Napięcia - Notatki - Elektrotechnika, Notatki'z Elektrotechnika. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
Eugen89
Eugen8926 marca 2013

Napięcia - Notatki - Elektrotechnika, Notatki'z Elektrotechnika. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (72 KB)
3 strony
624Liczba odwiedzin
Opis
Inżynieria: notatki z elektrochniki - zagadnienia odnoszące się do napięć.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Zadanie 1 Metodą prądów węzłowych obliczyć rozpływ prądów jak na rysunku

30

480+j360 360+j480

-j2 j2

j2 -j70

10

14

10

14

I1 I3

I4 I2

I5

Wyliczamy admitancje węzłów

009,0199,0033,0019,0096,001,007,0 30 1

54 5

100 7

30 1

4100 210

4196 214

30 1

210 1

214 1

11

jj

jjjj jj

Y



 

 

  

  

 

 

004,0105,0033,001,007,0014,0002,0 30 1

4196 214

4900100 7010

30 1

214 1

7010 1

22

jjj

jj jj

Y



  

  

 

 

admitancje międzywęzłowe

033,0 30 1

2112  YY

3030 200

60006000 200

72096050406720 4196

)214)(360480( 214 360480'

1

jj

jjjj j jI

 

 

 

 

 

3030 200

60006000 200

96072067205040 200

)214)(480360( 214 480360'

2

jj

jjjj j jI

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

 ' 2

' 1

' 2

' 1

2221

1211

I I

U U

YY YY

 

  

  

 

  

  

  

  

3030 3030

004,0105,0033,0 033,0009,0199,0

' 2

' 1

j j

U U

j j

Wyliczamy wyznacznik główny macierzy

oraz wyznacznik 1 i 2

 

27,403,4112,015,312,015,3

)3030 30 1)004,0105,0)(3030(

004,0105,03030 30 13030det1

jjjj

jjj jj

j



  

   

 

 





 

7,624,7127,027,097,597,5

3030 30 1)3030)(009,0199,0(3030

30 1

3030009,0199,0 det2

jjjj

jjjj

jj



  

   

 

 



 

Wyliczamy napięcia w węzłach względem węzła uziemionego

214205 000393727,0

08412487,008059949,0 000393727,0

00063623,008472534,000060047,007996326,0

000393727,0 )000149,0019842,0)(27,403,4(

000149,0019842,0 27,403,41'

1

j

jjj

jj j jU

g



 

 

 

  

   

335367 000393727,0

13186264,01465438,0 000393727,0

0009983,01329414,000107876,014365608,0

000393727,0 )000149,0019842,0)(7,424,7(2'

2

j

jjj

jjU g



 

 

 

   

000149,0019842,0001089,0000036,0000945,0000796,0020895,0 )033,0033,0()004,0105,0)(009,0199,0(

jjj jjg





wyliczamy prądy gałęziowe:

97,1279,17 200

29220445503850 4196

)214)(146275( 214 146275)214205360480(

214 1)( '1111

jjj

jj j jjj

j UEYI

 

 

 

 

 



63,1682,23 104

42821404102050 104

)210)(214205( 210 214205'

122 j jjjj

j jUYI   



03,440,5 30

214205335367)( '1 ' 233 j

jjUUYI 

81,596,3 5000

234503350256903670 5000

)7010)(335367( 7010 335367'

244 j jjjj

j jUYI 

 



22,1096,0 200

29020301498 200

)214)(1457( 214

335367480360)( '2255

j

jjjj j

jjUEYI



 

 

 

 

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument