Transformacja systemu zarządzania w Polsce - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
bart_ender
bart_ender12 marca 2013

Transformacja systemu zarządzania w Polsce - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (105 KB)
2 strony
713Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: transformacja systemu zarządzania w Polsce, przejście z gospodarki nakazowej do gospodarki rynkowej.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Transformacja systemu zarządzania w Polsce, przejście z gospodarki nakazowej do

gospodarki rynkowej.

W okresie powojennym w Polsce przystąpiono do budowy gospodarki

nakazowo-rozdzielczej. Gospodarka całego kraju była zarządzana przez państwo. Wiązało się to ze stworzeniem hierarchicznej struktury

zarządzania. Zadania do zrealizowania planowane były na szczeblu

centralnym a następnie przekazywane niżej. Plany gospodarcze stały się

głównym narzędziem zarządzania. System centralnego planowania spowodował powstanie dwóch

patologicznych zjawisk, powodujących ogromne zagrożenie dla całej

gospodarki i niewątpliwie przyczyniających się do upadku całego systemu

centralnego planowania. Były to:

Czółenko planistyczne – zadania dla całego kraju były rozdzielane na niższych poziomach zarządzania dla poszczególnych segmentów

gospodarki. Gdzieś na samym końcu tego łańcucha znajdowało się

przedsiębiorstwo, które dostawało z góry zaplanowane wytyczne

dotyczące realizacji celów. Cele te na ogół były nie zgodne z możliwościami danego przedsiębiorstwa. Mimo to było ono zmuszone do

wykonania planu, a następnie złożenia sprawozdania z jego wykonania.

Sprawozdanie to przechodziło tą samą drogą co plan do centralnego

planisty. Taki stan rzeczy powodował powstanie drugiego zjawiska. Przetarg planistyczny – negocjacje dotyczące wytyczanych planów (co i w

jakich ilościach ma zostać wykonane). Przedsiębiorstwa ukrywając zwoje

prawdziwe możliwości i rezerwy otrzymywały zaniżone plany, które z

łatwością mogły być przekroczone. Za przekroczenie planów

przedsiębiorstwa otrzymywały nagrody i premie. Tak, więc ukrywanie swojego prawdziwego potencjału produkcyjnego było dla przedsiębiorstw

bardzo korzystne.

Polityka gospodarcza rządu była w tym czasie wszechobecna zajmowała

się zarówno planowaniem obejmującym całokształt procesów gospodarczych jak i zarządzaniem przedsiębiorstwami.

W hierarchii zarządzającej całą gospodarką było wiele szczebli.

Występował szczebel centralny (rząd i instytucje centralne). Następnie

istniały resorty odpowiedzialne za poszczególne dziedziny gospodarki, potem zjednoczenia a dopiero na samym końcu przedsiębiorstwa. Istniała

długa droga przekazywania informacji, która na każdym z tych poziomów

była zniekształcana.

Rodzaje opracowywanych wówczas planów gospodarczych: plany roczne

plany kilkuletnie – panowało powszechne przekonanie, że wszystkie

inwestycje można zrealizować w przeciągu pięciu lat

plany perspektywiczne – obliczane na 15 – 20 lat.

Planowanie i polityka odbywała się w ramach całej wspólnoty socjalistycznej, co miało często zgubny wpływ na wewnętrzną politykę

gospodarczą poszczególnych krajów.

docsity.com

Transformacja systemu zarządzania za gospodarki nakazowej do rynkowej

rozpoczęła się w roku 89 i można powiedzieć że trwa po dzień dzisiejszy.

Przyczyn upadku systemu nakzaowo-rozdzielczego jest wiele. Jednak z

perspektywy zarządzania można powiedzieć że jedną z istotniejszych był brak odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Osoba podejmująca

decyzje ryzykowała kapitał państwowy a nie swój własny. Ceny były

ustalane przez organ administracyjny a nie rynek. Na skutek błędów w

zarządzaniu gospodarką na przełomie lutego i kwietnia 89r. dochodzi do rozmów opozycji i ówczesnego rządu. Rozpoczyna to okres przechodzenia

do gospodarki rynkowej.

Transformacja ta nie odbywa się niestety bezboleśnie. Już w roku 90

u[pada wiele przedsiębiorstw których działania zostały zweryfikowane przez wolny rynek. W związku z tym pojawia się bezrobocie. Następuje

spadek płac realnych. Jednocześnie powstaje wiele nowych podmiotów

gospodarczych, które teraz mogą same decydować o swojej przyszłości i

swoim istnieniu na rynku. Okres transformacji zmienia także podejście do zarządzania przedsiębiorstwami, których głównym celem staje się zysk i

dbałość o przetrwanie na rynku, gdzie cenę kształtuje popyt i podaż oraz

działania konkurencji. Gospodarka rynkowa zmusiła również rząd do

zmiany polityki gospodarczej. Państwo ma obecnie dużo mniejszy wpływ

na działania podmiotów gospodarczych, już nie decyduje co i jak ma być produkowane.

Istnienie gospodarki rynkowej wiązało się z ustanowieniem nowych

przepisów prawnych, zmiany w polityce budżetowej państwa, rozwojem

bankowości, zmianą zarządzania przedsiębiorstwami (obecnie np. dąży się do spłaszczania struktur organizacyjnych), powstanie giełdy papierów

wartościowych itp.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument