Modele integracji gospodarczej - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk
lord_of_dogtown
lord_of_dogtown11 marca 2013

Modele integracji gospodarczej - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk

PDF (145 KB)
1 strona
557Liczba odwiedzin
Opis
Notatki obejmują tematy z zakresu stosunków międzynarodowych: modele integracji gospodarczej; m.międzynarodowej integracji gospodarczej, m.ponadnarodowej integracji, m.zachodnioeuropejski.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Modele integracji gospodarczej: model międzynarodowej integracji gospodarczej :

o decyzje kształtujące wzajemne powiązania są podejmowane wyłącznie przez instytucje narodowe, ośrodek międzynarodowy ma charakter koordynacyjny. Narodowe ośrodki integracyjne informują międzynarodowy ośrodek o celach, środkach i narzędziach wewnętrznej integracji i zagranicznej polityki ekonomicznej . Międzynarodowy ośrodek po przetworzeniu tych informacji przesyła narodowym ośrodkom zalecenia które nabierają mocy obowiązującej dopiero po przetworzeniu ich przez narodowe ośrodki na decyzje w postaci ustaw, dekretów czy rozporządzeń.

model ponadnarodowej integracji:

o część lub większość decyzji dotyczących wewnętrznej i zagranicznej polityki ekonomicznej jest transmitowana z narodowych ośrodków integracyjnych do ośrodka ponadnarodowego. Narodowe ośrodki informują ponadnarodowy ośrodek o celach, środkach i narzędziach a ponadnarodowy ośrodek na podstawie tych informacji podejmuje decyzje obligatoryjne dla podmiotów gospodarczych w krajach członkowskich. Ponadnarodowy ośrodek posługuje się dyrektywami i rozporządzeniami

Model zachodnioeuropejski. W okresie powojennym zwolennicy przyspieszenia integracji Europy stanęli wobec dylematów, czy najpierw integrować Europę politycznie a później gospodarczo czy też odwrotnie. W 1954r. francuskie Zgromadzenie Narodowe odrzuciło projekt Europejskiej Wspólnoty Obronnej które było próba politycznego i wojskowego zjednoczenia Europy. Konferencje w Messynie ( 1955r.) i Brukseli ( 1956r. ) opowiedziały się za utworzeniem wspólnego rynku i stopniową integracją gospodarczą i polityczną Europy Zachodniej.

Traktat Rzymski ( 1957r. ) stworzył Europejska Wspólnotę Gospodarczą. Instytucjom utworzonym na jego podstawie nie przypisuje się uprawnień ponadnarodowych. Decydującym organem jest Rada Ministrów Unii Europejskiej będąca instytucja międzyrządową. Rozwinięciem i uzupełnieniem Traktatu Rzymskiego stanowi Jednolity Akt Europejski ( 1986r. ) i Traktat z Maastricht ( 1991r. ) Zadania budowy unii celnej przewidziane w Traktacie Rzymskim na okres 12 lat zostały prawie zrealizowane. Zdołano wyeliminować cła , ustanowiono wspólna taryfę zewnętrzną

lecz eliminacja ograniczeń pozataryfowych jak i wprowadzenie „czterech swobód i wolności” na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej zostały przesunięte do lat 90-tych.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument