Reasekuracja - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw
pasozyt
pasozyt11 marca 2013

Reasekuracja - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw

PDF (107 KB)
1 str.
710Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem: reasekuracja to odsprzedanie pewnego % ryzyk i przekazanie części odpowiedzialności za poniesione ryzyko; rodzaje i funkcje r., koasekura...
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 str. / 1
Pobierz dokument

Reasekuracja - to odsprzedanie pewnego % ryzyk i przekazanie części odpowiedzialności za poniesione ryzyko. Rodzaje reasekuracji: 1. r. czynna – ten kto przejmuje ryzyko 2. r. bierna – ten kto odstępuje ryzyko Cedent – ten kto odsprzedaje ryzyko Keasekurator – ten kto przejmuje ryzyko Reasekuracja obligatoryjna – przymus reasekurowania ze względu na niedopuszczanie do utraty płynności finansów (nakazuje np. zarząd). Każda umowa reasekuracyjna podlega negocjacjom stron. Jeżeli dojdzie do konsensusu to umowa jest podpisywana. Funkcje reasekuracji:

1. jest stabilizacja wyników fin. ubezpieczyciela 2. wzmocnienie podstaw fin. (jeżeli nie wypłaci się dużo odszkodowań, to jest dochód) 3. zwiększenie możliwości akceptacyjnej (ubezpieczyciel może też prowadzić inną

działalność) 4. wyrównywanie wahań wyników fin. (w okresach miesięcznych, kwartalnych,

rocznych) Koasekuracja – podział danego ryzyka na wielu ubezpieczycieli. Występuje bezpośredni stosunek między ubezpiecycielem a ubezpieczającym. Istnieje tyle umów ile jest koasekuratorów wszyscy koasekuranci zbierani są na jednej liście. Jeżeli jest więcej ubezpieczycieli niż dwóch to wybiera się przedstawiciela. Podstawy prowadzenia działalności ubezpie. w Polsce: Działalność ubez. jest szczególnym rodzajem działalności gospodarczej, została ona uregulowana przez przepisy kodeksu handlowego i cywilnego.

Warunki działalności ubezp. – są to akty prawne, które stwarzają normy dla działalności

ubezpieczeniowej. Zezwolenie na działalność ubezpieczenia zgodnie z ustawą z 90r. wydaje tylko Minister Finansów, działanie bez tej licencji grozi karą ograniczenia wolności do lat 2.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument