Kierunki rozwoju hotelarstwa w Polsce - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka
Grzegorz
Grzegorz17 czerwca 2013

Kierunki rozwoju hotelarstwa w Polsce - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka

PDF (71 KB)
4 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Turystyka: notatki z zakresu turystyki przedstawiające kierunki rozwoju hotelarstwa w Polsce.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument

Kierunki rozwoju hotelarstwa w Polsce

Rozwój hotelarstwa w Polsce ogranicza się głównie do powstawania luksusowych hoteli. Nie należy

się temu dziwić, ponieważ w hotele tego typu inwestują najczęściej międzynarodowe sieci

hotelowe. Inwestycje takie podejmowane są po przeprowadzonych badaniach rynku, co sugerowało

by największe zainteresowanie klientów hotelami najwyższej kategorii. Należy jednak zauważyć, że

międzynarodowe sieci hotelowe zaczynają także inwestować w budowę obiektów trzy-, dwu-, jak i

również jedno-gwiazdkowych. Sytuacja taka może być spowodowana często powtarzaną w Polsce

opinią o braku hoteli średniego standardu, oraz braku należycie utrzymanych hoteli niskich

kategorii. Opinia ta doskonale wyjaśnia pożądane kierunki rozwoju hotelarstwa, wyrażane przez

ludzi zajmujących się tą branżą i działaczy turystycznych, takich jak:

♣ podniesienie standardu obiektów i usług w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, funkcjonalnych,

wyposażenia, obsługi – podkreśla się tu problem prawidłowego przygotowania kadr,

dostosowanie standardu do wymagań gości.♣

Zajmujący się hotelarstwem i turystyką teoretycy, oraz działacze turystyczni, są również zgodni co

do tego, że wśród kierunków rozwoju hotelarstwa powinny się znaleźć:

przyrost potencjału hoteli, rozumiany jako przyrost liczby♣ obiektów i miejsc noclegowych w

wyniku nowych inwestycji i adaptacji na cele hotelowe innych obiektów bazy noclegowej, np.

budynków zabytkowych,

lepsze♣ rozmieszczenie obiektów na terenie kraju – oczekuje się, że nowe hotele będą powstawały

w miejscowościach nie posiadających tych usług, bądź tam, gdzie występuje ich deficyt.

W latach 90-tych w Polsce opracowano strategię rozwoju turystyki, z którą związane były wielkie

plany, dotyczące między innymi zmniejszenia bezrobocia, zwiększenia przedsiębiorczości

mieszkańców, promocji regionów itp. Tymczasem na tę gałąź gospodarki przeznaczanych jest coraz

mniej pieniędzy.

Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest notowany od 1998 r. spadek przyjazdów do Polski

cudzoziemców, w tym turystów, oraz wpływów dewizowych z tego tytułu.

Przyjazdy cudzoziemców do Polski, w tym turystów (w tys.)

Wyszczególnienie 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Przyjazdy do Polski cudzoziemców ogółem 88 592 89 118 84 515 61 431 50 735 52 130 61 918

Zmiana w stosunku do roku ubiegłego 6,0% -5,2% -27,3% -17,4% 2,7% 18,8%

Przyjazdy turystów do kraju 18 780 17 950 17 400 15 000 13 980 13 720 14 290

Zmiana w stosunku to roku ubiegłego -4,4% -3,1% -13,8% -6,8% -1,9% 4,2%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.intur.com.pl/przyjazd.htm

Wpływy dewizowe Polski z turystyki przyjazdowej (w mld USD)

Lata Przyjazdy ogółem w tym turyści odwiedzający jednodniowi

1998 8,0 4,4 3,6

1999 6,1 3,4 2,7

2000 6,1 3,1 3,0

2001 4,8 2,9 1,9

2002 4,5 2,8 1,7

2003 4,1 2,7 1,4

2004 5,8 2,9 2,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.intur.com.pl/wydatki.htm

Spadkową tendencje przyjazdów do Polski cudzoziemców, w tym turystów, zapoczątkowaną w roku

1998 możemy zauważyć aż do roku 2003. Jednego z powodów zwiększenia przyjazdów w roku

2004 można upatrywać we wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Według strategii rozwoju turystyki do 2006 roku, opracowanej w latach 90-tych, Rządowy program

zakłada osiągnięcie w 2006 roku następujące wielkości:

przyjazdy cudzoziemców ogółem 84 920♣ tys. osób

o turyści zagraniczni 18 060 tys. osób

o odwiedzający jednodniowi 66 860 tys. osób

przychody dewizowe – cudzoziemcy 8,6 mld♣ USD

o turyści zagraniczni 5,5 mld USD

o odwiedzający jednodniowi 3,1 mld USD

Z powyższych założeń wynika, że w roku 2006 powinniśmy osiągnąć poziom wpływów dewizowych

z 1998 r. Analizując powyższe tabele można przypuszczać, że poziom ten nie zostanie jednak

osiągnięty.

Próba konkretnego zdefiniowania kierunków rozwoju hotelarstwa w Polsce wymaga dokładnych

badań i ekspertyz. Priorytety zwarte w strategii rozwoju turystyki w latach 90-tych nie budziły

żadnych wątpliwości, były z punktu widzenia potrzeb słuszne. W sytuacji, w której znajdujemy się

obecnie należy przeanalizować, co uniemożliwiło jej wdrożenie w życie, jak w przyszłości takich

błędów uniknąć i co najważniejsze jak uzdrowić ruch turystyczny w Polsce, który tak znacząco

kształtuje rozwój hotelarstwa polskiego.

Rozwój hotelarstwa w Polsce ogranicza się głównie do powstawania luksusowych hoteli. Nie

należy się temu dziwić, ponieważ w hotele tego typu inwestują najczęściej międzynarodowe sieci

hotelowe. Inwestycje takie podejmowane są po przeprowadzonych badaniach rynku, co sugerowało

by największe zainteresowanie klientów hotelami najwyższej kategorii. Należy jednak zauważyć, że

międzynarodowe sieci hotelowe zaczynają także inwestować w budowę obiektów trzy-, dwu-, jak i

również jedno-gwiazdkowych. Sytuacja taka może być spowodowana często powtarzaną w Polsce

opinią o braku hoteli średniego standardu, oraz braku należycie utrzymanych hoteli niskich

kategorii. Opinia ta doskonale wyjaśnia pożądane kierunki rozwoju hotelarstwa, wyrażane przez

ludzi zajmujących się tą branżą i działaczy turystycznych, takich jak:

 podniesienie standardu obiektów i usług w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych,

funkcjonalnych, wyposażenia, obsługi – podkreśla się tu problem prawidłowego

przygotowania kadr,

 dostosowanie standardu do wymagań gości.

Zajmujący się hotelarstwem i turystyką teoretycy, oraz działacze turystyczni, są również zgodni co

do tego, że wśród kierunków rozwoju hotelarstwa powinny się znaleźć:

 przyrost potencjału hoteli, rozumiany jako przyrost liczby obiektów i miejsc noclegowych w

wyniku nowych inwestycji i adaptacji na cele hotelowe innych obiektów bazy noclegowej,

np. budynków zabytkowych,

 lepsze rozmieszczenie obiektów na terenie kraju – oczekuje się, że nowe hotele będą

powstawały w miejscowościach nie posiadających tych usług, bądź tam, gdzie występuje

ich deficyt.

W latach 90-tych w Polsce opracowano strategię rozwoju turystyki, z którą związane były

wielkie plany, dotyczące między innymi zmniejszenia bezrobocia, zwiększenia przedsiębiorczości

mieszkańców, promocji regionów itp. Tymczasem na tę gałąź gospodarki przeznaczanych jest coraz

mniej pieniędzy.

Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest notowany od 1998 r. spadek przyjazdów do Polski

cudzoziemców, w tym turystów, oraz wpływów dewizowych z tego tytułu.

Przyjazdy cudzoziemców do Polski, w tym turystów (w tys.)

Wyszczególnienie 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Przyjazdy do Polski

cudzoziemców

ogółem

88 592 89 118 84 515 61 431 50 735 52 130 61 918

Zmiana w stosunku

do roku ubiegłego 6,0% -5,2% -27,3% -17,4% 2,7% 18,8%

Przyjazdy turystów

do kraju 18 780 17 950 17 400 15 000 13 980 13 720 14 290

Zmiana w stosunku

to roku ubiegłego -4,4% -3,1% -13,8% -6,8% -1,9% 4,2%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.intur.com.pl/przyjazd.htm

Wpływy dewizowe Polski z turystyki przyjazdowej (w mld USD)

Lata Przyjazdy ogółem w tym turyści odwiedzający jednodniowi

1998 8,0 4,4 3,6

1999 6,1 3,4 2,7

2000 6,1 3,1 3,0

2001 4,8 2,9 1,9

2002 4,5 2,8 1,7

2003 4,1 2,7 1,4

2004 5,8 2,9 2,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.intur.com.pl/wydatki.htm

Spadkową tendencje przyjazdów do Polski cudzoziemców, w tym turystów, zapoczątkowaną w

roku 1998 możemy zauważyć aż do roku 2003. Jednego z powodów zwiększenia przyjazdów w

roku 2004 można upatrywać we wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Według strategii rozwoju turystyki do 2006 roku, opracowanej w latach 90-tych, Rządowy

program zakłada osiągnięcie w 2006 roku następujące wielkości:

 przyjazdy cudzoziemców ogółem 84 920 tys. osób

o turyści zagraniczni 18 060 tys. osób

o odwiedzający jednodniowi 66 860 tys. osób

 przychody dewizowe – cudzoziemcy 8,6 mld USD

o turyści zagraniczni 5,5 mld USD

o odwiedzający jednodniowi 3,1 mld USD

Z powyższych założeń wynika, że w roku 2006 powinniśmy osiągnąć poziom wpływów

dewizowych z 1998 r. Analizując powyższe tabele można przypuszczać, że poziom ten nie zostanie

jednak osiągnięty.

Próba konkretnego zdefiniowania kierunków rozwoju hotelarstwa w Polsce wymaga dokładnych

badań i ekspertyz. Priorytety zwarte w strategii rozwoju turystyki w latach 90-tych nie budziły

żadnych wątpliwości, były z punktu widzenia potrzeb słuszne. W sytuacji, w której znajdujemy się

obecnie należy przeanalizować, co uniemożliwiło jej wdrożenie w życie, jak w przyszłości takich

błędów uniknąć i co najważniejsze jak uzdrowić ruch turystyczny w Polsce, który tak znacząco

kształtuje rozwój hotelarstwa polskiego.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument