Ochrona środowiska, prezentacja - Notatki - Biologia - Część 2, Notatki'z Biologia. University of Bialystok
Jakub90
Jakub9026 marca 2013

Ochrona środowiska, prezentacja - Notatki - Biologia - Część 2, Notatki'z Biologia. University of Bialystok

PDF (224 KB)
6 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane zostają stwierdzenia z biologii: ochrona środowiska, prezentacja. Część 2.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 6
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument

Fizykochemiczne procesy oczyszczania ścieków

Koagulacja Flokulacja

□Chlorowanie □ Sorpcja □ Zobojętnianie

Chemikalia stosowane w oczyszczalniach:

PIX – najczęściej stosowany; usuwa fosfor, siarkowodór, polepsza fermentację, zagęszczanie osadów i często pomaga w stabilizacji procesów nitryfikacji oraz denitryfikacji

Polimery

Blendy żelazowe, glinowe, PAX - zwalczają bakterie nitkowate, które powodują pogarszanie indeksu osadu, powstawanie kożucha itp.

Koagulanty żelazowo-glinowe (Fe2+, Fe3+ - Al.)

BHP przy uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 27 stycznia 1994 r. (Dz. U. z 1994 r., Nr 21, poz. 73).

Przepisy tego rozporządzenia mają obowiązek stosować wszystkie podmioty zajmujący się uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków za pomocą środków chemicznych.

Biologiczne metody oczyszczania ścieków

Złoże biologiczne (stos tłuczonych kamieni, żużlu, koksu, a nawet elementów z tworzyw sztucznych pokryty błoną biologiczną złożoną z mikroorganizmów)

Osad czynny (mikroorganizmy zawieszone w toni ścieku w postaci gąbczastych kłaczków)

Bibliografia □ Serwis informacyjny ochrony środowiska ekoinfo.pl □ Encyklopedia internetowa wikipedia.pl □ Centrum informacji Ekologicznej ekologia-info.eu □ Broszury informacyjne firm montujących systemy

oczyszczalni ścieków (Awas Systemy) □ Inne serwisy internetowe

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument