatki'z Ekonometria. University of Szczecin
Osholom
Osholom5 marca 2013

Ekonometryczna teoria prognoz - Notatki - Ekonometria, Notatki'z Ekonometria. University of Szczecin

PDF (156 KB)
2 strony
471Liczba odwiedzin
Opis
Notatki odnoszące się do ekonometrii: ekonometryczna teoria prognoz.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

EKONOMETRYCZNA TEORIA PROGNOZ

Przewidywanie przyszłości – np. prognoza pogody na Śląsku o 12:48m etc.

Jeżeli nie dysponujemy historią, nie możemy prognozować ekonometrycznie.

- nieracjonalne – wróżby, magia, proroctwa, wszystko co oparte na doświadczeniu, a nie wymaga stosowania reguł naukowych

- racjonalne – na podstawie racjonalnych przesłanek (zbiory faktów z przeszłości)

o zdroworozsądkowa – na nosa, tak mi się wydaje; często wynika z doświadczenia o naukowe – fakty i tylko fakty

Naukowe to wiedza + metody, dowody.

Prognoza:

- Zbigniew Hellwig – prognozą statystyczną nazywać będziemy każdy sąd, którego prawdziwość jest zdarzeniem losowym, przy czym prawdopodobieństwo tego zdarzenia jest znane i wystarczająco duże dla

celów praktycznych

- Zbigniew Pawłowski – wnioskowaniem w przyszłość na podstawie modelu będziemy nazywać predykcją, natomiast konkretny wynik otrzymany na skutek zastosowanego wnioskowania nazywać będziemy

prognozą.

Ostatecznie przez prognozę będziemy rozumieć sąd o następujących właściwościach:

- Sformułowana z wykorzystaniem dorobku nauki - odnoszące się do określonej przyszłości – jest to sąd o stanie zmiennych, bądź zmiennej w przyszłości,

która jest określona explicite przez podanie momentu czasu (np. 30.06 przychód ze sprzedaży wyniesie

2mln zł), bądź implicite (np. Anna będzie dobrym lekarzem) - Jest to sąd weryfikowalny empirycznie, prognoza jest sformułowana precyzyjnie oraz istnieje określony

czas w którym będzie sprawdzona

- Jest to sąd niepewny, ale akceptowany (dopuszczalna/niedopuszczalna) - Należy unikać stawiania prognoz banalnych (np. jutro będzie wtorek etc.)

Funkcje prognoz:

- preparacyjna – prognozowanie jest działaniem, które przygotowuje inne działania

- aktywizująca – ma za zadanie pobudzać do działania (prognozy ostrzegawcze)

- informacyjna

Rodzaje prognoz:

- ilościowe – prognoza wyrażona jest liczbą (punktowe – wielkość sprzedaży 2mln zł, lub przedziałowe, 2-

2,5mln zł)

- jakościowe – najczęściej prognoza słownie opisana sytuacja (np. za 2 tygodnie kurs euro spadnie)

Ze względu na typ zmian zmiennej prognozowanej:

- krótkoterminowe – na przedział czasu, w którym zachodzą tylko zmiany ilościowe

- średnioterminowe – na przedział czasu, w którym zachodzą zmiany ilościowe, ale oczekuje się też zmian jakościowych

- długookresowe – zachodzą zmiany ilościowe i jakościowe, które też należy uwzględnić.

Podstawowe pojęcia prognozowania:

Dopuszczalność prognozy – prognoza jest dopuszczalna, wówczas gdy obdarzona jest przez odbiorcę stopniem

zaufania uprawniającym do tego by mogła być wykorzystana do celu, dla którego była budowana. Jest określana w

tym samym momencie, w którym wyznacza się prognozę.

docsity.com

Maksymalny horyzont prognozy – należy do przyszłości, najdalszy moment dla, którego prognoza

jest dopuszczalna.

Żądany horyzont prognozy – odbiorca prognozy może życzyć sobie prognozy na dowolny moment czasu,

przy czym, nie może być ona zrealizowana w momencie gdy żądany horyzont jest dłuższy niż maksymalny.

Prognoza wygasła – prognoza wyznaczona na taki moment, dla którego znana jest prawdziwa wartość

zmiennej prognozowanej (prognozy ex post).

Zmienna prognozowana – Yt, zmienna endogeniczna, reprezentuje, obiekt, proces, zjawisko, które

podlega prognozowaniu.

Cechy danych wykorzystywanych do budowy prognoz:

1. Rzetelność – dane są rzetelne gdy są zgodnie z przedmiotem, którego dotyczą 2. Jednoznaczność – dane powinny być tak przedstawiane, by każdy odbierał je tak samo

3. Kompletność – dane powinny obejmować wszystkie ważne i istotne dla celów badawczych informacje 4. Aktualność danych dla przyszłości – czy pewne czynniki nie przestaną wpływać na Yt

5. Koszt zbierania i opracowywania danych

6. Porównywalność danych – można je porównywać z punktu widzenia: a. Czasu – by między poszczególnymi realizacjami była ta sama przerwa (ten sam interwał)

b. Terytorium – powinny dane pochodzić z tego samego terytorium

c. Stosowane pojęcia i kategorie – dane powinny być podobnie konstruowane (ważne dla wskaźników makroekonomicznych)

d. Metody obliczeń – dokładność, formuły obliczania agregatów

Prezentacja danych:

- szereg czasowy momentów – wyraża poziom zjawiska w danym momencie (wielkość sprzedaży w

latach

97-2002 stan na 31.12 moment pomiaru) - szereg czasowy okresów – wielkość sprzedaży pewnego wyrobu w pierwszej połowie 2002

(od...do...) interwał pomiędzy danymi taki sam, w systemie pn-pt, uznaje się, że pt-pn taki sam jak wt-śr, czy śr-czw. Święta, niedziele itp. prognozuje się odrębnie.

Składowe szeregu czasowego:

 wahania przypadkowe

 trend

 stały/średni poziom

 wahania sezonowe (krótkookresowe)

 wahania cykliczne (długookresowe)

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument