Mobbing - Notatki - Resocjalizacja, Notatki'z Medycyna Fizykalna i Rehabilitacja (PM&R). Medical University of Warsaw
Kamil89
Kamil8916 kwietnia 2013

Mobbing - Notatki - Resocjalizacja, Notatki'z Medycyna Fizykalna i Rehabilitacja (PM&R). Medical University of Warsaw

DOC (39 KB)
4 strony
627Liczba odwiedzin
Opis
Medycyna: notatki z dziedziny resocjalizacji przedstawiający mobbing z psychologicznego punktu widzenia.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument

Wojciech Biniek I semestr BHP.

MOBBING Z PSYCHOLOGICZNEGO PUNKTU WIDZENIA.

Trudno jest jednoznacznie i uniwersalnie zdefiniować mobbing. Zjawisko to jest postrzegane przez wielu badaczy podobnie, lecz w zależności od tego, na jaki aspekt zwracamy więcej uwagi, definicje różnią się. Aby mówić o mobbingu trzeba wiedzieć, że jest to psychoterror, który trwa długo czasem miesiące a nawet lata. Dotyczy jednej lub kilku osób, które maltretują psychicznie jedną osobę choć, zdarza się, że i grupę. Nękanie psychiczne powtarza się systematycznie, ofiara poddawana jest szykanom i jest zastraszana. Często taktyka jest taka, że upokorzenia, groźby, ciągła kontrola działają tak destrukcyjnie na ofiarę, że prowadzi ją to do zniszczenia fizycznego i psychicznego. Ofiary mobbingu często zapadają na choroby psychiczne, doprowadza je to do inwalidztwa a nawet samobójstwa. Najczęściej pojęcie mobbingu odnosi się do miejsca pracy lub miejsca, gdzie ludzie przebywają ze sobą w grupie przez dłuższy czas. Np: w szkole, w organizacjach, stowarzyszeniach itp. W miejscu pracy przemoc psychiczna rozwija się, kiedy pracownika traktuje się instrumentalnie, gdzie jest tylko jednym ze środków produkcji „najsłabszym elementem procesu technologicznego”, narzędziem. Zwykle nie ma nic do powiedzenia a przełożony nie liczy się z jego opinią, jedyną wartością jest jego wydajność pracy. Z takimi doświadczeniami spotkałem się w swoim zakładzie pracy, gdzie dopiero od niedawna po długiej walce załogi wraz ze związkami zawodowymi pracownicy produkcyjni zostali uwzględnieni w systemie premiowania. Wcześniej zarząd firmy nie widział potrzeby aby dać ludziom ciężko pracującym jakiekolwiek pieniądze ponad to co, mają w stawce zaszeregowania, jednocześnie wysoko premiując siebie. Źródłem mobbingu jest konflikt. Konflikt trwa jednak stosunkowo krótko i strony są zainteresowane jego rozwiązaniem. W przypadku mobbingu zjawisko trwa długo i narasta z czasem,

PAGE 4

prześladowania nasilają się i wywierają destruktywny wpływ na psychikę. Przyczyny występowania mobbingu mogą być różne. Można je podzielić na trzy podstawowe grupy ze względu na cechy społeczne, cechy zarządzającego daną organizacją i szczególną pozycję społeczną ofiary. Ze społecznego punktu widzenia najważniejsze jest bezrobocie, towarzyszy mu ciągła obawa o utratę pracy. Świadomy takiego faktu przełożony wykorzystuję sytuację i zmusza podwładnych do wykonywania wszelkich poleceń. Można odnaleźć w miejscu pracy różne czynniki które, mogą sprzyjać narażeniu na mobbing na przykład właściwości indywidualne pracowników. Jeśli osoba cechuje się dobrym wykształceniem, jest przebojowa, kreatywna w specyficznych warunkach – współzawodnictwa o awans, czy prestiż w pracy, jest zagrożeniem i może zostać sprowadzona do pozycji ofiary, doprowadzona do destrukcji i „ wyeliminowania”. Ofiarami mogą stać się osoby, którym powierzono zadania niedostosowane do ich umiejętności lub wymagania przełożonych są zbyt wysokie w stosunku do możliwości i środków, jakimi dysponuje pracownik. Jednym z ważnych czynników skazujących pracownika na mobbing może być wykrycie nieprawidłowości w funkcjonowaniu firmy lub oszustwa finansowe. Aby „ uciszyć” lub całkowicie „zlikwidować” pracownika- pracodawca często stosuje zastraszanie, szantaż, dręczenie. Cechy kierującego firmą, instytucją mają znaczący wpływ na rozwój patologicznego zjawiska mobbingu. Szef tyran i dręczyciel to osoba o wyolbrzymionym „ego”, uważa się za człowieka, który wie wszystko najlepiej potrafi robić wszystko genialnie, doskonale. Nie przyjmuje żadnej krytyki z zewnątrz. Jeśli ktoś odważy się mieć inne zdanie niż przełożony, stanie się wrogiem i będzie szykanowany i niszczony. Ulegli mu pracownicy również nie mogą czuć się bezpiecznie. Tworzy on atmosferę nieufności, daje do zrozumienia, że ma w grupie swoich informatorów-wynagradza ich za „lojalność”, wprowadza zazdrość i zawiść wśród pracowników, co w konsekwencji eliminuje wrogów i konkurentów. Nie odczuwa z powodu swojego zachowania wyrzutów sumienia. Na wszystkich patrzy „z góry” i chełpi się swoją silną pozycją. Jest to

PAGE 4

charakterystyka osobowości jednego z moich prezesów, która pięknie pasuje do wzorca. Za wszelkie swoje błędy obwinia innych a nawet czynniki zewnętrzne, a pracujący na produkcji robotnicy to potencjalni złodzieje. W zakładach pracy, organizacjach, gdzie występuje zhierarchizowany, skostniały sposób zarządzania, nieporządek i nieporadne, niekonsekwentne kierunki działania stanowi to dobry grunt dla występowania mobbingu. Zła atmosfera w miejscu pracy, brak koleżeńskich zachowań, możliwości uzyskania wsparcia od współpracowników dają pracownikowi poczucie zagrożenia i niepewności. Również pozycja społeczna ma wpływ na wystąpienie terroru psychicznego, który może być zainicjowany faktem innego koloru skóry, wyznawanej religii, orientacji seksualnej, czy hierarchii wartości. Aby w firmie nie dopuścić do maltretowania psychicznego należy ustalić klarowne i wyraźne kompetencje pracownika, zadbać o jasną dla wszystkich drogę podejmowania decyzji i przepływu informacji. W momencie pojawienia się konfliktów należy je konstruktywnie rozwiązywać, ważne są mediacje między skonfliktowanymi. Człowiek poprzez swoją działalność i pracę ma prawo ubogacać się i wzrastać a nie degradować, tracić siły, godność i podmiotowość.

Źródła: http://www.mobbing.pl/ http://www.mobbing.org.pl/

PAGE 4

http://www.psychologia.edu/slownik/a.search,q.mobbing,t.items/ i.html http://www.pl.wikipedia.org/wiki/mobbing

PAGE 4

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument