Opryskiwanie roślin ozdobnych - Notatki - Ochrona roślin, Notatki'z Sozologia
Grzegorz
Grzegorz11 czerwca 2013

Opryskiwanie roślin ozdobnych - Notatki - Ochrona roślin, Notatki'z Sozologia

PDF (134 KB)
3 strony
827Liczba odwiedzin
Opis
Ochrona środowiska: notatki z zakresu ochrony roślin dotyczące opryskiwania roślin ozdobnych.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

chryzantema

- rdza biała

róża, pelargonia

- szara pleśń

Zalecane stężenie: 0,5-2 % (50-200 ml środka w 10 litrach wody).

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha w zależności od wielkości roślin.

Opryskiwać rośliny po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Zabieg powtarzać

kilkakrotnie co 7-10 dni.

Rośliny ozdobne (w gruncie)

opryskiwanie roślin

róża

- mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy

Zalecane stężenie: 0,5-2 % (50-200 ml środka w 10 litrach wody).

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha w zależności od wielkości roślin.

Opryskiwać rośliny po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Zabieg powtarzać

kilkakrotnie co 7-10 dni.

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin

przeznaczonych

do konsumpcji) - nie dotyczy

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ, ZWIERZĄT (okres zapobiegający

zatruciu) - nie dotyczy

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną

jej

ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo

wodą

(z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie

wymieszać.

Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika

opryskiwacza z cieczą użytkową.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż

0oC i nie

wyższej niż 25oC.

Chronić przed dziećmi.

docsity.com

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Nosić odpowiednią odzież ochronną.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż opakowanie lub

etykietę).

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio

opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio

opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO

ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE

TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: brak, stosować leczenie objawowe.

Pomoc medyczna

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna

niż

ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym

Ośrodkiem

Toksykologicznym:

Gdańsk - (0-prefiks-58) 301 65 16 Rzeszów - (0-prefiks-17) 866 44 09

Kraków - (0-prefiks-12) 411 99 99 Sosnowiec - (0-prefiks-32) 266 11 45

Lublin - (0-prefiks-81) 740 26 76 Warszawa - (0-prefiks-22) 619 08 97

Łódź - (0-prefiks-42) 657 99 00 Wrocław - (0-prefiks-71) 343 30 08

Poznań - (0-prefiks-61) 847 69 46

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - ........

Zawartość netto - ........

Nr partii - ........

docsity.com

Podmiot, który uzyskał zezwolenie: "HIMAL" PPH , ul. Traktorowa 17 B, 91-116

Łódź;

tel./fax: (0-42) 652 19 61; e-mail: [email protected]

Przestrzegaj etykiety - instrukcji stosowania środka ochrony roślin

w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

*BIOCZOS BR

Środek bakteriobójczy, grzybobójczy i owadobójczy w formie brykietów (kostek), do

kontrolowanego uwalniania substancji biologicznie czynnej w wodzie, przeznaczony

do zapobiegania i zwalczania chorób grzybowych i bakteryjnych w roślinach

warzywnych i ozdobnych, oraz zwalczania szkodliwych owadów w roślinach

warzywnych.

Zawartość substancji aktywnej:

miazga czosnkowa w otoczce parafiny w opakowaniu jednostkowym (kostce) - 10 g.

Zezwolenie MRiRW Nr 662/2000 z dnia 17.01.2000 r.

Zmienione decyzją MRiRW Nr R-97/2003p z dnia 24. 07.2003r.

oraz decyzją MRiRW Nr R-347/2007 z dnia 19.07.2007 r.

znaki ostrzegawcze:

N - Niebezpieczny dla środowiska

Toksyczny na pszczół.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument